76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 11 שו"ת סמס בנושא הלכות התעטשות

לִבריאות לאבל

ש: האם מותר לומר "לִבריאות" לאבל?
ת: כן, כמו שכתב הגרצ"פ פרנק שמותר לומר "חיים ארוכים" לאבל (שו"ת הר צבי יו"ד רצ).

לִבריאות איש לאישה

ש: אישה המתעטשת, מותר לאיש לומר לה "לִבריאות", ולהיפך?
ת: כן, אין זו שאילת שלום אלא ברכה ותפילה, כמו שמותר לומר לאישה מזל טוב (עיין חזון עובדיה ד' תעניות שלא).

לִבריאות בשבת

ש: האם יש לומר לִבריאות בשבת?
ת: חסידי בעלז נוהגים לא לומר אסותא בשבת על עיטוש מפני ששבת היא מלזעוק (שולחן רבותינו עמ' רסז בשם בצילא דמהימנותא עמ' קד). אבל באופן פשוט, מותר.
הערות:

לִבריאות בשירותים

ש: האם מותר לומר לִבריאות בשירותים.
ת: כן, אך לא "לישועתך קויתי ד'" למי שנוהג לומר, כי הוא פסוק (עיין שו"ע או"ח פה ב).
הערות:

לִבריאות בזמן לימוד תורה

ש: האם יש לומר לִבריאות באמצע לימוד תורה?
ת: כתוב בגמרא ברכות (נג, א): "של בית רבן גמליאל לא היו אומרים מרפא בבית המדרש מפני ביטול בית המדרש". וכן נפסק בשולחן ערוך (יו"ד רמו יז). ויש אומרים שזה היה בימיהם דווקא, שלא הסתכלו מחוץ לספריהם, וכל שכן שלא היו משיחים, אבל עכשיו שבלאו הכי אין נזהרים, מותר לומר לִבריאות (פרישה מובא בט"ז סק"ו. ערה"ש שם ס' לג). ויש אומרים שבכל זאת צריך להימנע, שמא יימשך מזה דבר מגונה, שהשומע יסבור שמשהותר עכשיו לומר רפואה לעיטוש, הותרה הרצועה לגמרי, וישיח גם כן שיחה בטלה (ט"ז שם). ונראה שראוי להחמיר (שו"ת שאילת שלמה א קא).

לִבריאות באמצע סעודה

ש: האם יש לומר לִבריאות באמצע סעודה?
ת: לא, שמא יקדים קנה לוושט ויבוא לידי סכנה (תענית ה ב. שו"ע או"ח קע א).

עיטוש מאלרגיה

ש: המתעטש מחמת אלרגיה באמצע תפילה, האם זה סימן טוב?
ת: אמר הגר"א נבנצל: אם הוא מרגיש נחת רוח מהעיטוש מסתבר שזה סימן יפה לו (חוברת עיטוש בהלכה סח-ע. ואמר הגר"ח קניבסקי: יתכן).

רק בברכת אבות או בכל שמונה עשרה

ש: מה שכתוב בגמרא שהמתעטש בתפילתו סימן יפה לו, הוא רק בברכת אבות או בכל השמונה עשרה?
ת: בכל התפילה (וכן הגר"ח קניבסקי. גם אני אודך ג ד).

לִבריאות באמצע שמונה עשרה

ש: אם אחד מתעטש באמצע שמונה עשרה, האם יש להפסיק כדי לומר לו לִבריאות?
ת: בוודאי לא, כי אסור להפסיק באמצע שמונה עשרה. וכתוב בגמרא שהמתעטש בתפילתו סימן יפה לו, כשם שעושים לו נחת רוח מלמטה, כך עושים לו נחת רוח מלמעלה (ברכות כד א-ב. שו"ע או"ח קג ג).
הערות:

"לישועתך קויתי ד'"

ש: אני לא רואה שהרבה אומרים "לישועתך קויתי ד'" אחרי התעטשות.
ת: יש נמנעים מלומר, מפני שטרודים בעיטוש ואינם יכולים לכוון כראוי (כה"ח קע ג). ויש אומרים בלי שם ד' (הג"ר מרדכי אליהו בדרכי הלכה על קצשו"ע ס' סא אות ה). ויש אומרים שהחת"ס לא אמר כלל, או אמר בלי שם ד', שמא מתוך הרגל יאמר הפסוק בשירותים.
הערות:

לִבריאות

ש: מדוע אנו אומרים "לִבריאות" אחרי התעטשות?
ת: אמרו חז"ל שמתחילה לא היה אדם חולה כלל אלא היה הולך בשוק ומתעטש ומת, עד שבא יעקב אבינו וביקש רחמים על הדבר (עי' בבא מציעא פז א. ברכות נג א. פרקי דרבי אליעזר נב. בראשית רבה סה ט). לכן כתב במשנה ברורה (רל סק"ז): "מי שמתעטש וחברו אומר לו 'אסותא', יאמר לו 'ברוך תהיה', ואח"כ יאמר 'לישועתך קויתי ד''' (בראשית מט יח). המילה "אסותא" היא בארמית ופירושה רפואה. בעברית אומרים: לִבריאות.
הערות:

רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים