76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 75 שו"ת סמס בנושא כשרות

בשר ודגים

ש: האם מותר לאכול דגים אחר בשר או רק בשר אחר דגים?
ת: מותר. כמובן אחרי קינוח והדחה (שו"ע יו"ד קטז ב).

מזון כלבים

ש: מותר לתת לכלב מזון מבוסס על חזיר?
ת: כן. אינו אסור בהנאה. אפשר גם ללבוש מעיל עשוי מעור חזיר. וכן חגורה. אכילה אסורה או מסחר (קצשו"ע סד). אבל בשר בחלב אסור בהנאה.

בשר עם עוף

ש: האם מותר לאכול עוף ובקר מעורבבים יחד?
ת: מותר. אין בעיה.

תולעים בסלמון

ש: האם חייבים לבדוק תולעים בעור של דג סלמון?
ת: תולעים בין עור לבשר או בתוך הבשר מותרים, כיוון שנולדו שם מביצה ולא פירשו. שו"ע יו"ד פד טז. לכן פוסקים רבים מתירים. ויש מתירים רק מדגים שגדלו בכלוב בנורבגיה או צ'ילי, ששם מאכילים אותם מזון נקי, אך אוסרים אלה שגדלו בים, שבולעים תולעים מן המוכן שמנקבים את המעיים ומגיעים לבשר הדג, ואי אפשר לראותם, כי הם שקועים.

זבוב במרק

ש: זבוב נפל למרק והוצא משם. האם המרק כשר?
ת: כן. ביטול בשישים. גם נותן טעם לפגם על פי רוב.

כשרות ג'ירפה

ש: שמעתי שאסור לאוכלה כי עקב אורך הצוואר לא יודעים היכן לשחוט?
ת: הבלים של ילדים. אדרבה יש מקום רב לשחוט (שו"ע יו"ד כ. ילקוט יוסף קסג).

כשרות ג'ירפה

ש: האם ג'ירפה כשרה?
ת: כן. היא מעלה גרה ומפריסה פרסה. והרס"ג מפרש שזה זמר. אך אסור לאוכלה בהעדר מסורת.

כשרות טווס

ש: האם הטווס כשר?
ת: יש לו סימני עוף כשר, אך אין לו מסורת, לכן הוא אסור (עי' חולין סג ב. רש"י חולין קטז א. יו"ד פג).

תעודת כשרות

ש: האם אפשר לסמוך על תעודת כשרות של הרבנות בלי הכשר של בד"צים?
ת: ודאי. אבל אם יש רק הכשר של בד"צים אין זה תקין (כן הוא חוק המדינה. ועיין עירובין לב א. נדה טו ב).

בשר לא חלק

ש: האם ספרדי יכול לבשל בכלים או לצלות על רשת שהשתמש בהם אשכנזי שאוכל בשר כשר לא חלק?
ת: כן. ספק ספיקא. אולי הלכה שבשר לא חלק מותר, ואולי הבשר שלא מסומן עליו חלק אלא כשר הוא כן חלק, כי מחמירים עוד כמה חומרות שאינם מדין חלק. מסיבה זו, ספרדי גם יכול לאכול בשר אצל אנשים שמוזמן אצלם (שו"ת יביע אומר יו"ד ה ג. שאילת שלמה ד קלד).

כשרות עוף

ש: אבל הרב אוירבך לא אוכל מן העוף הזה?
ת: זה שקר. הוא כן אוכל. אגב, מותר לרב להכשיר דבר לכולם ולהחמיר לעצמו. אבל לגופו של עניין, הוא עצמו אוכל.

כשרות עוף

ש: זה נכון שכשרות העוף מטבריה בהשגחת הרב אוירבך היא בעייתית?
ת: לא נכון. הוא תלמיד חכם גאון וצדיק. אסור להאמין לדברים כאלה. בכלל, פעמים רבות השמצות מסוג זה הן עניין של תחרות חומרות ועוד יותר של תחרות עסקית. מאוד להיזהר מלהאמין לשון הרע.

אורטודנט

ש: האם השעווה שמקבלים מהאורטודנט לשים על הקוביות היא כשרה?
ת: כן (עיין שו"ת הר צבי יו"ד צה).

מסעדה בלי הכשר

ש: האם מותר לאכול במסעדה בלי הכשר, אך אומרים שם שזה כשר?
ת: זה מסופק ואין לאכול (שו"ת שאילת שלמה א שיז).

פרופוליס

ש: האם פרופוליס שמופרש על ידי דבורים ומשמש כתרופה הוא כשר?
ת: זהו שרף של עצים המעובד על ידי רוק של הדבורה כמו שהדבש מעובד, לכן יש להתיר מספק ספקא, אולי דינו כדבש, ואולי מפני שחסר טעם לגמרי. אך יש להקפיד שהאלכוהול שמוסיפים הינו כשר (עי' שו"ת שאילת שלמה ג קעז-קעח).

כשרות תרופה

ש: מה דין תרופה בלי הכשר? ומה אם היא על בסיס בשר או חלב? ויטמינים ללא הכשר?
ת: כל תרופה חסרת טעם היא כשרה, וגם לפסח (הליכות שלמה – מועדים ח"ב ד ו ובהערה. הגרח"פ שיינברג והגרי"ש אלישיב. שו"ת דברי חכמים קפג).

כשרות

ש: על אלו רבנויות ערים אפשר לסמוך על כשרות?
ת: כולן. אין תלמיד חכם מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן (נדה טו ב).

עוגות סגורות

ש: האם מותר לקנות עוגות סגורות עם הכשר בחנות שאין לה הכשר?
ת: כן. ואין מראית עין, כי כולם יודעים שיש שם גם דברים כשרים.

ספר בישול

ש: האם מותר להחזיק בבית ספר בישול לא כשר ולהכין ממנו רק מזון כשר?
ת: לא. משום מחזק ידי עוברי עבירה. אלא אם כן זהו ספר של גויים.

עוף מהדרין

ש: איפה אני יכול לעיין בזה?
ת: שו"ת שבט הלוי ד יו"ד פא. ספר עת הזמיר לגר"מ מאזוז בקונטרס אשוו זבינייכו, שאין לאבד בזה את ממונם של ישראל.

עוף מהדרין

ש: האם חייבים לקנות עופות מהדרין שהם הרבה יותר יקרים?
ת: לא. עופות רגילים של תנובה הם כשרים לחלוטין.

תאנים ותמרים

ש: כיצד בודקים תאנים ותמרים?
ת: פתיחה ועיון היטב היטב (מן המותר בפיך 30-28).

ריח לא כשר

ש: מותר לי לעבוד במשרד שעולה לחלונותיו ריח ממסעדה לא כשרה?
ת: כן. הריח לא אסור, וכן זו הנאה שבאה לו לאדם בל כרחו. פסחים כה ב.

בליעת דם

ש: האם מותר לבלוע דם שיוצא עקב ניתוח באף או חובה לירוק?
ת: מותר. רק דם שיצא לחוץ אסור משום מראית עין (עיין דרכי תשובה סו סח).

ג'לטין דג

ש: ספרדי יכול לאכול מאכל חלבי עם ג'לטין דג?
ת: ג'לטין דג לא נחשב דג עקב השינויים שעברו עליו. וגם הימנעות של דג עם חלב היא חומרה (שו"ת יחוה דעת ו מח).

    עמוד מתוך 3      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים