76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 33 שו"ת סמס בנושא אלול

טבילה ערב ראש השנה

ש: מה יעשה אדם שאינו יכול לטבול?
ת: ישפוך תשעה קבין שהם 12.5 ליטר. מ"ב תקפא כו. או מקלחת עם זרם חזק רצוף כ-3 דקות (שו"ת מנחת יצחק ד כא. ט לד. חזון עובדיה ימים נוראים נז-סא. ילקוט יוסף מועדים פב. ועי' שו"ת דברי יציב או"ח יג. שו"ת שבט הלוי ח כד. פסקי תשובות שכו הערה 14. ועיין מה שאמר הגר"ח קניבסקי בשם החזו"א שמקלחת לא מהני לט' קבין דהווי כג' כלים וצריך קב בפעם אחת. מעשה איש ז לב. וכן הגרי"ש אלישיב אמר שמקלחת אינה נחשבת לט' קבין, כיוון שאינו נותן המים על ידי כלי. וישמע משה ב כט).

טבילה ערב ראש השנה

ש: רווקות?
ת: לא. שם (באר היטב או"ח שג א. יו"ד קפג ו. ע' שו"ת הריב"ש תכב).

טבילה ערב ראש השנה

ש: האם נשים טובלות?
ת: נשים נשואות שהן טהורות, כן. חזון עובדיה (ימים נוראים נט).

טבילה ערב ראש השנה

ש: מתי זמן טבילה?
ת: אחרי הצהריים. מ"ב כו. ויש מתירים מהבוקר. עמק הלכה ב כה. וכן יש לנהוג אם צפוף מאוד במקווה אחה"צ.

טבילה ערב ראש השנה

ש: האם חייבים לטבול ערב ראש השנה?
ת: כן, נהגו. שו"ע או"ח תקפא ד הגה.

התרת נדרים

ש: האם מסירת מודעה מועילה לנדר ממש?
ת: לא. רק מועיל שמה שיקבל אדם על עצמו ושכח לומר בלי נדר, יהיה בלי נדר. וכן כל מנהג טוב שנהג אדם בו שלוש פעמים (עיין שו"ע יו"ד ס' רכח. ס' כל נדרי על הל' נדרים).

התרת נדרים

ש: האם זה מתיר נדר ממש?
ת: לא. על זה צריך התרה ביחידות בפני שלושה תלמידי חכמים. אלא זה מועיל רק לגבי נדר שנשכח.

התרת נדרים

ש: האם אפשר לעשות התרת נדרים בלילה?
ת: כן.

התרת נדרים

ש: האם יכול להיות קרוב משפחה בין המתירים?
ת: כן.

התרת נדרים

ש: מי ראוי להתיר נדרים?
ת: בעל תורה שמבין מהן התרת נדרים, פתח וחרטה.

התרת נדרים

ש: האם אישה חייבת בהתרת נדרים?
ת: על פי רוב לא נהגו אלא סומכות על כל נדרי.

התרת נדרים

ש: האם אפשר למנות שליח להתיר לי נדרים?
ת: לא. רק האישה יכולה למנות בעלה.

בגדי שבת לסליחות במוצאי שבת לאשכנזים

ש: האם צריך ללבוש בגדי שבת בסליחות הראשונות במוצאי שבת?
ת: לא. אפשר בגדי חול.
הערות:

סליחות לתימנים

ש: האם סליחות במנין מתחילת אלול הן חובה לתימנים כדין או מנהג ראוי?
ת: מנהג ותקנה קדומה שהתקבלה בכל יהדות תימן.

סליחות לבנות

ש: אני מארגן תפילת סליחות לבנות בבית הספר. מה אפשר לומר?
ת: הכל מלבד קדיש, י"ג מידות ופסקאות בארמית.

מכניסי רחמים

ש: כיצד בסליחות אנו מתפללים למלאכים "מכניסי רחמים"? האין זו עבודה זרה?
ת: הכוונה שאנו מתפללים לד' שיצווה למלאך, כמתפלל שהארץ תתן פריה.

סליחות דרך הרדיו

ש: אפשר לענות אמן?
ת: כן, אם זה שידור ישיר, כי אנו יודעים שבאותו רגע נאמרו אותם דברי קדושה. וכן בבית הכנסת באלכסנדריה ענו אמן על פי סימון הגבאי. סוף סוכה (נב א).

סליחות דרך הרדיו

ש: האם יוצאים ידי חובה על ידי שמיעת סליחות דרך רדיו או לויין?
ת: לא, כי אין שומעים קול אדם אלא קול מכשיר וכן אין כאן מנין (שו"ת מנחת שלמה א ט. שו"ת אגרות משה או"ח ד צא).

תיקון חצות או סליחות

ש: שמעתי שמי שאין לו זמן, עדיף תיקון חצות על פני סליחות?
ת: זה במי שנוהג תיקון חצות בקביעות, אבל שניהם באים מכוח מנהג, ותיקון חצות כל העם לא קיבל, וסליחות כן קיבל, לכן סליחות קודמות.
הערות:

סליחות וברכות התורה

ש: האם לומר ברכות התורה לפני סליחות?
ת: כן. כי אומרים פסוקים, ואף על פי שהם נאמרים דרך תפילה. שו"ע או"ח מו ט מ"ב כז.

זמן סליחות

ש: האם אשכנזי יכול להצטרף לסליחות של הספרדים כדי לטעום טעם החוויה?
ת: כל אחד צריך להתפלל כנוסח אבותיו. אם אין מנין כזה, יתפלל איפה שיש, אבל כנוסח שלו. ועבודת ד' היא לא לשם חוויה אלא לשם הוויה.

זמן סליחות

ש: מה דין יחיד שמגיע לי"ג מידות אחרי שהציבור גמר לאומרם?
ת: לא יאמר.

זמן סליחות

ש: מה הדין אם באמצע יצאו אנשים ואין מנין?
ת: אם נשארו שישה, ימשיכו ויאמרו קדיש בסוף. מ"ב תקפא ד. אבל בלי י"ג מידות. אך בקשות בארמית אפשר כמו קדיש.

זמן סליחות

ש: האם מותר לומר סליחות ביחידות?
ת: כן. אך אין אומרים י"ג מידות (והרוב מתירים בטעמים). וכן כל הבקשות בארמית. שו"ע או"ח תקסה א. מ"ב תקפא ד. ועולי מרוקו אומרים אותן בקשות.

זמן סליחות

ש: ספרדים שהקימה מוקדם לסליחות גורמת שלא יעשו את עבודתם כראוי, וכן תלמידי ישיבה, מה יעשו?
ת: יצמצמו את ימי הסליחות לשני וחמישי או יאמרו לפני מנחה. שו"ת יחוה דעת ט מו.

    עמוד מתוך 2      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים