76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 32 שו"ת סמס בנושא סגולות

תכשיטים עם סגולות

ש: האם תכשיטים עם מילים כמו סאל ודברים דומים באמת מועילים לפרנסה וזיווג?
ת: לא. אלא תשובה, תפילה וצדקה.

סגולה לזיווג

ש: איזו סגולות יש בשביל זיווג?
ת: תשובה, תפילה וצדקה.

סגולה בדוקה

ש: אפשר לקבל סגולה בדוקה לבריאות?
ת: תשובה, תפילה וצדקה.

עניינים סגוליים

ש: ראינו אנשים רבים שאכלו דג ובשר ביחד (פסחים עו ב) ולא קרה כלום?
ת: אכן, המגן אברהם כתב שאפשר שבזמן הזה אין סכנה, שראינו בכמה דברים בגמרא שהם סכנה לרוח רעה ושאר דברים ועכשיו אין מזיק דנשתנה הטבעיות וגם הכל לפי טבע הארצות (קעג סק"א).
אבל לגופו של עניין מנַין לך שאין זה מזיק?

עניינים סגוליים

ש: כתוב בגמרא שמי שמגלח ולא נטל ידיו מפחד שלושה ימים (פסחים קיא ב) וכן נפסק בשולחן ערוך (או"ח ד יט), והרי ראינו אנשים רבים שלא נטלו ידיים ולא פחדו שלושה ימים?
ת: על כגון זה נאמר מה שאמרו רבותינו על זוגות: "כל דקפיד - קפדי בהדיה, ודלא קפיד - לא קפדי בהדיה" (פסחים קי ב. ועיין מאירי שם). "כי פחד פחדתי וַיֶּאֱתָיֵנִי" (איוב ג כה). וגבי גילוי משקים וכדומה התוספות כתבו שאין אותה רוח רעה שורה באלו המלכויות (תוס' יומא עז ב ד"ה משום גילוי).

7 אוריאל

ש: האם אמירת אוריאל שבע פעמים היא סגולה לשלום בית? כך ראיתי בספר תורה לשמה תכד לבעל בן איש חי?
ת: ודאי אין כוונתו שדי בכך, אלא העיקר שבני הזוג יעמלו וישקיעו, כדרכו של עולם, וזאת האמירה תעורר אותם לזה.

סגולה למציאת אבידה

ש: שמעתי שיש סגולה בדוקה למצוא אבידה, והוא לתת צדקה ולומר שלש פעמים: "אמר רבי בנימין, הכל בחזקת סומין, עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם. מן הכא, ויפקח אלוקים את עיניה ותרא באר מים, ותלך ותמלא את החמת. אלהא דמאיר ענני, אלהא דמאיר ענני, אלהא דמאיר ענני. בזכות הצדקה שאני נודב לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס, זכותו יגן עלינו, למצוא את האבידה שאיבדתי". ושהמקור במדרש רבה.
ת: בבראשית רבה (נג יט), רק כתובה ההתחלה בלי אלהא דמאיר, ובוודאי שאדם צריך סייעתא דשמיא לראות דברים, אבל לא כתוב שאמירת הפסוק היא עצמה משיבה את האבידה, ואדרבה שימוש באמירת פסוק לפתור בעיותינו יש בו בעיה של לוחש על המכה (רמב"ם עבודה זרה יא יב. ועי' ספר טעמי המנהגים תקסד בהערה).

ארבעים יום בכותל

ש: מה המקור לכך שתפילה ארבעים יום בכותל מתקבלת?
ת: אין מקור. זה חדש. כל תפילה גם פעם אחת, נשמעת. אמנם יש כמה מקורות על ערך תפילה 40 יום, על יסוד נח בתיבה ומשה רבנו במרום. אך כל תפילה נשמעת, ואין הכרח בארבעים יום (עיין דברי הגרי"ש אלישיב בהשקדן ב 109).

פרק שירה

ש: האם עדיף לומר פרק שירה או תהילים?
ת: תהילים. אמירת תהילים היא מנהג קדום.
הערות:

פרק שירה

ש: האם עדיף לומר פרק שירה או ללמוד חפץ חיים?
ת: ודאי חפץ חיים.

פרק שירה

ש: מי שרוצה לקיים הסגולה של אמירת שיר השירים או פרק שירה ארבעים יום, האם יום הוא מערב עד ערב, או מבוקר עד לילה?
ת: כלשון בני אדם, מבוקר עד לילה. הרי זו המצאה חדשה ואין עליה הלכות, אלא לשון בני אדם, כאמור (ע' דברי הגרי"ש אלישיב בהשקדן ב 109).

פרק שירה

ש: האם אמירת פרק שירה 40 יום היא סגולה לזיווג?
ת: מועילה ככל מצווה.

פרק שירה

ש: אמרו לי שאם אומר 'נשמת כל חי' 40 יום בקשתי תתמלא אך זה לא קרה? ומה לגבי פרק שירה?
ת: בוודאי שיש מעלה גדולה באמירה זו, אך תפילה אינה קסם אלא תחנונים לד' ואין הבטחה אלוקית שרק אמירה זו פועלת.

פרק שירה

ש: "כל העוסק בפרק שירה בכל יום הוא בן עולם הבא". מה פרוש "עוסק"?
ת: מדרגה גבוהה מאוד של תשובה וקדושה. אורות הקודש ב תצג.

סגולה הכי גדולה

ש: מה הסגולה הכי גדולה להצלחה?
ת: אמר האדמו"ר מבעלזא שאין לך סגולה יותר גדולה מיראת ד', כמו שנאמר: "אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה ליראה את השם הנכבד והנורא הזה את ד' אלקיך" (דברים כח נח. שו"ת אז נדברו א, עט ס"ק קעט. בית ברוך א תג. מובא בשלמי יהודה פ"י הערה מא).

מכירת רכב

ש: מהי סגולה למכירת רכב?
ת: תשובה, תפילה וצדקה.

פחד

ש: שמעתי שאם אני מפחד, יש סגולה לקפוץ משם?
ת: כן. מגילה ג. והכוונה להעתיק מחשבתך בבת אחת מאותו נושא.

רבי מאיר בעל הנס

ש: איפה אפשר להשיג קופת רבי מאיר בעל הנס שהיא סגולה?
ת: אפשר לתת לכל קופת צדקה. וצדקה תציל ממוות (מסכת שבת קנו ב).

סגולה לחובות

ש: יתרת החוב שלנו בבנק הולכת וגדלה. האם יש סגולה להפוך את הכיוון?
ת: ודאי. יש להוציא פחות ממה שמכניסים ולא לסמוך על נס שיפר את חוקי המתמטיקה. כתב הטור שיש לצמצם הוצאותיו. וכתב במשנה ברורה שזו בקורת קשה על אנשים שמתפתים להוציא כספים על מותרות בלי לראות את הנולד, מה שמביא בסוף לגזל, חרפה וכלימה. ביאור הלכה תקכט. אלא יש לתכנן היטב.

יין של סגולה

ש: האם יש יין שבו סגולה לרפא חולים ואפילו לרפא משותק? זה אפשרי?
ת: אין לזה מקור. אלא תשובה, תפילה וצדקה (נר באישון לילה עמ' 159).

סגולה נגד סרטן

ש: האם זה נכון ששמירת הלשון לא רק מרפאה סרטן אלא גם מונעת את עצם החולי?
ת: כל מצווה מביאה ברכה, ובוודאי שמירת הלשון מועילה יותר מכל מיני סגולות שאינן מצוות.

סגולה נגד תאונת דרכים

ש: יש סגולה נגד תאונת דרכים?
ת: לנהוג בזהירות ולעשות חסד לטרמפיסטים.
הערות:

תליון ס.א.ל.

ש: האם כדאי לענוד תליון ס.א.ל. כדי לקבל פרנסה ושאר שפע?
ת: המצאה חדשה. אלא תשובה, תפילה וצדקה.

רצף

ש: מנסה להקפיד על שירת הבריאה (לסגולה לזיווג) ושכחתי! מה לעשות?
ת: לומר פעמיים למחרת ולהמשיך.

אלף שופרות בעמוקה

ש: כדאי להשתתף בתיקון אלף שופרות עמוקה למציאת זיווג תמורת 2688 שקל?
ת: אין לזה מקור ברור, אלא הדרך הנכונה היא תשובה, תפילה וצדקה.

    עמוד מתוך 2      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים