76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 24 שו"ת סמס בנושא ערבים

חניך ערבי

ש: אז זה לא באמת רק מפני השלום?
ת: השלום הוא אידיאל של תורה, אשר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.

חניך ערבי

ש: בקייטנה בה אני מדריך יש ילד ערבי. כיצד להתייחס אליו?
ת: כמו לכולם. מפרנסים עניי גויים, מבקרים חוליהם וכו', מפני דרכי שלום (גיטין סא א).

זריקת אבנים

ש: אם ערבים זרקו עליי אבנים, אני רשאי להחזיר להם מדין פיקוח נפש, מדין כיבוש ומדין להראות שיהודים אינם מושפלים?
ת: כן אם זה פיקוח נפש. שני הנימוקים האחרים – הם תפקידו של צה"ל.

עבודה

ש: איך צריכים להיות היחסים שלי לערבים במקום העבודה?
ת: נימוס – כן. ידידות – לא (משום חיתון).

ערבים חפים מפשע

ש: האם ייתכן שיש ערבים חפים מפשע?
ת: בוודאי.

ערבים

ש: אם ערבי אומר לי דבר מעליב, מה לעשות?
ת: להתעלם.

בית ספר עם ערבים

ש: האם ללמד תנ"ך בבית ספר שבו לומדים ביחד יהודים וערבים?
ת: כן, לטובת הילדים היהודים.

אבדת גוי

ש: מצאתי טלפון סלולרי של ערבי. אם אחזיר לו, תהיה בכך מצווה?
ת: כן. של קידוש השם (שו"ע חו"מ רסו א).

ילד גוי

ש: האם מותר לאישה יהודיה לטפל בילדים ערבים?
ת: ודאי.

להגיד על ערבים "יימח שמם"

ש: האם מותר להגיד על ערבים "יימח שמם"?
ת: לא כל הערבים הם אותו דבר, כמו, להבדיל, שלא כל היהודים הם אותו דבר. יש ערבים שהם רוצחים. יש ערבים שהם לא רוצחים, אבל הם שמחים שרוצחים ומעודדים את הרוצחים. ויש ערבים שהם לא רוצחים והם גם לא תומכים או מעודדים את הרוצחים. כמובן, אנחנו לא יודעים מי מהערבים שייך לאיזו קבוצה. לכן אנחנו צריכים להיזהר מכולם.כבדהו וחשדהו. אבל לגבי היחס הכללי אי אפשר לומר שכולם הם רוצחים, זה לא נכון. לפעמים יש אחד שנראה נחמד ובסוף הוא רוצח, ולפעמים יש אחד שנראה לא בסדר ובסוף מתגלה שהוא בסדר.הרבה מידע שמגיע לכוחות הביטחון במלחמה נגד הטרור מגיע מערבים.זה לא חייב להיות דווקא בגלל שהם אוהבים את עם ישראל, אלא שהם לא רוצים רצח, כי הם יודעים שבסוף זה יעשה להם בלגן. לסיכום, אי אפשר לומר שהערבים הם צדיקי הדור אבל גם אי אפשר לומר עליהם "יימח שמם".

מלחמות גויים

ש: האם מותר לשמוח על כך שיש בסוריה מלחמות בין ערבים שהם שונאינו והם הורגים זה את זה?
ת: אפשר לשמוח מכך שרשעים נהרגים, אבל אולי יש ביניהם צדיקים.

מכירת אלכוהול

ש: האם מותר לי למכור אלכוהול לערבים, או לא, כיוון שאסור על פי דתם?
ת: מותר, שכיוון שמותרים על פי ז' מצוות בני נח, אין בזה לפני עיוור (עיין טל אורות, פ' נח).

הריגת גוי

ש: יצא ספר הדן בהריגת גוי באופנים שונים. כיצד להתייחס?
ת: לא קראתי. אך מה שצוטט שאפשר להרוג תינוק ערבי כי יהיה מחבל כאשר יגדל, אינו נכון. וגם שאפשר להרוג גוי צדיק כדי להציל יהודי לא במסגרת צה"ל, אינו נכון. וכן שמותר להרוג באופן עקיף אפיקורוס יהודי, אינו נכון. ובכלל, לא כל מה שחושבים – אומרים, לא כל מה שאומרים – כותבים, לא כל מה שכותבים – מפרסמים.

להרביץ לגוי

ש: ואם זה יפגע ביהודי?
ת: גם. הוא שפוגע בעצמו.

להרביץ לגוי

ש: ראיתי יהודי מרביץ לערבי, סתם, בלי סיבה. אני מכיר את ההקשר. לעזור לערבי?
ת: ודאי.

בנפול אויבך אל תשמח

ש: האם יש לשמוח על מיתת ערפאת?
ת: זה נכון שנאמר "בנפול אויבך אל תשמח" (משלי כד יז), אבל יש אויבים ויש אויבים. בגמרא מגילה (טז א) מסופר, שכאשר מרדכי נלקח על הסוס, על ידי המן, הוא לא נהג בו רחמים יתרים. וכשנשאל על ידו: הרי כתוב "בנפול אויבך אל תשמח"? ענה לו: לא מדובר עליך.
גם ערפאת היה המן כזה, שלא רק רצה להרוג יהודים, אלא בפועל הרג יהודים רבים והשאיר אלמנות ואלמנים רבים, יתומות ויתומים רבים ואלפי פצועים וסובלים. יש אומרים שכל ילד בישראל יש לו פציעה נפשית מאדם קרוב לו שנהרג.
אמנם כאשר המלאכים רצו לשיר ולהצטרף לשירת בני ישראל אחרי קריעת ים סוף, ריבונו של עולם מנע בעדם ואמר: "מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה?". זה נכון, אבל בני ישראל כן אמרו שירה! וגם אנחנו לא מלאכים, כמו שכתוב בספר "אש קודש" לאדמו"ר מפיאסצנא, הרב קלמן קלמיש שפירא, שנכתב תוך כדי השואה (עמ' כח): האם מלאך פעם חטף מכות? האם מלאך פעם נרצח? האם מלאך חטף השפלות? אנחנו כן! לכן במצרים המלאכים לא סבלו, אז שלא יאמרו שירה. אבל אנחנו כן סבלנו, סבל נורא, ולכן ביציאת מצרים "אז ישיר משה". וכן מרים וכל הנשים יצאו בשירים ובמחולות אחרי קריעת ים סוף וטביעת מצרים (סנהדרין לט ב. מגילה י ב).
על ערפאת יש לומר "ותעבור הרינה במחנה" (מלכים א כב כו) ויש לומר "באבוד רשעים רינה" (משלי יא י).
וננוחם בבניין ירושלים.

נישואי תערובת

ש: בהרבה ערים בארץ ערבים צעירים משכנעים בנות מסכנות להתלוות עמהם ולוקחים אותן לכפריהם. מה לעשות?
ת: אכן, צרה נוראה הולכת וגוברת. א. יש להקפיד על כל הלכות הרחקה מגויים שקבעה תורה וגזרו חכמים. כלומר נימוס כן, ידידות לא. ב. להסביר לבנות שבהתחלה אותם ערבים מחניפים להן, ואחר כך הופכים אותן לשפחות מוכות ואנוסות. לפנות ללב לאחים 1800-366-100.

גזל

ש: האם מותר לי לקבל מחברי חפץ שהוא גנב מערבי?
ת: חלילה.

יחס לערבים

ש: מה צריך להיות יחסי לערבים שוודאי חפים מפשע?
ת: לא שנאה אלא נימוס וכבוד ויחס אנושי.

עזרה לערבי

ש: האם יש עניין לעזור לערבי. הרי בתוכו ודאי הוא שונא אותי ואז זה סתם ביזיון עבורי?
ת: ודאי לעזור. רבים מהם לא שונאים. ואדרבה יש בזה קידוש השם, כמו בהחזרת אבידה (שו"ע חו"מ רסו א. ע' באר הגולה חושן משפט שמח א).

שבח ערבי

ש: האם אסור לשבח ערבי שעושה דבר טוב?
ת: על דברים כאלה מותר. כגון ברכות ח ב, משבח אני את הפרסיים.

מוות לערבים

ש: מה המקור?
ת: לא תרצח.

מוות לערבים

ש: למה אסור לומר מוות לערבים?
ת: כי אין זה נכון. רק לרוצחים ועוזריהם מגיע מוות.

פתרון בעיית הערבים

ש: מה הפתרון על פי התורה לבעיית הערבים בארץ?
ת: הפתרון אצלנו: תודעה ואמירה חזקה שזו ארצנו כולה. אז הם יבינו שלא יקבלו מדינה ויעשו חשבון עולמם: אם הם רוצים מדינה, יעברו לאחת מ-22 מדינות ערב. ואם הם רוצים לחיות פה, יקבלו את חוקי המדינה כדין גר תושב ויהיו מיעוט נאמן.

רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים