76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 28 שו"ת סמס בנושא תספורת וגילוח

זקן לא אסתטי

ש: אני נער וצומח לי זקן אבל הוא לא נראה אסתטי. האם להוריד כדי שלא יהיה חילול השם שיגידו שדתיים כך נראים?
ת: לא. זה טוב מאוד. שקר היופי החיצוני וחסר ערך.

מעלות גידול זקן

ש: שמעתי שעל הזקן יש צינורות שפע. הרי גם בלי זקן יש שפע?
ת: על ידי זקן יש תוספת שפע. אבל אלו נסתרות שלא שייכות לנו.

מעלות גידול זקן

ש: מה המעלות של גידול זקן?
ת: א. זו שלמות פניו של היהודי. ב. בעיות הלכתיות קשות של מכונת גילוח (עי' ס' הדרת פנים זקן. ומה שהג"ר משה פיינשטיין לא רצה לכתוב תשובה בשו"ת אגרות משה להתיר את השימוש במכונת גילוח, הוא מטעם שהיה סובר שהגם שאין כאן לאו של השחתה מ"מ צורת היהודי הוא רק בזקן! מגד גבעות עולם עמ' צו).

סכין גילוח

ש: האם מותר לי לתת לחבר חילוני סכין גילוח שקיבלתי מהצבא?
ת: לא. לפני עיוור. מסייע.

הרמח"ל גידל זקן

ש: למה יש אומרים שהרמח"ל לא גידל זקן?
ת: כבר בזמנו טענו עליו כך. והוא כותב לרבו רבי ישעיהו בסאן שזה לא נכון וכן יש לו זקן. הר"י אירגאס שמע שאין לו זקן וניסה להסביר. אבל הוא לא ראה אותו. אך באמת היה לו זקן. עיין אגרות הרמח"ל.

זקן לא מתוקן

ש: האם יש מעלה להחמיר?
ת: לפי הזוהר. מרן הרב קוק אמר פעם לתלמיד חכם שלא לעגל או לסדר את זקנו. נשאל הג"ר חיים מוולוז'ין, איך הוא מתקן את זקנו כנגד דברי הזוהר. אמר: "עיין בזוהר שלי". בגליון היתה המילה: "בתער". כלומר, מה שאסור לגעת בזקן הכוונה בתער (אגרות הראיה ח"ב עמ' קא).

זקן לא מתוקן

ש: מהי המשמעות?
ת: כתוב בזוהר שלא לגעת בזקן בכלל (נשא קל).

זקן לא מתוקן

ש: מדוע יש מתלמידי מרן הרב קוק שלא מתקנים את זקנם?
ת: כל אחד ועניינו. זה לא משהו מיוחד לתלמידי מרן הרב קוק.

מכונות גילוח

ש: אלו מכונות גילוח מותרות ואלו אסורות?
ת: הנושא של מכונות גילוח הוא נושא קשה מאוד. כשהמציאו את מכונות הגילוח לפני מאה שנה נחלקו הרבנים אם זה מותר או לא. רוב הרבנים אסרו שימוש במכונות גילוח, כי אמרו שיש להן דין של תער ולא דין של מספריים (ראה ש"ע יו"ד קפא). במספריים יש סכין עליון וסכין תחתון והסכין התחתון מונע מהסכין העליון מלגעת בעור, ואילו התער הוא ישירות על הבשר. הרבנים אמרו שבמכונות הגילוח אין סכין תחתון וסכין עליון, יש רק סכין אחד, לכן הן דומות לתער. וכן החפץ חיים אסר מדין תער כי סמוך לבשר (ליקוטי הלכות מכות).
יש מיעוט רבנים שהתירו, כגון הג"ר צבי פסח פרנק (מובא בשו"ת מנחת יצחק ד, קיג), שהתיר בתנאי שלא מצמידים את מכונת הגילוח, כי אז זה לא בטוח שיהיה קרוב לבשר, ואפילו אם זה יצא קרוב לבשר זה דבר שלא מתכוון וזה לא פסיק רישא. וכ"כ מרן הרב קוק בשו"ת אורח משפט (קכח נג).
אבל, כאמור, רוב הרבנים אסרו (עיין ספר הדרת פנים זקן מאת הרב משה ווינער שהוא ספר של כ1000 עמודים בכל הדעות בעניין גילוח הזקן).
ככל שהזמן עבר השאלה נעשתה יותר חמורה, כי מכונות הגילוח נעשו יותר ויותר משוכללות. הרשת שמפרידה בין הסכינים והבשר נעשית יותר דקה ויותר גמישה. גם המציאו את מה שנקרא "ליפט אנד קאט" - שיש זווית שתופסת את השערה, מושכת אותה, וכשהשערה נמשכת החוצה מהגומה היא נחתכת על ידי הלהב סמוך לבשר ואחר כך השריד של השערה נכנס לתוך הגומה. יוצא שאתה חותך לא רק סמוך לעור אלא עוד יותר פנימה (חזו"א מובא בשו"ת מנחת יצחק ד קיג. ובאורחות יושר מהגר"ח קניבסקי עמ' 20. שו"ת שבט הלוי יו"ד קה).
לכן, באמת היה ראוי לאסור את כל מכונות גילוח, אבל זה דבר קשה כי יש הרבה אנשים דתיים שמשתמשים במכונות גילוח, כולל תלמידי ישיבות ליטאיות, ישיבות ספרדיות וישיבות לאומיות דתיות (אבל לא תלמידי ישיבות חסידיות). יש אפילו ראשי ישיבה מגולחים. לכן חייבים למצוא פיתרון.
הרב שלמה זלמן אוירבך, כפי שמובא בס' הליכות שלמה (תפילה, פרק ב עמ' יא), אומר שהפיתרון הוא שלא יצמיד - והסימן שלא יצמיד הוא שאם מעבירים את היד מרגישים את הזיפים. ויש מי שהתיר כי מכונת הגילוח חותכת שערה שערה ולא הרבה יחד, ואין זו השחתה. (תחומין כרך יד, כב). וזה חידוש גדול.
למסקנה: רוב הרבנים אוסרים את מכונות הגילוח. מיעוט הרבנים מתירים במכונות מסוימות או בתנאי שלא יצמיד. אבל יותר טוב ללכת עם זקן ולחסוך אותנו מכל הבעיות או להוריד עם משחה (אמנם החזו"א גם התנגד לזה. עיין קובץ אגרות, ח"א אגרת קצז).
מרן הרב קוק תמה באיגרת אחת איך יכול להיות שיש פה שוחטים שאין להם זקן. הוא היה מזועזע מזה (שו"ת אורח משפט או"ח ס' לד). לכן יותר טוב עם זקן.
אבל לא צריך להגזים. העיקר מה שיש בתוך הראש אבל השלמות שצריך זקן. זקן על פני היהודי נקרא הדרת פנים. לא חייב להיות זקן ארוך. להג"ר בן ציון אבא שאול, ראש ישיבת פורת יוסף בירושלים, היה זקן קטן. פעם אמרו לו התלמידים: למה לרב יש זקן קטן? אמר: אני לא רוצה שיקשיבו לדברים שאני אומר בגלל הזקן אלא בגלל מה שאני אומר. אמר תלמיד: אבל הרב לי יש זקן גדול ולרב זקן קטן, אולי גם אני יקצר את הזקן? ענה: שיקולך. חשב וקיצץ את הזקן. מאז אף אחד לא ניגש אליו לכבוד. אף אחד לא שאל אותו שאלות הלכתיות. אף אחד לא אומר לו כבוד הרב. אין לו זקן. עלמא דשיקרא. גם לג"ר מרדכי גרינברג, ראש ישיבת כרם ביבנה, יש זקן קצר. לג"ר אהרן ליכטנשטיין, ראש ישיבת הר עציון, אין זקן. פעם ישב במטוס, הדיילת הביאה לו ביסקוויטים והוא לא אכל. אמרה לו הדיילת: אתה לא אוכל? אמר: לא, אני מתלבט איזה ברכה. מאחוריו ישב אדם שעשה תשובה לפני חודשיים, וכעת הוא מגודל זקן. אמרה לו: תשאל אותו, הוא יודע... באמריקה מקילים בזה, הרבה רבנים הלכו בלי זקן, גם רבנים גדולים. וכן בתמונות מחזור של ישיבת מרכז הרב בזמן מרן הרב קוק, למעטים היה זקן. בליטא הלכו בלי זקן, אבל החסידים הלכו עם זקן. אמנם זו השלמות שצריך זקן, אך לא צריך להגזים.
הערות:

אורך ועובי הפיאות

ש: האם יש ענין באורך ועובי הפיאות?
ת: כל אחד יחמיר כפי עניינו (שו"ת שאילת שלמה ב רד).

אורך פיאות הראש

ש: מה האורך המזערי של פיאות הראש?
ת: אורך שעור של 5 מ"מ (שו"ת שאילת שלמה ד קפב, קפג).

פיאות ארוכות – ב

ש: אני לא מתקבל לעבודה בגלל הפיאות הארוכות. לא אוריד אותן בשום מחיר, אבל הניסיון קורע את ליבי. מה לעשות?
ת: להתאזר בסבלנות, או לשים אותן מאחורי האוזן בהצנע.

פיאות ארוכות – א

ש: מה היחס לגידול פיאות ארוכות?
ת: ככל חומרה (ע' שו"ת משנה הלכות ד קטז. ה קכד. ו קמט).

פיאות הראש

ש: יש לי פיאות ארוכות. מה עדיף: מאחורי האוזן, לפני האוזן, מסביב לאוזן או מתחת לכיפה?
ת: לא משנה. זה אישי. הכי טוב הוא לעשות בזה כמו כולם.
הערות:

תספורת

ש: האם בתור ספר מותר לי לספר אדם שלא כהלכה אם זו דרישתו?
ת: ודאי אסור (שו"ע יו"ד קפא ד-ו).

צביעת שער לגבר

ש: האם בחור צעיר שיש לו שער לבן וזה מפריע לו להתחתן, רשאי לצבוע לשחור?
ת:
א. אמנם אסור לאיש לטפל ולטפח את יופי גופו ובכלל זה לצבוע את שערו משום לא ילבש (רמב"ם ע"ז יב י), אך זהו כאשר המטרה להוסיף יופי, אך אם המטרה היא לסלק צער, יש להתיר.
וכן כתב ספר חסידים שהציעו לאדם זקן לצבוע שערו בשחור כדי שאישה מסוימת תחשוב שהוא צעיר ותסכים להתחתן איתו, הוא סירב כיוון שלא רצה להטעותה (ספר חסידים שעט). הרי שאסר לא מדין לא ילבש אלא מדין אונאה.
וכן כתבו תוספות שמותר לגלח את שְׂער בית השחי, אם מצער אותו, כי אין זה קרוי תיקון לנוי אלא הצלה מצער, ואינו אסור משום לא ילבש (תוס' נזיר נט א ד"ה והא. תוס' יבמות מח א ד"ה לא עשה).
כן כתוב בגמרא שאם אדם מגרד גלדי צואה וגלדי מכה מעל בשרו בשביל צערו מותר, ואם בשביל ליַפּות אסור (שבת נ ב), משום לא ילבש (רש"י). וכתבו התוספות שגם בושה נחשבת צער: "ואם אין לו צער אחר אלא שמתבייש לילך בין בני אדם, שרי, שאין לך צער גדול מזה" (תוס' שם ד"ה בשביל).
ב. ועוד יש לצרף שיטת הב"ח שכל האיסור הוא אם עושה להידמות לאישה, אך להגן מפני החמה או הצינה מותר (ב"ח יו"ד קפב. וכן ט"ז שם ס"ק ד). וכאן אינו עושה כדי להידמות לאישה, אלא כדי להידמות לאיש בגילו למען יוכל להתחתן עם אישה. אמנם יש שחלקו על דברי הב"ח, אבל יש שהסכימו, לכן אפשר לסמוך עליהם ובוודאי אפשר לצרפם.
ג. ועוד יש לצרף את השיטה שבעניין לא ילבש, הולכים על פי מנהג הזמן והמקום, וכיוון שבזמננו גברים רבים נהגו לצבוע, אין בזה איסור לא ילבש. והראשונים שפרצו חטאו, אבל אחר כך מותר הדבר. או שאלה שפרצו היו גויים. כך כתבו הריטב"א (ע"ז כט א) והר"ן (שם כח ב) לגבי הסתכלות במראָה. וכן פסק השולחן ערוך לגבי העברת השיער מבית השחי שמותר במקום שאנשים נהגו כן (שו"ע יו"ד קפב א הגה).
ד. וכן יש לצרף את השיטה שאיסור צביעת שיער אינו מן התורה אלא מדרבנן (שו"ת שואל ומשיב מהדו"ק ח"א סי' ר"י), ובמחלוקת אפשר להתיר.
ה. וכן התיר הרי"י ויינברג צביעה לאיש, כיוון שאנשים בזמננו נהגו כן, במקום ששיער לבן גורם לו הפסד או ביוש, כיוון שאינו עושה כן למטרת קישוט (שו"ת שרידי אש ח"ב סי' מא). וכן התיר הגר"מ פיינשטיין צביעה כדי להתקבל לעבודה בתנאי שאין אונאה כגון שעובד טוב כמו צעיר, כיוון שאין כוונתו לייפוי (אגרות משה חיו"ד ח"ב סי' סא). וכן התיר שו"ת ישכיל עבדי למטרת שידוכין (ח"ה סי' יז אות ז). וכן הגרש"ז אוירבך (שולחן שלמה סי' שמ).
סיכום: מותר לגבר לצבוע שערו, אם אין כוונתו לשם יופי, אלא לסלק הפסד או צער או בושה, כגון בחור צעיר בעל שיער לבן שאינו מצליח למצוא שידוך, או אדם עם צבעים משונים ומוזרים בשערותיו, או כדי למצוא עבודה. ובכל אלה בתנאי שאין אונאה.

חמצן שער

ש: האם מותר לבן לחמצן שער?
ת: אסור משום לא ילבש (שו"ע יו"ד קפב. קיצור שו"ע קעא. שו"ת שאילת שלמה ד קפז).

קוצים, בלורית ושיער לא מסודר

ש: האם מותר לבן לעשות קוצים בשיער? בלורית? לשים ג'ל כי השיער לא מסודר?
ת: הכלל הוא שכל טיפוח וטיפול של גופו של הגבר יש בו משם לא ילבש. יש רק לדאוג שיהיה נקי ומסודר (שו"ע יו"ד קפב. קיצור שו"ע קעא).

קרחת לבת

ש: האם מותר לבת לעשות קרחת?
ת: לא. לא ילבש. וכן שיער קצוץ לבנות, כי זו תסרוקת גברית.

קרחת עקב טיפול כימותרפי

ש: עקב טיפול כימותרפי כל שערי ינשור. מותר לי לעשות קרחת מראש?
ת: כן, מלבד הפאות.

שער ארוך לכבוד אשתי

ש: אשתי לא רוצה שאסתפר. האם מותר לגדל שיער ארוך בשביל שלום בית?
ת: לא. שלום בית הוא מצווה, אך לא עושים מצווה על ידי עבירה. אלא לדבר אל ליבה (עי' שו"ת שאילת שלמה א כג).

חבר עם סרטן

ש: האם לעשות תגלחת כדי להזדהות עם חבר חולה סרטן?
ת: לא. זה יהיה מוזר בעיניו. ועיין בספרי 'זה לפני הכל'.

תספורת בלילה

ש: האם מותר להסתפר ולהתגלח בלילה?
ת: מותר. יש שמחמירים על פי האריז"ל שלא להסתפר אחרי הצהריים, אבל הדין הוא שמותר. עיין שו"ת יצחק ירנן ס' טו.

תרומת שער

ש: מותר לבן לגדל שער למטרה זו?
ת: לא. אין עושים מצווה על ידי עבירה (שו"ת שאילת שלמה א שלט).

תרומת שער

ש: האם מותר לאשה רווקה או נשואה לתרום שערה לפאה לחולי סרטן?
ת: כן. מצווה.

    עמוד מתוך 2      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים