76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 123 שו"ת סמס בנושא שבת – מלאכות

לחצן גרמא בב"ח

ש: בבית חולים הדסה עין כרם יש לחצן גרמא לפתיחת דלתות בשבת. האם מותר להשתמש בו אם אני מבקר?
ת: כן. גרמא מותר לצורך רציני, וכן הוא ביקור חולים (עיין חוות בנימין להגר"ש ישראלי א רכ).

דלת חשמלית בשבת

ש: מי שנקלע לבית מלון או לבית חולים בשבת, ויש שם דלת חשמלית, האם מותר להיכנס אחרי מחלל שבת שנכנס?
ת: יש למצוא פתח חלופי או להיכנס אחרי מי שעובר בתפקיד רפואי או בטחוני. אך אחרי מישהו אחר אסור להיכנס, בגלל הנאה מחילול שבת ויש בזה חילול השם.
הערות:

דיני תומכת לידה – דולה

ש: אם יש חשש לנסוע עם נהג גוי, יש התר לתומכת לידה לנסוע ברכב פרטי שלה?
ת: לא (עי' שמירת שבת כהלכתה לו יא).

דיני תומכת לידה – דולה

ש: מותר לה לחזור הביתה?
ת: כן, עם נהג גוי

דיני תומכת לידה – דולה

ש: מותר לה להביא חפצים איתה? טלפון נייד, שמנים וכדומה?
ת: כן, מה שנצרך.

דיני תומכת לידה – דולה

ש: אם היולדת בלחץ, מותר לתומכת לידה לנסוע ברכב פרטי שלה, כי עד שבא הנהג לוקח הרבה זמן?
ת: לא.

דיני תומכת לידה – דולה

ש: באילו אופנים מותר לה להגיע לבית החולים?
ת: אין לה לנסוע ברכב וכן אין לעשות פעולה נוספת ברכב כדי לאסוף אותה. אלא יש ללכת ברגל או עם נהג גוי או להצטרף לנסיעה מביתה של היולדת (וכן הגרי"ש אלישיב. קב ונקי סי' קז).

דיני תומכת לידה – דולה

ש: האם מותר להזעיק אותה טלפונית בשבת?
ת: כן.

כדורסל

ש: האם מותר לשחק כדורסל בשבת?
ת: כן. אך רק קצת, כי זה שבת לד' (שו"ת שאילת שלמה א קפה. ד, צד).

רכבת תחתית בחו"ל

ש: האם כדי להגיע בחו"ל לבית כנסת מרוחק מותר לקנות מראש כרטיס לרכבת תחתית?
ת: לא. טלטול כרטיס מוקצה וברשות הרבים. ועובדין דחול. ונהגו שלא (שו"ת מטה לוי ב יט).

משקפיים מחליפות צבע

ש: מותר לחבוש בשבת משקפיים מחליפות צבע בשמש?
ת: כן. אין זה צובע שאסרה תורה. וגם לא מתקיים. וגם גרמא (שמירת שבת כהלכתה יח יח הערה ע).

צחצוח שיניים בשבת

ש: מותר לצחצח שיניים בשבת?
ת: בלי משחה. ויש ספרדים המתירים גם במשחה (שו"ת שאילת שלמה א קע. ב קטז. ג קטו).

לימודי חול בשבת

ש: האם מותר ללמוד לימודי חול בשבת? למבחנים?
ת: הרמב"ם אוסר, כי ראוי ששבת יהיה כולו לד', והרשב"א מתיר. שו"ע או"ח שז יז. להלכה מותר וראוי להחמיר. משנה ברורה. גם לרמב"ם אין זה איסור מעיקר הדין אלא ממידת חסידות. ערוך השולחן. בסיכום, מותר ועדיף שלא.

ידית דלת

ש: ידית דלת שברחה ואי אפשר לפתוח או לסגור את הדלת, האם מותר להחזירה בשבת?
ת: לא. זה תיקון. שמירת שבת כהלכתה כ מג.

שחייה בשבת

ש: האם מותר להכנס למים בשבת בלי שחייה?
ת: לא. תקנה כוללת (שו"ת אגרות משה אה"ע ב יג).

תהילים בשבת

ש: האם אפשר לומר בשבת תהילים על חולה?
ת: בשבת אין מתחננים ואין בוכים על חולה. שבת היא מלזעוק. כמובן מותר לומר תהילים. תהילים על חולה נהגו להקל, אך לא בתחנונים (הליכות שלמה תפלה יד הערה יט).

עדשות מגע בשבת

ש: האם מותר לשים בשבת עדשות מגע בתמיסה שלהם, שגם שומרת, גם מנקה?
ת: עדשות קשות מותר, כי הלכלוך רק חיצוני, וזה כמו מפת ניילון. עדשות רכות, הלכלוך ספוג בפנים, לכן מותר לשרות אותן בתמיסה שהיא רק לשמירה, כגון מים מזוקקים או מי מלח או תמיסת ניקוי שכבר השתמשו בה וכלה כוחה, אבל לא בחומר ניקוי משום מלבן. ויש מתירים, כי העדשות הן כלי ואין איסור מלבן בכלי, שהרי מותר לשטוף כלים. ראוי להחמיר ומותר להקל אם צריך (עיין שמירת שבת כהלכתה טו פב).

נכלא בשרותים בשבת

ש: מי שנכנס לשרותים בשבת והדלת התקלקלה, ואינו יכול לצאת, האם רשאי לשבור הדלת?
ת: כן. כמו שובר כלי למען תכנו (ע' רמ"א או"ח שלד כו).

שעון מעורר בשבת

ש: מותר להשתמש בשעון מעורר בשבת?
ת: או שעון מכאני – ומותר לשחרר נצרתו בשבת וכן לכבותו. או שעון חשמלי, אך בלי מוזיקה ובלי לכבות (שמירת שבת כהלכתה כח כט).

בכי בשבת

ש: לפעמים קריאת סיפורים מרגשת אותי ואני בוכה בשבת.
ת: מותר. כמו שרבי עקיבא בכה בשבת מרוב דבקות בד' (שו"ע רפח, ב. מ"ב סק"ד).

תוספי מזון בשבת

ש: האם תוספי מזון וויטמינים אסורים בשבת כתרופה או מותרים כמזון?
ת: אסורים כתרופה, אך תמיד אפשר לקחתם לפני ואחרי שבת (שמירת שבת כהלכתה לד כ).

שריקה בשבת

ש: מותר לשרוק בפה בשבת?
ת: כן (שמירת שבת כהלכתה טו ב).

עתון דתי

ש: אנו רוצים עתון דתי לשבת. האם מקור ראשון הוא עתון דתי או יש הצעה אחרת?
ת: מקור ראשון מיועד לכלל הציבור, ויש בו מאמרים המתאימים לדתיים ומאמרים המתאימים לחילוניים. אמנם 97% של הקוראים הם דתיים, אך הוא עומד על כך להיות כללי. יש עתוני שבת חרדים טובים מאוד עם בעיות אחרות.

עיתון בשבת

ש: האם מותר לקרוא עיתון בשבת? למה?
ת: מותר רק דברים בעלי תוכן רציני, בגלל איסור דברים בטלים בשבת (שמירת שבת כהלכתה כט מו).

צמה

ש: האם מותר לקלוע או לפרק צמה בשבת?
ת: אי אפשר (שמירת שבת כהלכתה יד נב).

    עמוד מתוך 5      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים