76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 13 שו"ת סמס בנושא עמלק

דין עמלק לנאצים

ש: הג"ר סולוביצ'יק אמר שכיוון שיש לנאצים דין עמלק, אסור לקבל את תשלומי דמי הפיצויים מגרמניה?
ת: קיימות שלוש שיטות בנושא תשלומי דמי הפיצויים מגרמניה:
א. הכל אסור.
ב. הכל מותר.
ג. אסור לקבל פיצוי על עגמת הנפש, אך מותר לקבל כתמורה על מה שגנבו מאיתנו. כי אם נקבל פיצוי על עגמת הנפש, הדבר מצטייר ככפרה על המעשים.
בנוסף, יש הבדל בין פרט לכלל. היו שאמרו שפרט יחידי יכול לקבל, אבל כלל ישראל אינו יכול לקבל, כיוון שזה מתפרש כמחילה.
הערות:

דין עמלק לנאצים

ש: כידוע ברמב"ם הוצאת פרנקל לא מביאים את הרבנים "הלאומיים-הדתיים" וגם לא את הרבי מליובאוויטש. אמנם במקום אחד מובא החידוש של הגרי"ד סולוביצ'יק בשם אביו ר' משה על עמלק. [והראיתי למו"ר שליט"א (הלכות מלכים ה, ה. כתוב בהערות עמ' תקנז: ר"מ סולובייציק מוב' בס' בסוד היחיד והיחד עמ' 392) – רשם מ"צ].
ת: זה לא פסול כי זה בשם אביו.
הערות:

דין עמלק לנאצים

ש: מהי דעת הרב על מה שאמר הג"ר סולוביצ'יק בשם אביו ר' משה - שיש לנאצים דין עמלק?
ת: באופן פשוט, עמלק זה גזע. אפשר לומר שהנאצים דומים לעמלק, אך קשה לפסוק ע"פ זה. דעתו של רבנו הרב צבי יהודה לא היתה נוחה ממה שכתב הג"ר סולוביצ'יק בשם אביו, ואמר שאינו אלא דרוש ויש להימנע מלומר דברים כאלו.

קבורת הרוגי עמלק

ש: אבל שמואל האכיל בשר אגג לנעמיות ולא קבר אותו?
ת: יתכן שחשב שלא צריך לעשות חסד עם אגג, או שהאכיל את הנעמיות רק בכמה חלקים וקבר את השאר.

קבורת הרוגי עמלק

ש: אחרי שנקיים מצוות מחיית עמלק, האם חייבים לקבור אותם? הרי מובא במדרש (שמואל רמז רכג) ששמואל חיתך את בשר אגג לחלקים קטנים והאכילו לנעמיות?
ת: אין מצווה לקבור גוי. אבל כתוב בנביא (יחזקאל לט, יא-יב) שאחרי מלחמת גוג ומגוג נקבור את הגויים במשך שבעה חודשים? אלא מה שנקבור אותם - זה חסד, אבל לא חייבים.

ברכה על מחיית עמלק

ש: מה זאת אומרת "לא תלוי רק בנו"? לא תלוי על כל יחיד ויחיד או שזה תלוי גם בד', "מלחמה לד' בעמלק מדור דור"?
ת: זה תלוי באויב. כמו שלא מברכים על צדקה.
הערות:

ברכה על מחיית עמלק

ש: למה אין ברכה על מחיית עמלק? אולי משום שזאת מצווה של הכלל?
ת: או כי זה שכלי או כי זה לא תלוי רק בנו.

צאצאי עמלק

ש: מי הם צאצאי עמלק בימינו?
ת: לא ידוע.
הערות:

יהושע ומלחמת עמלק

ש: מדוע יהושע בן נון לא ציווה על מלחמת עמלק?
ת: או בגלל שלא היה לו דין מלך או בגלל שזה היה בלתי אפשרי.

מחנות השמדה לעמלק

ש: האם יש לרכז את העמלקים במחנות השמדה?
ת: אין עושין מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראין לו לשלום. רמב"ם מלכים ו א. מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק... אין לנו להיסחף בזרם של שנאה גם על האויב היותר נורא. אורות הקודש ג שכו.

עמלק – תופעה או עם אמיתי

ש: האם אין זו אכזריות להרוג נשים וטף?
ת: אין רצון להרוג אלא זה משמש הרתעה למען לא יזידון עוד. מורה נבוכים.

עמלק – תופעה או עם אמיתי

ש: האם עמלק הוא תופעה או עם אמיתי?
ת: זה עם אמיתי. אך כרגע איננו יודעים מיהו. אמנם הנאצים דומים לעמלק אך אין זו הוכחה הלכתית (אכן הגרי"ד סולוביצ'יק אמר בשם אביו הג"ר משה שכל אומה המתנכלת לכלות את כנסת ישראל הופכת, על פי ההלכה, לעמלק. חמש דרשות. קול דודי דופק הערה 32. נפש הרב פז. אלא רבנו הרב צבי יהודה לא היתה דעתו נוחה מזה, ואמר שאינו אלא דרוש ויש להימנע מלומר דברים כאלו. מלומדי מלחמה 25).

מלחמת עמלק

ש: מה ההבדל בין מה שהנאצים עשו לבין הציווי של מלחמת עמלק?
ת: נפסק שאין יוצאים למלחמה נגד אף עם, כולל עמלק, בלי להציע לו שלום. רמב"ם מלכים ו א. ומה שמאיימים במלחמה, זה כדי להרתיע, כדי להניא אותם מלהילחם נגדנו. מורה נבוכים.

רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים