76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 108 שו"ת סמס בנושא אמונה

יצורים על פני כוכבים אחרים

ש: האם ישנם יצורים חיים על פני כוכבים אחרים?
ת: כתב הרמב"ם באיגרת לחכמי מונטפליר, שישנן שלוש דרכים אפשריות בכדי לבחון נושא מסוים:
א. נבואה.
ב. הוכחה שכלית.
ג. ניסיון.
בתורה ובנביאים לא כתוב בנושא זה דבר, לא לכאן ולא לכאן. זה אינו מפליא, משום שהתורה איננה ספר מדע, אלא ספר המדריך אותנו מהו טוב ומהו רע. כדי להכיר מציאות, ניתן לנו שכל מדעי, שאף הוא מתנה אלוהית, ואף תוקנה ברכה על ראיית איש מדע. אין לנו דבר נגד הכרה באפשרות של הימצאות עולמות נוספים, כפי שמזכיר רבי חסדאי קרשקש בסוף ספרו אור ד', אך אין לנו הכרעה מפורשת בנידון. כמו כן, גם לשכל המדעי – מחקרי - תאורטי אין הוכחות מכריעות. לכן, נשארה דרך הבדיקה ע"י הניסיון.
וראו זה פלא, כבר למעלה מחמישים שנה מדברים על עב"מים וחייזרים. מאות אלפי אנשים העידו וסיפרו על ראיית גרמים כאלה או אחרים, ובכל זאת אין להצהרותיהם ערך מדעי. מדוע? כי באף מוזיאון בעולם לא מונח עב"ם או חלק ממנו, חלק שיאפשר למדענים לחקור אותו. אחד מחוקי המדע קובע שאי אפשר לסמוך על הצהרתו של מדען אחד, אלא כל ניסוי חייב להיות הדיר בר-בדיקה. כלומר, ניסוי צריך להיות ניתן לביצוע על ידי כל מדען שבעולם, היכול לקבל הנחות קודמות או להוכיח בטלותן.
הוקמו ועדות רבות לחקור את עדויות האנשים הטוענים שראו חייזרים, והסבירו אותן באופנים שונים כגון כלי טיס, טיל, בלון פורח מטאורולוגי, עפיפון, מטוס או מסוק בערפל, מכשירים צבאיים סודיים, תופעות אסטרונומיות, כוכב שביט, ירח בערפל, זוהר הצפון, עננים נמוכים, רכב על הר מרוחק בערפל וכן הלאה.
המדע ביקורתי: המדע אינו מקבל דבר ללא הבאת ראיה, אך גם אינו דוחה שום דבר על הסף. כבר חמישים שנה חוקרים, ואין בידינו מאומה. בכל זאת, העניין אינו יורד מסדר יומם של אנשים, עדים למאות ולאלפים. גם הז'אנר הספרותי שבתחום זה, לא נס לחו.
אנו צריכים להתרגל לידיעה שהתורה איננה ספר מדע. התורה אינה עוסקת בשאלה האם ישנם חיים על פני כוכבים אחרים.הנושא שלה הינו כיצד אדם צריך להתנהג בעולם הזה.המדע בא לתאר את העולם. לעומת זאת, התורה לא באה לתאר את מה שיש, אלא את מה שצריך להיות (המהר"ל בס' נתיבות עולם - נתיב התורה, פרק יד).
הערות:

לא לשמה

ש: מי שעובד כל חייו את ד' לא לשמה – יש לזה ערך?
ת: ודאי. ערך גדול מאוד. נפש החיים שער ד.

אמון

ש: איך אחזיר את האמון בעצמי?
ת: ערוך כל יום רשימת הדברים הטובים שעשית (עי' חשבון הנפש מרבי מנחם מנדל מסטנוב).

למה יש חולי נפש

ש: אם ד' ברא את האדם כדי לעובדו למה ברא חולי נפש ומפגרים?
ת: איננו יודעים. אולי זה קשור למה שאירע לנשמתם לפני שנולדו. רמב"ן פירוש על איוב הקדמה ופרק לג. וגם למה שיקרה לנשמה אחרי המות.

כל האוכל דג

ש: אבל היא מובאת בשולחן לחם הפנים ממהר"י רקח ח"ד עמ' ג?
ת: גם הוא אינו מביא מקור.

כל האוכל דג

ש: מה המקור שכל האוכל דג ביום דג ניצל מדג (דין גיהנם)?
ת: אין מקור.

תודה לד'

ש: איך אוכל להודות לד' על כל הטוב שעושה לי?
ת: קיום מצוות. מסילת ישרים פרק ח.

פיקוח נפש

ש: אני מפחד מהמצב, נרצחים אנשים כל הזמן...
ת: לא נהרגים כל הזמן, חלילה, ואין להיות כפויי טובה לד'. על פי דיווח ארגון הבריאות העולמי, נרצחים בארצנו כל שנה 8 אנשים מתוך מאה אלף תושבים, בצרפת 15 ובארצות הברית 25. אז להודות לד'.

פחדים

ש: איך מתגברים על פחדים?
ת: אין בעיה לפחד מידי פעם. לכן אין לפחד מן הפחד (ע' ברכות ס, א). ואם יש פחדים, א. מקדישים מחשבה לכך שבאמת אין מה לפחד. ב. חושפים את עצמנו בהדרגה לגורם המאיים ורואים שלא קורה כלום. ג. אם כל זה לא מועיל, לפנות לפסיכולוג. ד. גם ללמוד מסילת ישרים סוף פרק ט על תורת הפחדים המופרזים.

משה אמת

ש: איך אנו יודעים שמשה רבנו לא המציא דת משלו?
ת: כולנו היינו בהר סיני ושמענו את ד' מדבר אלינו ואליו. רמב"ם יסודי התורה ח א. אתם ראיתם כי מן השמים דיברתי עמכם.

בריות מיותרות

ש: למה ד' ברא בריות חסרות תועלת כגון זבובים ונמלים?
ת: לכל ברייה יש תועלת על פי חכמת הבורא, ומה שלא גילינו עד כה, נגלה בעתיד. הקדמת הרמב"ם למשנה.

לא ראיתי צדיק נעזב

ש: "ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם", והרי אנו רואים מידי יום מודעות על משפחות של בני תורה גדולים המתחננות לצדקה?
ת: הכוונה לזרעו הרחוק, ועיין במזמור תהילים שם שמלמד שיש השגחה אלוהית, אך היא לא מיידית, לכן צריך אמונה (שולחן שבת 231-230).

שדים

ש: האם יש שדים ורוחות רפאים?
ת: כן, אבל לא במובן שאנשים חושבים. עיין במפתחות בסוף ארבעת הכרכים של עין איה ערך שדים (ועיין ברמב"ם, הלכות ע"ז יא טז. רמב"ם פירושו למשניות ע"ז ד ט).

שדים

ש: מה זה שד?
ת: מעין חיידק שבדמיון שמשבש את השכל. כוזרי. עין איה.

הורוסקופ

ש: מותר לקרוא הורוסקופ?
ת: לא. לרמב"ם איסור תורה של לא תעוננו. לרמב"ן איסור דרבנן של תמים תהיה עם ד' אלהיך. נפסק בשולחן ערוך. זה גם שטויות (שו"ע יו"ד קעט א-ב. רמ"א שם).

ספרי אמונה

ש: אלו ספרי אמונה מומלצים בראשית הלימוד?
ת: אין אדם לומד אלא במקום שלבו חפץ (ע"ז יט א). אחרי זאת יש להמליץ א. מסילת ישרים, הכולל יסודות האמונה ותיקון מידות הנפש. ב. ספר הכוזרי הכולל יסודות אמונת ישראל ותורה.

איש באמונתו יחיה

ש: מה המקור לאמרה איש באמונתו יחיה?
ת: אין מקור. וזה לא נכון. יש אמונה נכונה ויש אמונה שקרית (יתכן שהוא עיוות הפסוק "צדיק באמונתו יחיה". חבקוק ב ד).

בכי

ש: אם יש לי צרות, ואני בוכה, יש פגם באמונה שהכל לטובה?
ת: אין פגם. הכל לטובה, אבל עתה כואב (רש"י בראשית ו ו. עי' מסילת ישרים יט).

עולם הבא

ש: מצד אחד יש כל מיני הגדרות לזכות או להפסיד בעולם הבא, מצד שני, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כיצד?
ת: יש חלק כלל ישראלי קבוע ויש חלק אישי התלוי באדם. רבי מנחם ריקאנטי.

עולם הבא ועולם הזה

ש: איך מסתדרים דברי הרמח"ל שכל מטרת האדם היא בעולם הבא, עם דברי חז"ל: ראה עולמך בחייך, ועם דברי רבותינו שיש עיקר גם בעולמנו?
ת: עולם הבא הוא העיקר והעולם הזה מצטרף. עיין מסילת ישרים יח-יט.

ישמעאל

ש: מה שנאמר על ישמעאל, שיהיה פרא אדם, אינו שלילת הבחירה?
ת: לא. זו נטייה ואפשר להתגבר עליה. ואכן ישמעאל עשה תשובה בסוף ימיו (רש"י בראשית כה ט).

המפץ הגדול

ש: לא כך משמע מפשט הפסוקים?
ת: הם משל או סוד (אגרות הראיה, אגרת צא. ועיין דרוש אור החיים מבעל תפארת ישראל בסוף מסכת סנהדרין. נר באישון לילה 29-27).

המפץ הגדול

ש: ומה עם תורת ההתפתחות?
ת: כנ"ל. ד' ברא את האדם דרך ההתפתחות.

המפץ הגדול

ש: האם יתכן שהיה מפץ גדול?
ת: יתכן. ובראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ בדרך המפץ.

אבולוציה

ש: האם נכון שמרן הרב קוק האמין באבולוציה?
ת: לא. הוא רק אמר שאינה סותרת את התורה. גם אמר שתורת ההתפתחות צריכה בעצמה להתפתח (אגרות הראיה, אגרת צא. ועיין דרוש אור החיים מבעל תפארת ישראל בסוף מסכת סנהדרין. נר באישון לילה 29-27).

    עמוד מתוך 5      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים