76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 49 שו"ת סמס בנושא עבודה זרה

שירה עם נוצרים

ש: האם מותר ליהודי להשתתף בשירה יחד עם מקהלה כנסייתית, מחוץ לכנסיה ובתוך כנסיה, תופעה שנעשית יותר ויותר נפוצה?
ת: בוודאי אסור. הנצרות מוגדרת עבורנו לכל הדעות כאלילות, וכל מגע דתי איתה הינו אסור באיסור חמור. קל וחומר אם הדבר מתקיים בכנסיה, שאסור להיכנס בה בתור מקום אלילי. הטענה שאותם נוצרים אוהבים את עם ישראל ואת מדינת ישראל, אין לה שום השלכה הלכתית. מלבד זאת, יש לדעת שאהבה זו מתחברת עם פעילות ישירה או עקיפה לקרבנו לנצרות. וכבר בראשית שיבת ציון, לעומת המוסלמים שהחליטו: להרוג, החליטו הנוצרים: לחבוק ולחנוק.

חיטה על שם האפיפיור

ש: האם מותר לקנות זרע של חיטה שנקרא על ידי משרד החקלאות על שם האפיפיור, לכבודו?
ת: מותר. החיטה אינה אשמה.

יהודים משיחיים

ש: האם מותר לי ללכת לחתונה של חבר גוי המגדיר עצמו כיהודי משיחי?
ת: ודאי לא. נוצרי מסיונר.

ישו הנוצרי בגמרא

ש: איפה מובא בגמרא סיפור ההוצאה להורג של ישו?
ת: סוטה מה ב. סנהדרין מג א. בהשמטות הצנזורה.

חג האהבה

ש: כיצד להתיחס לחג האהבה שנהוג במערב?
ת: מה לנו ולחג גויי נוצרי?!

פירושים על הברית החדשה

ש: האם יש פירושים על הברית החדשה?
ת: כן. ספר המוקש הנוצרי הוצאת ידיעות אחרונות, מפי רבנו הרב צבי יהודה וד"ר צורישדי. כמובן פירוש בקורתי.

נוצרים בארץ

ש: מה היחס לנוצרים שרוצים להתגייס לצה"ל ולהקים ישוב בשומרון?
ת: אין מקום לעודד הגירת נוצרים לארץ, זו ארצו של אברהם אבינו שלחם נגד עבודה זרה.

כנסים בין דתות

ש: האם מותר ללכת לכנס בין דתות ושיטות מוסר בנושא נשק גרעיני ונשק להשמדה המונית? אלו מקורות הלכתיים יש בנושא?
ת: אין להשתתף בכנסים בין דתות ושיטות מוסר, כאשר דנים בעניינים של דת, שעלולים לכלול ענייני עבודה זרה וכן אין ללמד תורה לגויים. אבל אפשר להשתתף אם דנים בענייני מוסר כלל אנושיים, כיוון שהם נכללים בשבע מצוות בני נח, שגויים צריכים לקיים וללמוד. לכן אפשר לדון על מוסר מלחמה.
מקורות הלכתיים רשמתי בתוך ספרי הקטן מחיל אל חיל (חלק א, בפרק טוהר הנשק עמ' 101 ובפרק מלחמה ומוסר עמ' 126).

ישו הנוצרי

ש: למה אומרים על ישו – ימח שמו, הרי הוא היה יהודי?
ת: נכון, אבל כמו שאומר הרמב"ם בסוף פרק יא של הלכות מלכים, הוא גרם לעם ישראל את הנזקים הכי גדולים, גם במובן הרוחני וגם שפיכות דמים.

תנ"ך נוצרי

ש: מה דין תנ"ך שיש בו הברית החדשה?
ת: לזרוק הכל, כי ספר תורה שכתבו מין – יישרף (שו"ת שאילת שלמה ג קצב. ד רלד).

מוזיקה נוצרית

ש: משהו בלב אומר לי שמוזיקה נוצרית אסורה. כן הוא?
ת: כן. אסור. איסור הנאה בעבודה זרה (קצשו"ע קסז א).

כסף נוצרי – ד

ש: האם כדאי לפרסם בישיבה על לוח מודעות את רשימת הארגונים שמקבלים כסף נוצרי?
ת: חייבים לשאול את ראש הישיבה.

כסף נוצרי – ג

ש: האם לתרום לעמותה שבלוגו שלה יש עמותה המקבלת כסף נוצרי?
ת: לתרום לעמותות אחרות.

כסף נוצרי – ב

ש: מותר לשלוח את הבן שלי ללמוד במוסד המקבל כסף מארגון נוצרי?
ת: אסור לקבל. אך המוסד גם מקבל כסף אחר כשר, לכן מותר ללמוד שם.

כסף נוצרי – א

ש: האם מותר לקבל כסף נוצרי, כגון מקרן "האחוה הבינלאומית של נוצרים ויהודים" המכונה בקיצור: "הקרן לידידות"?
ת: ודאי שלא. זו טומאה וחילול השם, ומסייע בסופו של דבר למסיון, גם בגלל הקרבה שנוצרת. כך פסקו גאוני הדור הגר"א שפירא ובעקבותיו הגר"מ אליהו, הגר"ע יוסף, הגרי"ש אלישיב, הגר"נ קרליץ, הגר"ד ליאור, הג"ר שמחה הכהן קוק, הבד"ץ, בית דין חב"ד ועוד.

שמות חודשים

ש: אין בעיה עם שמות החודשים שהם שמות גויים שעלו מבבל?
ת: הם זכר לגאולה שנייה. רמב"ן על הפסוק החודש הזה לכם ראש חודשים.

יצירה עם פסוקים מהקוראן או הנצרות

ש: האם אפשר לעשות עבודות יצירה עם פסוקים מהקוראן או הנצרות?
ת: קוראן מותר, נצרות אסור כי היא עבודה זרה (שו"ת שאילת שלמה ב קצז).

כנסיה

ש: מותר להסתכל בכנסיה נוצרית בגלל היופי, ולא בגלל העבודה הזרה?
ת: אסור להסתכל ביופי של אלילות (וכן הגרי"ש אלישיב. קב ונקי סי' רס).

ויטראז'ים בכנסיה

ש: בחוץ לארץ, במסגרת לימודיו בעשיית ויטראז'ים נדרש אדם לתקן ויטראז'ים בכנסיה נוצרית. האם מותר הדבר? כמובן, הוא אינו עושה זאת למטרת הנאה או מתוך אמונה בנצרות, אלא לשם פרנסה.
ת: אסור ליהנות מעבודה זרה וגם לא להיכנס לכנסיה נוצרית. הרמב"ם כותב שמעיקר הדין אסור להיכנס לעיר שיש בה עבודה זרה, אך אנו מקילים בזה בלית ברירה (פירוש המשניות ע"ז יא א). ויש להתרחק מפתח עבודה זרה כל מה שאפשר משום דכתיב: אל תקרב אל פתח ביתה (ע"ז יז ב תוס' ד"ה ניזיל). והדבר אסור גם לפרנסה.
רבי יהודה החסיד מספר: "כומר היה חייב ליהודי כסף, וידע הכומר שלא יילך אחריו לבית התִפלוּת, וכשהיהודי הלך לתבוע חובו, הלך הכומר לבית התִפלוּת, ולא רצה היהודי לילך אחריו שם" (ס"ח תלה), ואם זה היה כדי לא להפסיד את הכסף שלו, קל וחומר אם המטרה היא להרוויח כסף. ויש למצוא פתרון אחר ללימוד ויטראז'.

דגל שווייץ

ש: מותר לקנות מוצר עם דגל שווייץ הכולל צלב?
ת: כן. זה דומה לנוי שמותר (שו"ע יו"ד קמא א).

תורה ונצרות

ש: אם התורה אמת, כיצד התפצלה ממנה הנצרות, סימן שמצאה בה דבר לא תקין?
ת: הנצרות כיוונה לעמים אליליים לכן סילפה את היהדות להפוך אותה לאלילית. "מדרש טעות ואליל". רש"י ברכות יב ב.

שומרונים

ש: במסגרת השרות הצבאי שלי בשומרון אני נפגש הרבה עם שומרונים. האם מותר לי לחקור אותם על עולמם הדתי או אולי הם עובדי עבודה זרה?
ת: הם לא עובדי עבודה זרה, אך לא כדאי להרבות עיסוק בזה (כפי שהגדירו חז"ל את הכותים. שו"ע יו"ד רסז מז).

המילה 'גוש'

ש: אמי עלתה מארצות-הברית ומידי פעם אומרת OSH. האם זה איסור להזכיר עבודה זרה?
ת: נראה שזו קריאת התפעלות ללא קשר עם עבודה זרה. זה גם לא גוד, -D.

ספרים חיצוניים

ש: האם מותר לקרוא את הספרים החיצוניים כגון בן סירא?
ת: יש בהם שלושה סוגים מעורבבים: דברים ישרים, דברים בטלים, דברי כפירה ועבודה זרה.

בודהיזם

ש: האם בודהיזם הוא עבודה זרה?
ת: כן. גם עבודה זרה גם ייאוש.

    עמוד מתוך 2      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים