76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 26 שו"ת סמס בנושא פסח – חמץ וקטניות

מכירת חמץ בטלפון

ש: האם אפשר למכור חמץ בטלפון, ומה עם הקניין?
ת: כן. שליחות לא צריכה קניין (רמב"ם, הלכות מכיר סוף פ"ה). וכן במכתב או באינטרנט או במסרון.
הערות:

שכח מכירת חמץ

ש: שכחתי מכירת חמץ. מה לעשות?
ת: אולי הרב שלך עושה עבור כל מי ששכח. כך אני הדל עושה.

מברשת שיניים לפסח

ש: האם צריך לקנות מברשת שיניים שרשום עליה שהיא כשרה לפסח?
ת: אין צורך.

הנחת פתיתים בבית הכסא לבדיקת חמץ

ש: האם מותר להניח מעשרת הפתיתים בבית הכסא, כיוון שממילא לא אוכלם?
ת: לא כבוד מצווה.
הערות:

כשר לפסח ערב פסח

ש: מה פירוש "כשר לפסח ערב פסח"?
ת: סוג של הידור, שהבהמה לא אכלה חמץ לפני פסח. אך מן הדין, זה וזה גורם.

נייר אלומיניום לפסח

ש: האם בנייר אלומיניום יש חשש חמץ?
ת: לא. אבל כל השנה יש חוששים שהוא מרוח בשומן לא כשר שמשתמשים בו בתהליך הייצור, הכיפוף והליטוש. אבל הוא נפסל בשלב החימום וגם ספק אם הוא מן החי. לכן רבים מקילים.

סיגריות

ש: האם סיגריות הן חמץ?
ת: לא. אבל אסורות כל השנה (רמב"ם, הלכות דעת פ"ד. שו"ת עשה לך רב ב א).

פלטה לפסח

ש: כיצד מכשירים פלטה של שבת לפסח?
ת: כיסוי בנייר אלומיניום – לא רך מדי שנקרע ולא עבה מידי שקשה לעיבוד, אלא בינוני.

הכשר לפסח למשחת שיניים

ש: האם צריך משחת שיניים כשרה לפסח? מספרים שפעם אחת שאלו את הגרי"ד סולוביצ'יק והשיב: לא, כי נפסל לאכילת כלב. אמר: אבל נתתי לכלב והוא אכל! אמר הגרי"ד: אתה מאמין לי או לכלב?...
ת: לכתחילה ראוי. בהתחלה משחת שיניים לא הייתה טעימה כמו היום, לכן אמר הג"ר סולוביצ'יק מה שאמר. היום, משחת שיניים מאוד טעימה, לכן יש להחמיר. מאוד קל למצוא משחת שיניים עם הכשר לפסח היום. וממילא אדם קונה משחת שיניים. אם אי אפשר להשיג כשר לפסח או שאחד מפונק ולא יכול לסבול סוג אחר - אפשר להקל.

בדיקת חמץ בספרים

ש: האם חייבים לבדוק חמץ בספרים?
ת: יש שהחמירו, אך מן הדין לא חייבים, אלו פירורים פחות מכזית, אלא אין להשתמש בהם בשעת אכילה. בפירורים פחות מכזית אין עוברים בבל ייראה ובבל יימצא (ועיין שו"ת אגרות משה או"ח ח"א ס' קמה), אבל כמובן הם אסורים באכילה, ואף אם נופלים במזון, אינם בטלים אפילו באלף. מסיבה זו, ביחס למנהג להחביא פתיתי לחם לפני בדיקת חמץ, יש להקפיד שיהיו הפתיתים פחות מגודל זית, כך שאם לא ימצא אותם, לא יצטרך לטרוח הרבה לחזר אחריהם, ויסמוך על ביטול החמץ שמבטל אחר הבדיקה (שו"ת יחוה דעת א קמט).

שמן קנולה

ש: האם שמן קנולה מותר לאשכנזים בפסח?
ת: כן. א. קטנית חדשה. ב. לא נאכלת כקטנית. ג. ייצור ביבש (שו"ת שאילת שלמה ג קלח-קלט).

כיבוד הורים

ש: מה עדיף, ללכת לשיעור תורה או לעזור לאימי בניקוי פסח?
ת: ודאי לעזור. זו מצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים. מועד קטן ט א-ב. רמב"ם, תלמוד תורה פרק ג.

קינואה בפסח

ש: האם מותר לאשכנזים לאכול קינואה בפסח?
ת: לשיטת הגר"מ פיינשטיין (שו"ת אגרות משה או"ח ג סג) מותר כי לא היה קיים בזמן שהחל המנהג אצל הראשונים. אבל רוב הפוסקים לא קיבלו שיטה זו (שו"ת אבני נזר או"ח שעג. שו"ת מלמד להועיל א פח ושו"ת מנחת יצחק ג קלח).

פלסטלינה

ש: האם מותר לילדים לשחק בפלסטלינה בפסח?
ת: כן. אינו חמץ, כי נפסל לאכילת כלב. ובחול המועד מותר לילדים לשחק בה כי זו מלאכת הדיוט לצורך המועד.

בושם לפסח

ש: האם בושם צריך הכשר לפסח?
ת: כן, כי הוא מכיל אלכוהול שהוא פעמים רבות תוצר חיטה, ובושם לא בהכרח נפסל לאכילת כלב, אלא הוא טעים כמו אלכוהול (שו"ת שאילת שלמה א רח 2. ד קיא).

כשרות מי הכינרת

ש: האם מי הכינרת כשרים, למרות שיש שם כל מיני דגים מתים, דלק וכדומה? מה הדין בפסח?
ת: כל הדברים הללו בטלים בשישים, בטלים באלף, בטלים במיליון. נוסף לכך, מי הכינרת הינם מים זורמים, לכן המים כשרים. אמנם יש לדון האם הם כשרים לפסח, כי אולי זרקו לחם לתוך הכינרת, וחמץ לא בטל אפילו באלף. מכל מקום, אין חשש לשתות ממימי הכינרת, אפילו בפסח.
הערות:

עוגיות יין אחר הפסח

ש: מותר לאכול עוגיות יין שעבר עליהן הפסח?
ת: כן. חמץ שעבר עליו הפסח הוא איסור מדרבנן, ועוגיות יין הן מחלוקת, וספק מדרבנן להקל.

עוגיות יין

ש: האם מותר לאכול עוגיות פפושדו בפסח?
ת: אשכנזים לא אוכלים מצה עשירה. לספרדים, הגר"ע יוסף מתיר וכן יעשו תלמידיו, הגר"מ אליהו אוסר וכן יעשו תלמידיו, ומי שלא תלמיד של זה או זה יעשה כרצונו.

חמץ אחר הפסח

ש: האם אפשר להתיר חמץ שעבר עליו הפסח על סמך הביטול?
ת: מחלוקת אחרונים. אפשר להתיר אם יש עוד סניף להתיר. ביה"ל תמח.

קמחא דפסחא

ש: האם מותר לתת עבור קמחא דפסחא שגובים לצורך העניים לקראת חג הפסח ממעשר כספים?
ת: כן. דין רגיל של צדקה.
הערות:

בדיקת חמץ בפנס

ש: האם אפשר לבדוק בעזרת פנס?
ת: כן. אך נר עדיף (שו"ת שאילת שלמה א רט 3. ב קמא).

תערובת קטניות בפסח

ש: האם מותר לאשכנזים לאכול מזון בו יש תערובת קטניות?
ת: אם זה נפל במקרה מותר כי בטל ברוב (לא אחד בשישים אלא רוב). רמ"א תנג א. כמובן, אם אפשר להוציא, יש להוציא. וכן מותר אם נבלע רוטב של קטניות או בישל בכלי שבושלו בו קטניות. לכן מותר לאשכנזי להתארח אצל ספרדי. אבל אין לבטל איסור לכתחילה. לכן מוצר תעשייתי עם שמן קטניות יהיה אסור, כי ערבבו לכתחילה. ויש אומרים שערבבו בשביל הספרדים, לכן מותר דיעבד לאשכנזים, וגם זה איסור שאין לו עיקר מן התורה, וגם יש מתירים לערבב לכתחילה (באר יצחק ס' יא), וגם לפני פסח זה עדיין היתר, וגם קנייה זה נחשב דיעבד. לכן אשכנזים שירצו למשל מעדנים או שוקולד עם שמן קטניות, יש להם על מה לסמוך. אך לכתחילה אין לנהוג בזה היתר, כי המפעל ערבב בשביל כל הקונים, וכך בנוי מראש, לכן יש להימנע לאכול מכל תערובת, וכך יותר טוב. וכך הוא הדין הפשוט.

אירוח אצל אוכלי קטניות

ש: האם מותר לאשכנזים לאכול מזון בלי קטניות אבל מבושל בכלים של קטניות או מעורב בהם קטניות או שמן קטניות?
ת: כן. קטניות בטלות ברוב. רמ"א (או"ח תנג א. שו"ת שאילת שלמה ג קמא).

בדיקת נשים לפסח

ש: בספר חיי אדם כתוב לא לסמוך על בדיקת נשים בפסח. קיט יז. למה?
ת: כי מרוב טרדה ועומס אינן מצליחות להתגבר על הכל. אך בימינו אפשר לסמוך עליהן יותר מאשר על גברים.

בעל תשובה וקטניות

ש: האם ספרדי המארח בפסח אשכנזי בעל תשובה שנוהג כספרדי לאכול קטניות משום שהוא קורב ע"י ספרדים צריך שלא לתת לו קטניות?
ת: צריך לתת לו מה שהוא מבקש. הוא יודע מה שהוא עושה, והוא שאל את רבו. אגב, פעם הייתי בכנס רבנים והראשון לציון הג"ר מרדכי אליהו היה שם. מישהו שאל אותו שאלה דומה. חסידי חב"ד מחזירים בתשובה ספרדים וכך הספרדים נעשים חבדניקים עם כל מיני מנהגי אשכנז – האם זו בעיה? הג"ר אליהו ענה: יהי רצון שכל ישראל יחזור בתשובה, אפילו אם יהיו אשכנזים!

    עמוד מתוך 2      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים