76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 42 שו"ת סמס בנושא תפילין

ערימה של תפילין

ש: במסגרת האימונים יצאנו למסע ולסדרה, ארזתי חפצי [נעליים, כלי אוכל וכו'] בתוך התרמיל. כשהגעתי לתפילין התעוררה אצלי בעיה כיצד לארוז את התפילין שלא ילכו חס ושלום בדרך ובצורה של בזיון.
ת:
1. לפי ההלכה חייבים לארוז את התפילין בנרתיקן בתוך התרמיל מעל לכל שאר החפצים, מאחר ואסור להניח שום דבר על תפילין, שקדושתם חמורה.
הערות:

ערימה של תפילין

ש: האם מותר לעשות בישיבה מדף בו התפילין יהיו מסודרים בערימה אחד על גבי השני או שזה בזיון לתפילין?
ת: זה לא בזיון, ואם מסדרים יפה זה מותר. מותר לשים תפילין על תפילין גם אם זה תיק תפילין. כתוב בתשובות הרב גורן, שחייל המניח את התפילין בתיקו, יניחם למעלה ולא למטה, אך לפעמים צריך לשים אותם באמצע כדי שיהיו מוגנים. יוצא שמה שמסביב הוא גם הגנה, גם הטלית. לכן אפשר לעשות ערימות כאלה, אך העיקר הוא לעשות ערימה טובה ומסודרת, כדי שלא יפלו התפילין.
הערות:

הדבקת שיער

ש: הדבקת שיער חוצצת לתפילין?
ת: יש מקילים בשעת הדחק, כדברי השו"ע על כובע דק, אך אין לברך. אלא גם אשכנזים ינהגו כמו ספרדים לכוון על של יד גם על של ראש (פסקי תשובות כז אות יא).

אישה ותפילין

ש: אישה יכולה לצבוע רצועות תפילין?
ת: כן. שו"ע או"ח לג מ"ב כג.

תפילין של הרבי מלובביץ'

ש: בתמונות וסרטים של הרבי מלובביץ' רואים שהתפילין שלו על המצח. כיצד להבין?
ת: הוא בעצמו נשאל והשיב שבצעירותו שם התחילו שערותיו.

דל"ת אחת או שני דל"תין

ש: אם אין לאדם מנהג מאבותיו בעניין קשר התפילין של ראש, כיצד יקשור את הרצועות?
ת: יש לעשות דל"ת פשוטה כיוון שכך הוא פשט ה'שולחן ערוך' ודעת רוב הפוסקים.
הערות:

תפילין לשמאלי

ש: שמאלי שלא משיג תפילין שמאלית יכול להניח של ימני ולהפוך?
ת: כן. צריך שהיוד יהיה מול הלב (פסקי תשובות כז ה).

שעון ותפילין

ש: האם מותר להעביר את רצועת התפילין מעל השעון?
ת: כן. משנה ברורה מתיר (כז טז). ערוך השלחן אוסר (כז יג). לכן מותר (שו"ת שאילת שלמה א כה).

תפילין במנחה

ש: האם להניח תפילין במנחה?
ת: לא. משום יוהרא. אלא אם כן רבים נוהגים כן או נאלץ להתפלל ביחידות.

תפילין של ראש

ש: כשאני מעיר לאנשים שהתפילין שלהם על המצח הם אומרים שכך נהגו בפני רבניהם ולא העירו להם. יש להם על מה לסמוך?
ת: יש מלמדים זכות, אך לא לכתחילה. פסקי תשובות כז יח.

"קרקפתא דלא מנח תפילין"

ש: מהי החומרה המיוחדת בהנחת תפילין שבגללה כתוב בגמרא (ראש השנה יז, א), "'פושעי ישראל בגופן', מאי ניהו? אמר רב: קרקפתא דלא מנח תפילין"? האם מי שלא הניח תפילין יכול לתקן את הפגם?
ת: יש אומרים ש"קרקפתא דלא מנח תפילין" הכוונה דווקא לאדם שלא הניח תפילין אפילו פעם אחת בכל חייו (ר"ח, הרי"ף ד, א). לשיטה זו הלך הרבי האחרון מליובאוויטש, הרב מנחם מנדל שניאורסאון, ששלח את חסידיו להניח תפילין לאנשים ברחוב, אף שאחר כך אותם אנשים לא ימשיכו להניח. לדעה זו, בכך שלפחות פעם אחת בחייו של אדם יניח תפילין כבר יוצא מגדר "קרקפתא דלא מנח תפילין".
לדעה אחרת הכוונה דווקא למי שלא הניח תפילין בגלל שהמצווה בזויה עליו, שמגונות עליו רצועות של תפילין (התוספות ד"ה קרקפתא שם). ויש המסבירים שזה לאו דווקא אמור לגבי תפילין, אלא הוא הדין לשאר מצוות עשה שבגופו. שכל מצווה אסור לבזות, ואם לא קיים את המצווה אפילו פעם אחת זו שערורייה (הר"ן ד"ה בינוניים, קרבן נתנאל שם ס' י).
בכל אופן התוספות אומר שם, בסוף דבריו, שאם הוא לא הניח הוא יכול לעשות תשובה. כל דבר אפשר לתקן. אין דבר העומד בפני התשובה. אפילו על העבירות הכי חמורות כתוב שאם יעשה האדם תשובה, התשובה תולה ומיתה ממרקת. כלומר, שייעשה תשובה ואחר כך התשובה תושלם כאשר יהיו לו ייסורי מיתה.
הערות:

תפילין לגוי

ש: האם לגוי מותר להניח תפילין?
ת: לא, בגלל קדושתם. רדב"ז הלכות מלכים.

צביעת תפילין

ש: האם כדי לצבוע רצועות תפילין שלי צריך צבע מיוחד?
ת: אפשר טוש רגיל. אינו מבהמה טמאה אלא הוא סינטטי (שבת כח ב). גם עבור הבתים (פסקי תשובות מג אות ד).

תיק תפילין

ש: האם מותר להכניס בתיק תפילין גם סידור?
ת: לא. כי התיק תשמיש קדושה, אלא אם כן התנו מראש (שו"ע או"ח מב ג).

הורדת תפילין ומחיקת שם ד'

ש: איך אפשר להוריד רצועה של תפילין של יד שצורתו ש-ד-י, הרי בכך מוחק שם ד'?
ת: אמנם יש שכותבים שלא נכון לשים אותיות שם ד' ברצועות בגלל הבעיה הזאת, אבל הורדת הרצועות אינה בגדר מחיקת שם ד'. המחיקה של שם ד' שהתורה אסרה היא כשהשם כתוב בדיו על נייר, ופה זה לא דיו על נייר אלא צורה אחרת. האותיות ברצועות דומות לקוביות - שעל קובייה אחת כתוב ש' ועל קובייה אחת כתוב ד' ועל קובייה אחת כתוב י' ומחברים ומפרידים. זו לא המחיקה עליה דיברה התורה (שערים מצויינים בהלכה ט ס' א בקונטרס אחרון).
אגב, גם לעניין דיני שבת מותר לכתוב כך ואין בכך בעיה (שמירת שבת כהלכתה טז, כג).

אתיופים

ש: בדוכני הנחת תפילין האם אפשר להציע לאתיופים או להימנע בגלל שהם אולי לא יהודים?
ת: הם יהודים - כל זמן שלא יוכח ההיפך (יביע אומר ח אה"ע יא).

שהחיינו על הנחת תפילין

ש: זו הלכה או מנהג?
ת: לדעתו של מרן הרב קוק – הלכה. ויש דעות אחרות.

שהחיינו על הנחת תפילין

ש: האם נער שמניח תפילין לראשונה לפני בר מצווה, יברך שהחיינו?
ת: כן. כל מצווה בפעם ראשונה. מרן הרב קוק (שו"ת אורח משפט רסח-רסט).

אישה ותפילין

ש: שמעתי שגם בנות רש"י הניחו תפילין?
ת: לא ראינו מקור. מכל מקום עוד ארוכה הדרך עד שנגיע למדרגתן.
הערות:

אישה ותפילין

ש: האם אישה יכולה להניח תפילין, כמו מיכל בת שאול (עירובין צו א. ע' תוס' ר"ה לג א ד"ה הא רבי)?
ת: את לא מיכל בת שאול, ומכל מקום כתוב ב'שולחן ערוך' שאישה המניחה תפילין מוחים בידה (שו"ע או"ח לח ג), ועוד שמיכל בת שאול הניחה תפילין בצנעה ולא בהפגנתיות. חוץ מהנאמר, יש גם בעיה של לא תלבש (תרגום יונתן שם). לפני שמוסיפים מצוות יש לקיים את החובה, עייני בספר 'מסילת ישרים' (וכן עיין דבר מעניין בכה"ח שם סק"ט, שע"פ הקבלה אין ראיה ממיכל בת שאול, שהייתה לה נשמה של זכר).

תפילין של חברו

ש: מותר לי לקחת טלית ותפילין של חברי ללא רשותו – כי הוא שמח שנעשים בהם מצוות, כפי שכתוב בבבא מציעא כט ב?
ת: לא בימינו, כי אדם רגיש ומקפיד על זה. ערוך השולחן או"ח יד יא. בן איש חי לך לך ו.
הערות:

לוחם יס"מ

ש: איך לוחם יס"מ ביחידת מסתערבים הנמצא בכפר ערבי יניח תפילין?
ת: העוסק במצווה פטור מן המצווה (סוכה כו א).

תפילין כל היום או במנחה

ש: האם להניח תפילין כל היום או לפחות למנחה?
ת: לא. משום יהירות (שו"ת שאילת שלמה א כד).

מס הכנסה

ש: האם לקנות תפילין אצל אדם שלא משלם מס הכנסה?
ת: ודאי לא (עיין שו"ת שאילת שלמה ב שעה).

תפילין ומנין

ש: מי שאין לו תפילין, מה עדיף - תפלה במנין בלי תפילין או ביחידות עם תפילין?
ת: תפילין. מ"ב כה ס"ק מ.

    עמוד מתוך 2      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים