76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 45 שו"ת סמס בנושא הלכות פורים לחייל

סעודה

ש: כמה יין חייבים לשתות אם זה פוגע בתפקיד הצבאי?
ת: קצת. די ביותר מן הרגיל (מקראי קודש פרק יב הערה מג בשם הגר"א נבנצל).

סעודה

ש: האם חייבים לאכול בשר או עוף?
ת: אם זה טעים לך, וכמובן אם יש (ערוך השולחן תרצה א. שו"ת יחוה דעת ו לג).

מתנות לאביונים ומשלוח מנות

ש: איזה ערך צריך להיות במשלוח מנות?
ת: משהו מכובד על פי המקום והזמן (ערוך השולחן תרצה טו. מקראי קודש יב ד).

מתנות לאביונים ומשלוח מנות

ש: איך לתת משלוח מנות?
ת: תן 2 מנות מזון פרטיות שלך לחבר. ואם אין, אז תן אוכל שקיבלת מצה"ל. שו"ע תרצד ד (ואפשר לדמות עניין זה למה שכתב הג"ר שלמה גורן במשיב מלחמה ב שלד שחייל אבל יכול לקרוע את מדי הצבא, מפני שהן ניתנו לו לכל המצבים שהוא עלול להיות בהם. הג"ר אבי רונצקי, כחיצים ביד גיבור ב 94). או תמנה שליח כנ"ל כמו במתנות לאביונים.

מתנות לאביונים ומשלוח מנות

ש: כיצד לתת מתנות לאביונים?
ת: תן לפני כן למישהו שתמנה אותו שליח והוא יתן בו ביום. אם לא הספקת, אז תפריש בפורים ותן לאחר מכן (עיין מקראי קודש יב טז).

קריאת מגילה

ש: אפשר לשמוע דרך רדיו או רמקול או מכשיר קשר?
ת: לא לרוב הפוסקים, כי זה לא קול אדם ישיר. לכן מותר רק בלית ברירה (שו"ת מנחת שלמה א ט. שו"ת אגרות משה או"ח ב קח. שו"ת מנחת יצחק ב קיג. שו"ת ציץ אליעזר ח יא. ועיין בתשובה להג"ר מאיר יהודא גץ – הרב של הכותל המערבי – כתב הג"ר שלמה גורן שיש להימנע ליד הכותל המערבי מלהשתמש ברמקול בתפילות וברכת כוהנים, כדי שלא להיכנס למחלוקות של הפוסקים הראשונים והאחרונים. תרומת הגורן א כב).

קריאת מגילה

ש: חייל שלא מבין טוב עברית יצא ידי חובה?
ת: כן, אם הקשיב (שו"ע תרצ ח).

קריאת מגילה

ש: מה לעשות אם יש כמה מילים פסולות במגילה?
ת: לקרוא בצורה נכונה אותן מילים בעל פה (שו"ע תרצ ג. מ"ב ז-ח, נ).

קריאת מגילה

ש: אם הפסדנו לגמרי מגילה אפשר להשלים אחר כך?
ת: בט"ו בלי ברכה (שו"ע תרפח ח. מ"ב כג).

קריאת מגילה

ש: אם באמצע מגילה הוכרחנו להפסיק מסיבה צבאית, יש לחזור להתחלה?
ת: לא. קראה לסירוגין יצא. אם אין היסח דעת ממש (שו"ע או"ח תרצ א. קשרי מלחמה א עז).

קריאת מגילה

ש: ממתי אפשר לקרוא מגילה בפורים? ועד מתי?
ת: הנץ החמה. בשעת הדחק עלות השחר. עד השקיעה. בשעת הדחק, עוד 10 דקות. (ילקוט יוסף מועדים רפג).

קריאת מגילה

ש: אם אני יכול לשמוע מגילה ביום או בלילה, מה עדיף?
ת: יום כי הוא יותר עיקרי (שע"ת תרפז א).

קריאת מגילה

ש: מי שלא קרא ליל פורים, עד מתי יכול לקרוא?
ת: עלות השחר (שו"ע תרפז א. מ"ב א-ה. ילקוט יוסף מועדים רפב-רפג).

קריאת מגילה

ש: מה דין מי שנרדם בכמה מילים בזמן קריאת המגילה?
ת: ישלים מהר בקריאה מתוך ספרו עד שישיג את שליח הציבור. טוב לעקוב תמיד עם האצבע (מ"ב תרפט ה).

קריאת מגילה

ש: אם אי אפשר לקרוא מגילה בפורים האם אפשר להקדים?
ת: כן. יש כמה אופנים. לשאול רב צבאי (פסקי הלכות צבא – 229).

קריאת מגילה

ש: אם מאוד עייפים מותר לישון לפני קריאת מגילה?
ת: לא. ובלית ברירה למנות חייל שיעורר (שם).

קריאת מגילה

ש: האם מותר לאכול לפני קריאת מגילה אם רעבים עקב פעילות צבאית?
ת: טעימה מותרת. פירות. לחם כזית, פחות משתי קופסאות גפרורים (מ"ב תרצב יד. חזון עובדיה צה). אם מאוד רעבים, אפשר לאכול רגיל, אך למנות תזכורת או לכונן שעון עם צלצול (מ"ב רלה יח. חזון עובדיה צה. הליכות שלמה ב יב).

פרוז בן יומו

ש: אם אני נוסע מירושלים למקום אחר או להיפך – מה השעה הקובעת?
ת: עלות השחר (מ"ב תרפח יב. דלא כחזו"א).

מחצית השקל

ש: כמה יש לתת למחצית השקל?
ת: יש מנהגים שונים: א. כל סכום. ב. חצי מטבע שקל. ג. שלושה חצאי שקלים. ד. 10 גרם כסף שהם עתה 50 שקלים (עיין מקראי קודש ב יב בשם הגר"ע יוסף. חזון עובדיה קב. הלכות חגים להגר"מ אליהו. תורת המועדים ד ב).

תענית אסתר

ש: מותר לצחצח שיניים ולשטוף פה?
ת: כן. בלי לבלוע מים (שו"ת מנחת יצחק ד קט).

תענית אסתר

ש: אם אכלתי מסיבות מבצעיות, והסתיימה המשימה, האם עליי לחזור לצום?
ת: כן. זו חובה על כל רגע (שו"ע או"ח תקעד ג. מ"ב ו).

תענית אסתר

ש: ואז לאכול בחדר אוכל של הצבא?
ת: בצד בצנעה.

תענית אסתר

ש: מי שמוכרח לאכול מסיבות צבאיות, יכול לאכול כמה שירצה?
ת: כן. אין שיעורים. אבל רק מזון פשוט ולא מעדנים.

תענית אסתר

ש: חייל שמותר לשתות מפני פעילות מבצעית, מותר גם לאכול?
ת: לא (עיין שו"ע או"ח תריב ב).

תענית אסתר

ש: האם מותר להתרחץ?
ת: כן.

    עמוד מתוך 2      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים