76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 30 שו"ת סמס בנושא בשר בחלב

חזקת בשרי

ש: האם מי שאכל בשר יכול לאכול חזקת חלבי בלי לחכות?
ת: כן (שו"ע יו"ד פט ג. ע' ט"ז שם סק"א. שו"ת אגרות משה יו"ד ב כו).

חזקת בשרי

ש: ואם הכלי בן יומו?
ת: לספרדים – מותר לאכול עם חלב. לאשכנזים – אסור.

חזקת בשרי

ש: האם אפשר לבשל בכלי בשרי שאינו בן יומו מאכל פרווה ולאכול אותו עם חלב?
ת: כן. זה נותן טעם בר נותן טעם ונותן טעם לפגם.

חזקת בשרי

ש: מה המובן של חזקת בשרי וכמה יש לחכות?
ת: חזקת בשרי הוא מזון סתמי שבשלו בסיר בשרי, מה שנקרא נ"ט בר נ"ט, נותן טעם בן נותן טעם, הבשר נתן טעם בסיר והסיר במזון הסתמי. לא צריך לחכות כדי לאכול חלבי.

פח חלבי ובשרי

ש: האם מותר לזרוק באותו פח אשפה שיירי מזון חלבי ובשרי או צריך פחים נפרדים?
ת: אסור לזרוק אם הוא רותח בגלל איסור בישול בשר בחלב (חולין קטו ב).
הערות:

בשר בחלב לבהמה

ש: וכן דג עם בשר?
ת: מותר (פסחים עו ב).

בשר בחלב לבהמה

ש: האם מותר להאכיל כלב בבשר בחלב?
ת: אם בושל יחד, לא, כי אסור בהנאה, אך אם רק עורבב קר, מותר (חולין קיג א).

שולחן לבשר וחלב

ש: האם מותר להשתמש בלי מפה באותו שולחן לבשרי וחלבי, כמובן בצלחות?
ת: כן. בתנאי שמנקים היטב. כדי שיהיה אסור, צריך שתוך 24 שעות יניחו כלי ראשון גולש על השולחן חלבי ובשרי באותו מקום שזה נדיר מאוד (עי' שו"ע יו"ד פח).

חלב אם

ש: האם חלב אם הוא כשר?
ת: כן, בכוס (שו"ע יו"ד פא ז).

מגש תינוק

ש: האם מותר להשתמש באותו מגש בכסא תינוק לחלבי ולבשרי גם אם מניחים את המזון ישירות?
ת: כן, אם הוא נקי, כיוון שהמזון לא חם.

זבוב

ש: בלעתי בטעות זבוב, האם אני בשרי?
ת: לא (לא יותר מדגים וחגבים).

בשר אדם

ש: בטעות בלעתי חתיכת עור משפתיי. האם אני בשרי וצריך לחכות שש שעות?
ת: לא. בשר אדם הוא פרווה, וכן חלב אם, להבדיל.

אוכל חריף

ש: בישלתי אוכל חריף בסיר בשרי, האם עלי לחכות 6 שעות עד חלבי?
ת: אפשר מיד. וגם להיפך חריף חלבי אחרי בשר. רק אסור לערבב עם המין השני (קצור שו"ע מו י).

ביצה בחמין

ש: אם אכלתי ביצה שלמה שהיתה בתוך החמין עם קליפה, אני בשרי?
ת: ודאי. הקליפה חדירה.

מדיח כלים

ש: מותר להשתמש באותו מדיח כלים חלבי ובשרי?
ת: כן. בזה אחר זה. א. הלכלוך בטל בשישים. ב. הפליטה נפגמת בסבון. ג. המדיח מכשיר את עצמו, לפי השיטה שבשביל כבולעו כך פולטו די באותו חום (שו"ת שאילת שלמה א שיא. ב קעד. ג קלה).

תנור עם תא אחד

ש: אפשר להשתמש בתנור עם תא אחד לבשר וחלב זה אחר זה?
ת: לנקות ולהבעיר 20 דקות בחום המירבי בין שימוש לשימוש. אם אפשר, לחכות 24 שעות ולכסות את המאכל (שו"ת יביע אומר ה ז).

מלחיות

ש: האם יש צורך בשתי מלחיות לבשר ולחלב?
ת: ראוי מאוד, כי הן מתלכלכות.

בשר וחלב לתינוק

ש: האם תינוק שרגיל להירדם רק עם בקבוק חלב, מותר לשתותו גם אחרי שאכל בשר?
ת: כן. ספק ספיקא, ספק הלכה כתוס' לגבי זמן המתנה, ספק הלכה כרשב"א לגבי האכלת ילד (שו"ת יביע אומר א יו"ד ד. ע' שו"ת באר משה ח לו. שו"ת חלקת יעקב ב טז).

חזקת חלבי

ש: מזון סתמי שבושל בכלי חלבי מותר לאכלו אחרי ארוחה בשרית?
ת: כן (מדין נ"ט בר נ"ט - שו"ע יו"ד צה ג).

בשרי וחלבי במיקרוגל

ש: איך ניתן לחמם דבר חלבי במיקרוגל בשרי?
ת: בכלי סגור או שקית סגורה. וכן במיקרוגל לא כשר (שו"ת שאילת שלמה ב קעה. ד קנו).

תנור אחד לבשר וחלב

ש: יש לנו תנור רק עם תא אחד, אפשר להשתמש בו גם לבשר וגם לחלב?
ת: יש מתירים אם א. מנקים היטב. ב. מחכים 24 שעות. ג. מדליקים בחום המירבי 20 דקות או חצי שעה. יש מוותרים על 24 שעות. שו"ת אגרות משה יו"ד א מ. יש גם מוותרים על ניקוי כי השאריות בטלות בשישים, אלא אם כן רואים ממש לכלוך (עיין ערה"ש יו"ד צב נה).

אחרי הקאה

ש: אכלתי ארוחה בשרית, והקאתי, האם אני בשרי?
ת: כן. לפי טעם הרמב"ם חשש של בשר בין שיניו (מאכלות אסורות ט כח).

חלב אם

ש: האם חלב אם הוא חלבי?
ת: פרווה (שו"ע יו"ד פז ד).

לחם חלבי

ש: האם מותר לאפות לחם חלבי במכונת לחם כאשר לא ניתן ליצור צורה מובחנת מפרווה?
ת: אסור מחשש תקלה. לכן יוסיף דבר מה שיהיה ניכר (שו"ע ורמ"א יו"ד צז).

מנהג הבעל

ש: האם אישה ששמרה פחות שעות מבעלה בין בשר לחלב רשאית להמשיך כן אחרי הנישואים?
ת: לא. עליה לנהוג כבעלה (שו"ת אגרות משה או"ח א קנח. שו"ת מנחת יצחק ד פג. שו"ת יביע אומר ה או"ח לז).

    עמוד מתוך 2      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים