76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 23 שו"ת סמס בנושא כיפה

אמן בלי כיפה

ש: מותר לאדם בלי כיפה לענות אמן?
ת: כן. כי אינו משמותיו של הקדוש ברוך הוא. עיין שו"ת יביע אומר ו טו נ.

כיפה

ש: כשאני אומר דברי תורה לחבר חילוני, יש לדרוש ממנו שיחבוש כיפה?
ת: לא. [וכן נהג רבנו הרב צבי יהודה – רשם מ"צ].

כדורסל

ש: האם אין זה קידוש השם שאדם עם כיפה על הראש הוא כדורסלן?
ת: לא. קידוש השם הוא לעשות דברים בעלי ערך. לא אנו קובעים מה הוא קידוש השם, אלא ד', והינם מבוארים בהלכות יסודי התורה לרמב"ם פרק ה.

כיפה לבנות

ש: למה בנות אינן חובשות כיפה? האם אינן צריכות קבלת עול מלכות שמים?
ת: באופן טבעי יש להן יותר ואינן זקוקות למצוות רבות. דרוש על התורה למהר"ל, שכל הנוטה אל הדבר, בקל ישיגהו.

כאפיה

ש: מותר לשים כאפיה על הראש במקום כיפה?
ת: לא. לבוש נכרי. חוקות הגויים (שו"ע יו"ד קעה).

כיפה

ש: אני יותר מתחבר לכיפה קטנה קטנה?
ת: לא להתאים את התורה למה שאתה מתחבר, אלא להתאים את עצמך לתורה. כי באמת התורה רשומה בנשמתך.

הפיכת כיפה

ש: האם יש להזהר גם מלבישת כיפה הפוכה?
ת: אפשר להקל בזה. פסקי תשובות ב ד.

כיפה שבת סרגה

ש: האם מותר לבן לחבוש כיפה שבת סרגה?
ת: תמיד יש להזהר מקירוב לבת, שהרי נצטווינו להתרחק מאוד מאוד. קיצור שו"ע קנב ח.

ברכה על כיפה

ש: למה לא מברכים על חבישת כיפה?
ת: מברכים כללית על כיסוי ראש: עוטר ישראל בתפארה (ברכות ס ב).

כיפה סרוגה

ש: כל חיי גדלתי מתוך מחשבה שכיפה סרוגה היא הדבר האידיאלי והנכון, שכן היא מייצגת את הזרם לו אני שייך. אך כשהחכמתי מעט, מצאתי שאותה כיפה שאני נושא בגאון, היא תופעה חדשה, ואפילו רבנים כמו מרן הרב קוק, רבנו הרב צבי יהודה, הרב חרל"פ והגר"ש גורן נראו כמו כל חרדי ממאה שערים או מבני ברק. אם כן מדוע השתנה הלבוש ולמה לא להמשיך באותה צורה יהודית שהונהגה בכל הדורות הקודמים?
ת: אין בתורה שום הדרכה מפורטת איך הבגד צריך להיראות, לא במשנה ולא בגמרא ולא בפוסקים. העיקר שיהיה בלי שעטנז, עם ציצית וצנוע. הרמב"ם לא היה לבוש כמו היום במאה שערים. לא כתוב בשום מקום איך הכיפה צריכה להראות. ליהודים יראי שמים, יש סוגים שונים של כובעים, מגבעות בצורות שונות, קסקטים, שטריימלים וספודיקים, וכן צורות שונות לספרדים ולתימנים. לא צריך לעשות מהכיפה יסוד ביהדות. כשלעצמי, אני הדל, איני רואה בעיה אם יש לי על הראש לפעמים כיפה שחורה ולפעמים כיפה סרוגה. אנא לא לעשות עניין מדברים משניים.

תפלה בלי כיפה

ש: שמתי לב שהתפללתי בלי כיפה. עלי להתפלל שוב?
ת: דיעבד יצאת ידי חובה. שו"ת יביע אומר או"ח טו ו.

שינה עם כיפה

ש: יש עניין לישון עם כיפה?
ת: כן, אך אין חובה (של"ה. עי' שו"ע או"ח ב, ו).

מפורסם וכיתוב בכיפה

ש: האם מותר לסרוג כיתוב על הכיפה?
ת: אם זה לא מושך את העין ולא פסוקים.
הערות:

מפורסם וכיתוב בכיפה

ש: מה דין כיפה עם ציור של שחקן טלוויזיה?
ת: מוזרה ובזויה.

לימוד בים

ש: האם אפשר ללמוד משניות על שפת הים בלי כיפה?
ת: במחשבה ולא יוציא בפיו (שו"ת מהרש"ל עב. שו"ת שאילת שלמה ג רעד).

אברהם חבש כיפה?

ש: ידועה הבדיחה: מה המקור של כיסוי ראש לגבר? - "ויצא יעקב", כי ברור שיעקב לא יצא בלי כיסוי ראש... האם באמת האבות ומשה רבינו וכו' חבשו כיפה?
ת: חבשו כיסוי ראש יותר גדול, שהרי הרמב"ם כותב בהלכות דעות ה ו שכסוי ראש שייך לצניעות והם היו מאוד צנועים.
הערות:

מדינה אנטישמית

ש: אם אני טס למדינה בה יש אנטישמיות גבוהה כגון צרפת, מותר לי לחבוש כובע ולהכניס ציציותי?
ת: כן. כובע הוא כיסוי ראש. ציציות אפשר להסתיר אם יש סיכון. כמובן לא כל מקום מסוכן שם.

כיפה וחילול השם

ש: האם לחבוש כיפה כאשר יש בזה חילול השם, אך אם אוריד, אדרדר יותר?
ת: לחבוש כיפה, היא בעצמה קידוש השם.
הערות:

קדושת כיפה

ש: האם יש בכיפה קדושה? האם מותר לבזות אותה?
ת: אין בכיפה קדושה, וחובשים אותה להוסיף יראת שמים (שבת קנו. רמב"ם, הלכות דעות ה ו). וכאשר בלתה אפשר לזרוק אותה לפח. אבל אין לבזות אותה.

גוי וכיפה

ש: האם גוי שמלמד לימודי חול בישיבה קטנה צריך לחבוש כיפה?
ת: אין חובה כלל, אך הכל כפי מה שנהוג באותו מוסד.
הערות:

כיפה

ש: מה הסיבה שצריך כיפה?
ת: יראת שמים. צניעות. רמב"ם ה' דעות (שו"ע או"ח ב ו הגה. מ"ב יא – רשם מ"צ).

גודל כיפה

ש: מה הגודל המזערי של כיפה?
ת: למקילים, כדי שתיראה מכל צד. למחמירים, כיסוי רוב הראש (שו"ת אגרות משה או"ח א א. שו"ת יחוה דעת ד א. שו"ת ישכיל עבדי ח"ו דף רצב ע"א).

כיפה

ש: שמעתי שיש דעה שכיפה היא רק מידת חסידות, אפשר לסמוך על כך להקל בשעת צורך?
ת: זה מעיקר הדין, אך עתה שנהגו כל היהודים יראי השמים, חייבים. שו"ת מהרש"ל עב. שו"ע הגר"ז ב ו. משום דת יהודית. ויש אומרים משום חוקות הגויים. חת"ס חו"מ קצא.

רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים