76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 30 שו"ת סמס בנושא בין המצרים

"לכה דודי" בניגון של "אלי ציון" בשבת חזון

ש: ומה עם הפסוק 'איכה אשא לבדי' בפרשת דברים, והפטרת שבת חזון במנגינה של מגילת איכה?
ת: המנגינה מתאימה עם המילים.

"לכה דודי" בניגון של "אלי ציון" בשבת חזון

ש: ראיתי בספר ירושלים במועדיה – בין המצרים (עמ' ריא-ריב) שנשאל הגר"א נבנצל: "האם נכון לשיר בשבת חזון 'לכה דודי' בניגון של 'אלי ציון'?" וענה: "יש בזה מנהגים שונים, יש שנהגו לזמר כך, ויש שאסרו".
ת: לי נראה שאין לנהוג בשבת אבלות במנגינה עצובה.
הערות:

בגדי שבת בשבת חזון

ש: ראיתי בספר טובך יביעו (ח"ב עמ' שטז), שסיפר הג"ר יצחק זילברשטיין שישנם רבנים שנהגו בהגיעם לקראקא, עירו של הרמ"א, שלא ללבוש בגדי שבת בשבת חזון, כדעתו של הרמ"א, כי הוא היה המרא דאתרא שם.
ת: זה ברור.
הערות:

בגדי שבת בשבת חזון

ש: האם יש ללבוש בגדי חול בשבת חזון, כמו שפסק הרמ"א (או"ח תקנא, א) או בגדי שבת כמו שפסק הגר"א (מובא במשנה ברורה שם ס"ק ו וכתב שכן דעת החכם צבי, וכ"כ החת"ם סופר בתורת משה פ' דברים ד"ה "רבי ביקש" דף יא וס' מועדים וזמנים ח"ה ס' שמג)?
ת: נוהגים ללבוש בגדי שבת, אך במוצאי שבת יש להחליף.
הערות:

מוזיקה ברפת

ש: האם מותר בימי בין המצרים ובין פסח לעצרת להשמיע מוזיקה ברפת להגביר תפוקת החלב?
ת: כמובן לפרות מותר, ולרפתן יש היתר של הנאה הבאה לו לאדם בעל כורחו (פסחים כה).

צלצול פלאפון בט' הימים

ש: האם צריך לשנות את צלצול הפלאפון בט' הימים?
ת: כן, לכתחילה צריך לשנות אותו (וכן פסק הג"ר חיים קניבסקי בספר דולה ומשקה עמ' קצג לגבי ספירת העומר). אם לא משנה אותו זה לא אסון, כי זה בגדר של 'הנאה הבאה לו לאדם בעל כורחו' (פסחים כה, ב). כלומר, אינך מתכוון להקשיב למוסיקה. קיים הבדל בין לשמוע ובין להקשיב, כשם שיש הבדל בין לראות ובין להסתכל. וכן בשנת אבלות אסור לאבל להקשיב למוסיקה, אך לשאר המשפחה אסור רק בתקופת האבלות, והם יכולים להקשיב למוסיקה במשך השנה, ומה שהאבל שומע זה נקרא 'הנאה הבאה לו לאדם בעל כורחו'.
הערות:

מוזיקה בבין המצרים

ש: האם מותר להשמיע מוזיקה לאוטיסטים, כי זה מאוד מרגיע אותם?
ת: כן. זה נחשב צורך רפואי.

מוזיקה בבין המצרים

ש: מותר לשמוע מוזיקה תוך כדי ריצה?
ת: לא. זה כמו כל שמיעה לתענוג.

מוזיקה בבין המצרים

ש: מותר לשמוע מוזיקה מרדיו או רשמקול?
ת: יש שהקילו אך יש לאסור. אבל מוזיקה ווקאלית מותרת.

מוזיקה בבין המצרים

ש: מה דין סעודת מצווה?
ת: בברית מילה, בפדיון הבן ובשבע ברכות מותר לנגן עד חודש אב. במסיבת בר מצווה ובת מצווה גם מותר, אבל עדיף להקדים או לאחר.

מוזיקה בבין המצרים

ש: מותר לשיר?
ת: מותר לשיר שירי קודש. שו"ע או"ח תקס. ויש מקילים גם בשירי חול.

מוזיקה בבין המצרים

ש: מה דין תלמיד שלומד מוזיקה?
ת: אם זה הכרחי, מותר עד חודש אב, כיון שאיננו נהנה מן המוזיקה, אך אם לא הכרחי יש להימנע.

מוזיקה בבין המצרים

ש: מה דין מנגינות עצובות ורציניות?
ת: אסורות. גם הן מסבות הנאה.

מוזיקה בבין המצרים

ש: האם מוזיקה מותרת בבין המצרים?
ת: לא. מה שאסור כל השנה, אין להקל אז, אלא לשמור הדין באותה תקופה. שו"ע או"ח תקס. שו"ת אגרות משה או"ח א קסו. שו"ת יחוה דעת ג ל. ו לד. מה שכולל קונצרט.

בריכה בט' הימים

ש: מותר להיכנס לבריכה בתשעת הימים עם ילד נכה?
ת: כן (ילקוט יוסף ח"ה 563).

דירה חדשה בבין המצרים

ש: האם מותר לעבור דירה בבין המצרים?
ת: כן. עד אב. ולברך הטוב והמטיב בכניסה (שו"ע או"ח תקנא יז). סעודת חנוכת הבית אחרי תשעה באב.

סטנדאפ בבין המצרים

ש: מותר ללכת למופע סטנדאפ?
ת: ודאי אסור. אסור כל השנה בגלל מושב ליצים. ע"ז יח ב. קל וחומר בין המצרים.

מוסיקה בבין המצרים

ש: אני בטרפט ויש מוסיקה ברכב. צריך לרדת?
ת: לא. רק לא להקשיב בכוונה (פסחים כה ב).

מסיבת יום הולדת בבין המצרים

ש: מותרת מסיבת יום הולדת?
ת: כן, עד אב. בלי מוזיקה. אך ילדים קטנים בגן, אין בעיה, אם זה המועד המתאים.

שחייה בבין המצרים

ש: מותר לשחות?
ת: כן. גם בים וגם בבריכה עד חודש אב. כי בחודש אב יש גם הגבלות של רחיצה. יש מתירים באב לספרדים עד שבוע שחל בו. שו"ת יחוה דעת (א לח).

חתונה בין י"ז בתמוז לר"ח מנחם אב

ש: שמעתי בשם הגר"ח קניבסקי שאסור לאשכנזי שמשתתף בחתונה של ספרדי בתקופה זו להתגלח, אפילו אם לא ילך לחתונה מרוב בושה. נכון הדבר?
ת: הוא צודק.

חתונה בין י"ז בתמוז לר"ח מנחם אב

ש: האם אשכנזי יכול להשתתף בחתונה של ספרדי בין י"ז בתמוז לר"ח מנחם אב (עיין שו"ת יביע אומר ח"ו או"ח ס' מג שהוכיח הג"ר עובדיה יוסף שמותר לספרדי להתחתן בתקופה זו)?
ת: מותר, כמו בימי הספירה, שאחד בימי אבלותו יכול להשתתף בחתונת אחר שלא בימי אבלותו, כי זו שמחת החתן וקיימת מצווה לשמחו.
הערות:

טיול בבין המצרים

ש: מותר ללכת לבית מלון?
ת: כן. אין איסור. אין זה בידור אלא נופש. עדיף עד אב. אבל אם נצרך אפשר גם בחודש אב.

טיול בבין המצרים

ש: האם מותר לטייל?
ת: אין איסור. אך בחודש אב אין לטייל, כי ממעטים בשמחה (שו"ת עשה לך רב ב לה. שו"ת שאילת שלמה א רז).

קייטנה בשלושת השבועות

ש: האם קייטנה מותרת בשלושת השבועות?
ת: כן.

    עמוד מתוך 2      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים