76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 33 שו"ת סמס בנושא הלכות יום הכיפורים לחייל

הבדלה

ש: על אש רגילה?
ת: לא. רק על אש שדלקה כל היום, או מאש שהודלקה ממנה (שו"ע או"ח תרכד ד-ה).

הבדלה

ש: מה מברכים בהבדלה?
ת: רק יין, נר והמבדיל. בלי בשמים (שו"ע או"ח תרכד ג. מ"ב סק"ה).

נעילה

ש: מי שהפסיד נעילה יתפלל ערבית שתיים?
ת: לא (כה"ח קח ס"ק יב. שו"ת יביע אומר ז נד. שו"ת שבט הלוי ה סז. ו פ).

נעילה

ש: עד מתי אפשר לומר ברכת כוהנים?
ת: לכתחילה עד השקיעה (מ"ב תרכג סק"ח. ילקוט יוסף עמ' קיב). דיעבד בין השמשות, כלומר 13 וחצי דקות אחרי השקיעה (שעה"צ תרכג ס"ק יא. הליכות שלמה עמ' פד. ילקוט יוסף עמ' קיב).

נעילה

ש: מתי זמן נעילה?
ת: חצי שעה לפני השקיעה (שעה"צ תרכג סק"ב. ילקוט יוסף מועדים עמ' קיב). הכי מוקדם שעה וחצי לפני השקיעה (שעה"צ תרכג סק"ה. כה"ח שם סק"ז).

מוסף

ש: מותר לכרוע ישר על הרצפה?
ת: יש לשים בד מול הפנים (רמ"א או"ח קלא ח. חזון עובדיה עמ' שנג).

מוסף

ש: עד מתי אפשר להתפלל מוסף?
ת: לכתחילה עד חצי שעה אחרי חצות. דיעבד, כל היום (מ"ב תרכ ס"ק טז. כה"ח סק"ח).

סיכה

ש: דאודורנט מותר?
ת: אם הוא נוזלי ולא שומני.

סיכה

ש: מותר לסוך הגוף בשמן או משחה?
ת: לא (שו"ע או"ח תריד א).

רחיצה

ש: מה דין חייל שחזר מפעילות ומאוד מזיע?
ת: מותר לרחוץ רק אם מאוד מסריח ומציק (מ"ב תריג סק"א. כה"ח סק"ה).

רחיצה

ש: מה הדין אם יש לכלוך?
ת: מותר לשטוף מקום הלכלוך, גם עם סבון נוזלי (שו"ע או"ח תריג א).

רחיצה

ש: מה מותר לרחוץ?
ת: רק ידיים עד פרקי האצבעות לקראת תפילה או אחרי שירותים, ולברכת כוהנים עד פרק היד (שו"ע או"ח תריג ב).

נעליים

ש: מותר לעבור תדריך ותרגילים לקראת יציאה במוצאי יום הכיפורים?
ת: לא. חוץ ממקרים יוצאי דופן (שם).

נעליים

ש: ואם הוא בפעילות?
ת: כן. וכן אם יש חשש נחשים (שו"ע ורמ"א או"ח תריד ד). ובסיום הפעילות יחליף (מ"ב תריד ס"ק יג).

נעליים

ש: חייל שאינו בפעילות מותר בנעלי עור?
ת: לא (שו"ע או"ח תריד ב). וכן פקודות הצבא (פקודת מטכ"ל 34.0202).

אכילה ביום הכיפורים

ש: האם יש לברך כל פעם מחדש ברכה ראשונה אם אכל לשיעורים?
ת: אם הסיח דעתו (שם).

אכילה ביום הכיפורים

ש: חייל שחייב לאכול, האם צריך קידוש, לחם משנה וברכת המזון?
ת: קידוש, לא (מ"ב תריח ס"ק כט. ילקוט יוסף מועדים עמ' צח), וגם לחם משנה לא (מג"א תריח סק"י). ברכת המזון כן, עם יעלה ויבוא. ואם אכל ושתה לשיעורים, אין ברכה אחרונה (שו"ע או"ח רי א. מ"ב סק"א. שו"ת יביע אומר ה או"ח יח. שש"כ לט כא).

אכילה ביום הכיפורים

ש: חייל שהוכרח לאכול או לשתות עקב פעילות והסתיימה הפעילות, האם עליו להמשיך בצום?
ת: כן (שש"כ לט ו).

אכילה ביום הכיפורים

ש: לגבי עלייה לתורה?
ת: שחרית עדיף שלא (שו"ת רבי עקיבא איגר מהדו"ק כד. שש"כ לט לו). מנחה לא (שם. אך בחזון עובדיה עמ' שמט נוטה להתיר זאת לספרדים). אם אכל או שתה לשיעורים יכול (שש"כ לט הערה קטו בשם הגרש"ז אוירבך. שו"ת ציץ אליעזר טו לב אות ט. חזון עובדיה עמ' שמט).

אכילה ביום הכיפורים

ש: האם חייל שלא צם יכול להיות שליח ציבור או בעל קריאה?
ת: לא, לכתחילה. בשעת צורך מותר אם רק אכל ושתה לשיעורים (מקראי קודש נספח יג סעי' ד בשם הגר"מ פיינשטיין. חזו"ע עמ' שנא סוף הערה א. בשו"ת תשובות והנהגות ג קעו התיר גם בלא צורך).

אכילה ביום הכיפורים

ש: החייב לשתות צריך דווקא מים או אפשר מיץ?
ת: אפשר מיץ. כנ"ל. וקל וחומר אם כך ישתה פחות (שם).

אכילה ביום הכיפורים

ש: כשחייבים לאכול צריך לאכול מזון פשוט או גם מזון טעים?
ת: גם מזון טעים, כי זה יום טוב, וקל וחומר אם בכך אוכל כמות פחותה (אור שמח, הל' מאכ"א יד יד. נשמת אברהם תריב סק"א וסק"ו).

אכילה ביום הכיפורים

ש: מה עדיף, לאכול לשיעורים כבר מהבוקר לפני הפעילות או רק לקראת הפעילות בלי הגבלת שיעורים?
ת: לשיעורים, כי זה פחות חמור (שש"כ לט ו הערה סט).

אכילה ביום הכיפורים

ש: אם חייב רק לשתות האם מותר לו גם לאכול?
ת: לא (שש"כ לט ו).

אכילה ביום הכיפורים

ש: מותר למדוד ביום הכיפורים?
ת: כן. זו מדידה של מצווה. קופסת גפרורים לא רזה היא בערך 30 סמ"ק (שו"ע או"ח שו ז. מ"ב תריח ס"ק כא).

    עמוד מתוך 2      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים