76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 50 שו"ת סמס בנושא הלכות חנוכה לחייל

שמחה

ש: חייבים לאכול מאכלי חלב וגבינה ולביבות?
ת: מנהג לא מחייב (רמ"א או"ח תרע ב).

שמחה

ש: חייבים לקבוע סעודה?
ת: לא. אבל ראוי קצת להוסיף.

שמחה

ש: מותר ללכת לבית קברות?
ת: יש נוהגים שכן ויש נוהגים שלא (בן איש חי וישב כב. גשר החיים כט ו).

שמחה

ש: מותר להתענות?
ת: לא (שו"ע או"ח תרפו א).

תפילה

ש: חיילת חייבת בהלל?
ת: לא. מצוות עשה שהזמן גרמא. אך יכולה לומר, ספרדיות בלי ברכה, אשכנזיות ויוצאות צפון אפריקה בברכה (מג"א תכב סק"ו. שו"ע הגר"ז קו ב).

תפילה

ש: שכח על הניסים בתפילה וברכת המזון ונזכר יותר מאוחר?
ת: לא חוזר (רמ"א או"ח קפא ד. מ"ב תרפב ס"ק ד, ה. שו"ת יחוה דעת ה מט. ילקוט יוסף מועדים רמ).

מתי מדליקים

ש: מותר לאכול לפני ההדלקה?
ת: כן. אם חבר יזכיר (מ"ב רלה ס"ק יח, ועיין שם בס"ק יז שיש ללמוד מדבריו שצריך שהשומר לא יאכל בעצמו), או שעון מעורר (הליכות שלמה מועדים פרק ב אות יב).

מתי מדליקים

ש: אפשר להדליק בפלג המנחה ולכבות אחרי חצי שעה?
ת: לא. צריך חצי שעה אחרי השקיעה (שו"ע או"ח תרעב א).

מתי מדליקים

ש: האם מי שיוצא לפעילות יכול להדליק ולכבות מיד?
ת: לא. צריך לדלוק חצי שעה (שו"ע או"ח תרעב ב. מ"ב סק"ז). ואם מדליקים בבית-הכנסת אפשר להדליק בברכה (עי' שו"ת בצל החכמה ד קכז. שו"ת מנחת שלמה תנינא נח אות ב).

מתי מדליקים

ש: היוצא לפעילות, מה עדיף, בפלג המנחה או מאוחר בלילה?
ת: אין הבדל. אז עדיף בפלג כי מאוחר בלילה עלול להשתבש (בשם הג"ר דב ליאור והגר"א נבנצל. ועי' פניני חנוכה קעה).

מתי מדליקים

ש: מתי הכי מאוחר?
ת: למדליק בחוץ, כל זמן שיש עוברים ושבים. אחר כך, בלי ברכה. למדליק בפנים, אין הגבלה, כל זמן שיש אנשים ערים, עד עלות השחר (שו"ע או"ח תרעב ב. מ"ב ס"ק יא. ילקוט יוסף מועדים רט. שו"ת שבט הלוי ח קנו).

מתי מדליקים

ש: מתי הכי מוקדם?
ת: בשעת הדחק מפלג המנחה, כלומר בערך שעה לפני השקיעה (שו"ע או"ח תרעט א. מ"ב סק"ב), אבל הנר צריך לדלוק חצי שעה אחרי השקיעה (שו"ע או"ח תרעב א. מ"ב סק"ד).

מתי מדליקים

ש: מה קודם - הדלקה או ערבית?
ת: קודם ערבית (מ"ב תרעב סק"א. ילקוט יוסף מועדים רח), אלא אם כן אינו מתכוון להתפלל ערבית עתה (נר איש וביתו סי' ו סעי' ב בשם הגר"ש וואזנר. פסקי תשובות תרעב הערה 15).

מתי מדליקים

ש: באיזו שעה מדליקים?
ת: הרוב בצאת הכוכבים – 13.5 דקות אחרי השקיעה. ויש מדליקים אחרי השקיעה (שו"ע או"ח תרעב א. מ"ב סק"א. ביה"ל ד"ה עם סוף שקיעתה. ילקוט יוסף מועדים רח).

הדלקה בבית-כנסת

ש: אפשר לזמן קצר?
ת: כן (עי' שו"ת בצל החכמה ד קכז. שו"ת מנחת שלמה תנינא נח אות ב).

הדלקה בבית-כנסת

ש: אפשר מאוחר?
ת: כן (פסקי תשובות שם בשם שו"ת משנה שכיר או"ח רב).

הדלקה בבית-כנסת

ש: איפה מסדרים נרות בבית-הכנסת?
ת: קיר דרומי, נרות בין מזרח למערב, והמדליק עם הפנים דרומה (שו"ע שם).

הדלקה בבית-כנסת

ש: האם יוצאים ידי חובה בהדלקה בבית-כנסת?
ת: לא. זו חובה נוספת. בברכה (שו"ע או"ח תרעא ז). אך לא מברכים שהחיינו פעמיים (מ"ב ס"ק מה).

באיזה בתים מדליקים

ש: האם אפשר להדליק במסיבת חנוכה?
ת: לא. אין זה בית-כנסת ולא מקום מגורים, אלא אם כן זה בחדר אוכל. וכדי לזכות חיילים שזאת ההזדמנות שלהם היחידה להיות נוכחים, אפשר להקל בתנאי שיתפלל שם גם מנחה או ערבית, ואז זה כמו בית-כנסת (מקראי קודש חנוכה לרב הררי פ"י הערה כד בשם הגר"ש ישראלי והגר"מ אליהו).

באיזה בתים מדליקים

ש: אם נמצאים בשטח, האם מדליקים?
ת: לא. זה לא בית. אלא אם כן שוהים וישנים ברכב, טנק, אוהל הודי (שו"ת כחיצים ביד גיבור ב 90 - אבל לא אוהל סיירים), תחת סככה או צילייה (הליכות שלמה מועדים פרק יג הערה 8), שוחה או תעלה מקורה (ס' שבת ומועד בצה"ל שלג. הליכות שלמה מועדים פרק יד סעי' ב והערה 8), וכן בספינה עם תקרה או ביתן שמירה (שו"ת כחיצים ביד גיבור ב 91).

איפה מדליקים

ש: מותר להזיז חנוכיה ממקום למקום?
ת: לכתחילה לא. אבל בתוך הבית אפשר בשעת הדחק (מ"ב תרעה סק"ו).

איפה מדליקים

ש: כמה זמן הנרות צריכים לדלוק?
ת: לפחות חצי שעה (מ"ב תרעג ס"ק כה. ילקוט יוסף מועדים רח).

איפה מדליקים

ש: האם חייבים להיות נוכחים בזמן שהנרות דולקים?
ת: לא. אבל על פי חוקי צה"ל אסור להשאיר נרות בלי השגחה. אך אפשר לכבות אחרי חצי שעה (שו"ע או"ח תרעב ב. מ"ב סק"ז. ובכל מקרה חידש החזו"א לכבות נרות חנוכה לאחר חצי שעה שאין צריך יותר. עי' חוט שני הלכות חנוכה בדעת החזו"א).

איפה מדליקים

ש: איפה מדליקים בחדר אוכל?
ת: מקום גבוה נראה לכל וראוי מול חלון (מ"ב תרעא ס"ק לח. כה"ח ס"ק סד).

איפה מדליקים

ש: איפה שמים בחוץ?
ת: משמאל לכניסה סמוך לפתח, בגובה 80-24 ס"מ (שו"ע או"ח תרעא ו). ואם אין מזוזה כגון אוהל, אז בצד ימין (ב"י או"ח סי' תרעא. מ"ב ס"ק לד. ועי' הליכות שלמה מועדים פרק יד סעי' ג שאמר הגרש"ז אוירבך שבמקרה כזה יש להדליק בצד ימין אפילו אם יש כבר מי שהדליק בצד ימין, ואין אומרים שהשני ידליק משמאל כדי שיהיה מוקף במצוות).

    עמוד מתוך 2      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים