76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 7 שו"ת סמס בנושא יום טוב

שכח הבדלה במוצאי יום טוב

ש: מי ששכח הבדלה במוצאי יום טוב, האם יש לו השלמה שלושה ימים כמו שבת, או לא, כי שבת מתפשטת על שלושה ימים לפניה ושלושה ימים אחריה, מה שאין כן יום טוב?
ת: 1. אכן כך סובר הקובץ על הרמב"ם (שבת פ' כט) מסתימת הפוסקים שלא חילקו (מובא בשד"ח אסיפת דינים מערכת ה ס"ק ט). אבל יש לדחות מהטעם שאמרת.
2. אבל יש אומרים שיש לו שבועיים או חודש, כי הכותב שטר אשר זמן גבייתו הוא אחרי פסח, יש לו שבועיים או חודש (ש"ך חו"מ מג מז). וכן לענייננו, אלא ששבת מפסיקה, לכן אין לו אלא עד השבת הבאה (ברכי יוסף או"ח רצ"ט בשם ר"י עייאש. שדי חמד שם בשם ר' שלמה הכוהן מווילנא). אבל יש לדחות כי בלשון בני אדם בענייני שטרות זה נקרא אחרי הפסח ואין זה נוגע להבדלה.
3. שיטה שלישית היא שיש לו רק מוצאי יו"ט, כיוון שלא מצאנו בזה דין תשלומים (חי' רעק"א רצט ו. ברכי יוסף שם).
4. יש אומרים שאפשר להשלים רק במוצאי שבת, אלא שהיום הולך אחרי הלילה, לכן ניתן כל אותו יום למחרת. וכן יש לנהוג (מ"ב רצ"ט ס"ק טז. קצור שולחן ערוך קצו טו).

חשמל ביום טוב

ש: שמעתי שהתירו להדליק חשמל ביום טוב. זה נכון?
ת: לא. אסור. זו דעת יחיד. כמעט כל הפוסקים אסרו. פסקי תשובות תקב ב.

נסיעה ביום טוב לדיאליזה

ש: חולה סוכרת צריך לקבל טיפול בדיאליזה ביום ראשון של ראש השנה, אי אפשר לשנות את המועד, והרופאים אומרים שמסוכן לדלג; אין לו כסף לשכור מקום בסביבות בית החולים וזה גם לא יעזור כי הליכה ארוכה בלתי אפשרית עבורו. היוכל לנסוע הלוך וחזור עם נהג גוי בתאום מראש ללא תשלום?
ת: הוא רשאי לעשות זאת גם עם נהג יהודי, שהרי נסיעה ברכב היא הבערה שאסורה ביום טוב מדרבנן, ומותר לנהג לנסוע הלוך וחזור בשביל להציל. וכן מותר לחולה לנסוע הלוך משום הצלתו, וכן חזרה שהרי ממילא הנהג חוזר, ורק נשאר איסור תחומין שאפשר להקל בנידון.

רחיצה ביום טוב

ש: מותר להתקלח במים חמים ביום טוב?
ת: ספרדים כן, אשכנזים אם מצטערים. פסקי תשובות תקיא ד-ה.

גז ביום טוב

ש: יש איסור בונה?
ת: זה חידוש של החזון איש, שאינו מוכרח.

גז ביום טוב

ש: שמעתי שאסור להשתמש במבער גז ביתי עם מנגנון חשמלי אוטומטי שסוגר את הגז במקרה שהשלהבת נכבית, כדי למנוע דליקה?
ת: מותר. נכון שהדלקת השלהבת גורמת להפעלת חיישן חום שמזרים זרם, ובכל זאת מותר, כי זהו דבר שאינו מתכוון בפסיק רישא דניחא ליה בדרבנן של מוליד זרם, בגרמא כי חימום מתכות החיישן הוא שיוצר זרם.

הקבלת פני רבו ברגל

ש: האם יש מצוות הקבלת פני רבו ברגל בזה"ז או שאנו פוסקים כנודע ביהודה (מה"ת או"ח ס' צד) שהיא לא נוהגת בזה"ז? אם לא, האם בכל זאת יש בזה מעלה?
ת: אין מצווה, אלא ראוי לעשות כן אם לא פוגש ברבו כל השנה. ועיין הריטב"א.
הערות:

רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים