76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 8 שו"ת סמס בנושא פורים טיש

שושן פורים במעלה אדומים

ש: השנה דבר חריג קרה - מחיר נסיעה באוטובוס ממעלה אדומים לירושלים ירד, ועכשיו הוא במחיר זהה לנסיעה בתוך ירושלים, אעפ"י שלא בנו בין מעלה אדומים לירושלים. האם יש ראיה מאגד שמעכשיו מעלה אדומים נחשבת כירושלים ויש לחגוג בה שושן פורים?
ת: זה לא מספיק, כי צריך סמוך ונראה. יש מחלוקת אם 'סמוך ונראה' - או 'סמוך או נראה'. אם אני אומר שצריך נראה, מה מפריע לאדם לראות דברים נכונים? השוחד, כמו שכתוב (דברים טז יט): "השוחד יעוֵר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים". כלומר, משום שחסכת כסף הדבר סילף את המבט וזה לא נראה... והיא נשארת מעלה אדומים.
הערות:

חומרה לפסח

ש: אני מחפש חומרה חדשה לפסח. האם הרב יכול להציע?
ת: שמעתי שיש להחמיר בליל הפסח לומר פעמיים: זכר למקדש כהלל, פעם אחת בצֵירה תחת הזי"ן: זֵכר, ופעם אחת בסֶגול תחת הזי"ן: זֶכר. ואחר כך יש לחזור, כי יש מחלוקת, אם הטעם במילה "הלל" מלעיל או מלרע. לפי זה יש לומר "זכר למקדש כהלל" ארבע פעמים: זֵכר בצירה והלל במלעיל, זֵכר בצירה והלל במלרע, זכר בֶסגול והלל במלרע וזֶכר בסֶגול והלל במלעיל...

מרדכי איש ימיני

ש: האם הכינוי מרדכי איש ימיני מראה שהוא היה ימני ולא שמאלני?
ת: ברור שהוא היה איש ימיני. ויש שואלים: למה אנחנו קוראים את עשרת בני המן בבת אחת בלי הפסק לנשימה? התשובה פשוטה מאוד: אחרת היו מכניסים בג"ץ באמצע. כדי שלא יספיקו לעשות בג"ץ, תלו את כל העשרה בבת אחת. מכאן הוכחה שמרדכי היה ימני...

עץ 50 אמה

ש: העץ של 50 אמה שלקח המן לתלות את מרדכי עליו, המן הלך עפ"י שיעורו של הרב אברהם נאה או של החזון איש?
ת: יש אומרים שהוא הלך ע"פ שיטת החזון איש, כי תלו את כל בני המן, ולא תלו אחד ליד השני אלא אחד תחת השני, ולכן צריך שכולם יגיעו עד הרצפה, ובשביל זה צריך שיעור גדול. בנוסף לכך, אמרה זרש אשתו: "יעשו עץ". הגימטריה של המילה "יעשו" היא 386 כמו "דחזון איש". א"כ מסתבר שהעץ היה כשיעור החזון איש.
וצריך להוסיף שהספרדים פוסקים כשיעור של הרב נאה, וגם בירושלים נוהגים לפסוק כהרב נאה. מכאן אנו למֵדים שהמן או שהיה מחוץ לירושלים, או שהיה אשכנזי.

רגל אחת בתוך ירושלים ורגל אחת מחוץ לירושלים

ש: כתוב בגמרא בבא בתרא (כג, ב) שאם אפרוח בתוך חמישים אמה מהבית הוא שייך לאותו בית, ואם יותר מחמישים אמה מהבית הוא הפקר. ורבי ירמיה שאל: מה הדין אפרוח עם רגל אחת בתוך חמישים אמה ורגל אחת מחוץ לחמישים אמה? ויש לשאול אותה שאלה על פורים: מה הדין לגבי פורים - אדם שיש לו רגל אחת בתוך ירושלים ורגל אחת מחוץ לירושלים?
ת: רבי ירמיה שאל את השאלה הזאת ובתשובה זרקוהו מבית המדרש. זרקו אותו, כי בכל מקרה יש מקרי גבול. יש רוב המקרים ברור מכאן ורוב המקרים ברור מכאן, ויש מצב בין השמשות, באמצע, ואי אפשר לוותר על ההגדרות בגלל בין השמשות לא ברור. כך תרצו למה זרקוהו מבית המדרש.
לגופו של עניין, הולכים אחרי הרוב, והרוב הוא י"ד. בערים המסופקות עושים פורים יומיים, אבל פה הוא לא ספק אלא יש לו רגל לכאן ולכאן. לכן יש לו לנהוג י"ד.
ולנשמתו של עניין, האדם הזה הוא פוסח על שתי הסעיפים, האדם הזה לא יודע אם הרגליים שלו בירושלים או מחוץ לירושלים. הוא בתוך ירושלים או מחוץ לירושלים? ארץ ישראל היא קדושת שיבת ציון ובניין הארץ, ירושלים היא קדושת נשמת התחייה הלאומית. לכן צריך לדעת איפה הוא נמצא. לפני כיבוש ירושלים, היבוסי שהיה גר בירושלים היה אומר (שמואל ב ה, ו): "לא תבוא הנה כי אם הסירך העורים והפסחים". יש כמה פירושים מה הוא "העורים והפסחים". פירוש אחד מסביר שהפסחים הם הפוסחים על שתי הסעיפים. זה כן גאולה - או לא גאולה? אנחנו בעד המדינה - אנחנו לא בעד המדינה? הקב"ה מברך את שריה - הקב"ה לא מברך את שריה?
לכן ידידי היקר, אתה צריך להחליט: אתה עם שתי רגליים בתוך ירושלים או לא?! החילונים עם שתי הרגליים בתוך מדינת ישראל. החרדים עם שתי הרגליים מחוץ למדינת ישראל. רוב הלאומיים-דתיים גם הם שתי רגליים בתוך המדינה, אבל יש שמתלבטים. יש שמאוהבים בספק. זה מה שנקרא ע"י הפילוסוף קירקגור: תאוות הספק. אבל באמת צריך כל אחד להיות עם שתי רגליו בתוך ארץ ישראל ושתי רגליו בתוך ירושלים.

טבילת אוטו שאוכל בו

ש: האם צריך לטבול רכב שאוכל בו?
ת: ודאי. הרמב"ן אומר שטבילת כלים באה להעלות דבר מרכוש הגויים לקדושת ישראל (מובא בריטב"א ע"ז עה ב), ובוודאי שהרכב הוא תוצרת גויים ולא תוצרת יהודים. פעם היה רכב תוצרת יהודים - סוסיתא - אבל כבר אינו קיים. לכן צריך להעלות את הרכב מטומאת הגויים לקדושת ישראל ע"י שמטבילים אותו. אבל להטביל אותו? הרי הוא גדול מאוד? יש כלי מקדש שמטבילים ויש כלי מקדש שמכינים ע"י חינוכם, כלומר השימוש הראשון שלהם מכניס אותם לקדושתם אם משתמשים בהם נכון. הוא הדין רכב. איך משתמשים ברכב נכון? סע לאט והקפד על התמרורים! הרבה פעמים הנהג גם נוהג, גם אוכל, גם מחליף דיסקים, גם מתגלח, גם שולח ס.מ.סים, גם מטלפן, גם מדבר עם היד. ככה אי אפשר!
פעם נשאל האדמו"ר מבעלז, מהר"א רוקח: הישנה סגולה נגד תאונת דרכים? והשיב: יש! שישמור כל חוקי התנועה כחומרת עשרת הדברות! וכן כשרואה הולכי רגל יקחם במכוניתו, ובזכות החסד שעושה בנסיעתו ינצל מכל פגע רע (שו"ת שבט הקהתי ה, רמא).
סיכום: זו הטבילה של רכב שאוכל בו.

אכילת אוזני המן

ש: אוזני המן – האוזניים של המן – הוא מזון חלבי או בשרי?
ת: יש אומרים שהוא פסוק מפורש (ג ה): "וימלא המן חֵמה". כלומר, הם חלביים. אגב, יש שואלים כמה חמות היו לאחשוורוש? - שלוש: א. "חמת המלך שככה". ב. "כשוך חמת המלך". ג. "חמת המלך בערה בו". והלא היו לו רק שתי נשים – ושתי ואסתר, ואיך היו לו שלוש חמות משתי נשים? תירוץ: "גם ושתי עשתה משתי נשים"...
עכ"פ, יש שאלה דומה לזו, האם אוזני המן חלביים או בשריים - על כחל, עטיני פרה. עטיני פרה הם בשר או חלב? לכאורה הם בשר אבל נראים די חלבי. עכ"פ עטין של פרה כשר, וכדי להכשירו די בהכשרה רגילה ובנוסף לטוחו בכותל, צריך לדחוף בקיר. אמרה ילתא, אשתו של רב נחמן, שהיתה אישה מאוד מאוד חכמה: כל מה שהקב"ה אסר, הוא התיר דומה לו בכשרות. הוא אסר אשת איש, אך התיר גרושה בחיי הבעל. הוא אסר דם, אך התיר כבד, שהוא מלא דם. הוא אסר חזיר, אך התיר מוח שיבוטא, דג בטעם חזיר. היא אמרה: אני רוצה בשר בחלב? אמר לה: אכלי כחל (חולין קט, ב). באמת מה היא רצתה? כוונתה היא שמה שברא הקב"ה בעולמו הוא לא ברא לשווא, ואם זה נמצא בעולם ונאסר בשל חטאת האדם, על כל פנים יש אופנים שיוכל להיות שזה מותר.
על פי זה נשאל למה ד' ברא את המן? הרי צריך למחות את עמלק. אלא כתוב (דברים כה, יט): "תמחה את זכר עמלק מתחת השמים". הסביר מרן הרב קוק במוסר אביך (מידות הראיה) שצריך למחוק את החלק התת-שמימי של עמלק, אבל יש גם חלק מעל השמים שאינו נמחק. הראיה לזה שמבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק (גיטין נז, ב).

ניקוי אוזניים לשמיעת פרשת זכור

ש: האם חייבים לנקות את האוזניים לפני פרשת זכור או שזו חומרה יתירה?
ת: ודאי צריך לנקות את האוזניים. אחרת, לא שומעים. עמלק רצה להרוג אותנו ואת היהודים היושבים בגלות ואנו לא היינו מודעים לסכנה, מכיוון שאז כנראה היו לנו אוזניים סתומות, כמו שכתוב (ירמיה ה, כא): "עיניים להם ולא יראו, אוזניים וגו'...". כיצד ייתכן שלא שמעו? פשוט, מכיוון שאכלו להם את האוזניים, ואלו הם אוזני המן. לכן לא שמעו את דבר ד'.

רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים