76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 4 שו"ת סמס בנושא חודש אדר

פורים קטן

ש: האם יש מצווה לשמוח בפורים קטן?
ת: פורים קטן הוא הסימן האחרון בשולחן ערוך (אורח חיים תרצז). יש דיון האם צריך סעודה גדולה או קטנה, והרמ"א אומר שצריך סעודה קטנה, "וטוב לב משתה תמיד" (משלי טו טו). האם "משתה תמיד" הוא האידיאל של התורה? האם זו המטרה? בשערי תשובה (שם) מובא בשם הר"י שלא מדובר פה על משתה בבחינה גשמית, אלא על משתה בבחינה רוחנית.
ההגהה הראשונה של הרמ"א על ה"שולחן ערוך" מתחילה בפסוק: "שויתי ד' לנגדי תמיד" (תהילים טז ח). כלומר, תמיד צריך להידבק בד'. הרמ"א מסיים בפסוק: "וטוב לב משתה תמיד". כלומר, אדם שעוסק בתורה ועבודת ד' - שמח תמיד.
כתוב (רות ג ז): "ויאכל בעז וישת וייטב לבו". על המילים "וייטב לבו" אומר רש"י שהכוונה לדברי תורה. כך גם חז"ל אומרים במסכת שבת (סג ב) ש"ויטיבך לבך" שייך לתלמוד תורה. אם כן, ודאי אין הכוונה בפורים להגיע למצב של הוללות ופריצות.
פעם רבנו הרב צבי יהודה יצא באמצע סעודת פורים. התלמידים הלכו אחריו ושאלו: "מה קרה?" ענה להם: "גם בפורים צריך יראת שמים!" כך גם התבטא הג"ר שלמה זלמן אוירבך בערב פורים ואמר: "בסימן האחרון של שו"ע חלק אורח חיים, חותם הרמ"א את דבריו בפסוק 'וטוב לב משתה תמיד', אך ללא המקרא שמביא הרמ"א בריש 'אורח חיים' - 'ושויתי ד' לנגדי תמיד', לא ניתן לקיים את הפסוק שהביא בסוף. אם כן, גם בזמן שמחת פורים צריך האדם לזכור את רוממות ד' ויראתו" (חכו ממתקים א עמ' של-שלא).
"וטוב לב משתה תמיד" הכוונה שירות ותשבחות, דברי תורה ומשתה. עוד אמרו בפרקי אבות (ג ג): "שלשה שאכלו על שלחן אחד ואמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו משלחנו של מקום ברוך הוא שנאמר (יחזקאל מא כב): 'וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ד'". שנזכה לשמחה אמיתית, "וטוב לב משתה תמיד".

משפט בחודש אדר נגד יהודי

ש: האם ישנה עדיפות לערוך משפט בחודש אדר גם כנגד יהודי?
ת: המקור למנהג זה הוא ממה שבחודש אדר ניצחנו את הגויים, לכן אנו אומרים שחודש אדר טוב בשבילנו, אבל אם זה נגד יהודים, החשבון הינו חשבון אחר. כשדנים נגד יהודים, לא נראה שיש בזה איזו מעלה. גם זה נאמר לגבי ערכאות – בית המשפט של גויים. אפילו אם יהודי תובע אותי לערכאות של גויים, הוא לא בסדר, אבל עד כדי כך לומר שהוא לא יהודי, זה כבר רחוק. לכן, אני לא יודע אם במצב כזה נאמר דין זה.

משנכנס אדר

ש: למה דווקא משנכנס אדר מרבים בשמחה ולא ניסן?
ת: גם ניסן. שערים מצויינים בהלכה (קמא א).

"משנכנס אדר" בשולחן ערוך

ש: למה המחבר בשו"ע (או"ח תקנא, א) מזכיר את הכלל "משנכנס אב ממעטין בשמחה" אך לא מזכיר את הכלל "משנכנס אדר מרבין בשמחה"?
ת: כיוון שבחודש אב ישנן הלכות מיוחדות, אעפ"י שלפי המחבר אינן חלות אלא בשבוע שחל בו ט' באב. אך לחודש אדר אין הלכות מיוחדות.
הערות:

רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים