76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 116 שו"ת סמס בנושא צה"ל

חייל באימונים

ש: האם חייל בשגרת אימונים נחשב לעסוק במצווה ופטור מסוכה?
ת: כן. עיין שו"ע או"ח תרמ ז.

לימוד צבאי בשבת

ש: מותר ללמוד מקצועות צבאיים בשבת?
ת: כן. גם מותר ללמוד חול, גם זה מקצוע של מצווה (שו"ע או"ח שז יז. מ"ב סה).

הענשה עצמית

ש: אני מפקד בצבא, עשיתי טעות, ואני רוצה להעניש את עצמי, ולהישאר עוד יום בצבא במקום לצאת לחופש. אך זה יחסר לאשתי?
ת: אל תחמיר על עצמך על חשבון אשתך. חפש הענשה אחרת.

תפילין

ש: אני בצבא בלי תפילין ואני ימני ויש לי רק תפילין של שמאלי. אפשר להניח?
ת: כן. אך להפוך הכיוון כך שהיו"ד יהיה מול הלב (פסקי תשובות כז ה).

כבוד קצין

ש: האם יש לקום או לכבד איכשהו קצינים בכירים?
ת: כן. לכבדם לפי המקובל. הלכה היא שיש להוקיר עושי מצווה.

מרוץ מעורב

ש: אני חייל גולני. האם מותר לרוץ מרוץ גולני שהוא מעורב?
ת: אסור. אין זה צנוע. שאל בקו לחיילים של הרבנות הצבאית 057-8175767.

קצין דרוזי

ש: האם מותר להצדיע לקצין דרוזי?
ת: כן. כבוד צה"ל.

תפילה עם נשק

ש: מותר לעלות לדוכן עם נשק?
ת: לא מצאנו בפירוש שאסור (עי' פירוש הרב על קצשו"ע יג ב).

תפילה עם נשק

ש: האם יש בעיה שחייל יתפלל עם נשק?
ת: אין להתפלל עם נשק. יש להורידו ולכסותו. אלא אם כן אין ברירה.

מי שאין לו זמן ללמוד

ש: אני מאוד טרוד בצבא ואיני מוצא זמן ללמוד תורה. מה לעשות?
ת: גם למעט לימוד יש ערך. "אלו דברים שאין להם שיעור... תלמוד תורה". משנה פאה א א. כולל שיעור למטה, שאפילו מילה אחת יש לה ערך של לימוד. הגר"א שנות אליהו. וכדאי לדעת בעל פה משניות, כדי לנצל כל רגע פנוי.

חייל לא קרבי

ש: חייל שלא משרת ביחידה קרבית, האם הוא מקיים מצוות שירות בצה"ל? ואם לא, הלא עדיף ללמוד תורה מאשר לשרת בצבא בלוגיסטיקה?
ת: ודאי מקיים את המצווה, בגלל שלצבא צריך גם חיילים לא קרביים. הרי אם אין נשק, לוגיסטיקה, מזון, מודיעין וכו' אי אפשר להילחם. וזה כבר נאמר ע"יאברהם אבינו ודוד המלך שהיוצא למלחמה והיושב על הכליםיחלוקו את השלל בשווה. בראשית יד כד עםרש"י. שמואל א ל כד. כאן נקבע שהיושב על הכלים חשוב כמו הלוחם. כולם הכרחיים וחיוניים.

נישואי חייל

ש: האם כדאי לחייל להתחתן?
ת: לא מומלץ בשנה הראשונה לנישואים לשרת כחייל קרבי, כי הכלה הצעירה נותרת לבדה וגם דואגת. אלא כמה שאפשר, נקי יהיה לביתו שנה.

מחאה

ש: אני חייל קרבי בטירונות. האם כדאי לי לעשות דבר כמחאה על הגירוש בחברון?
ת: מחאה בודדת לא תועיל.

טבילה

ש: חייל שאשתו טובלת ורוצה לקבל שחרור, האם מותר לו לפנות למפקדו או יש בזה איסור פרסום?
ת: מותר. זה לא פרסום.

מעשה שבת

ש: האם מותר להסיע מזון לחיילים בשבת?
ת: לא. יש מנות קרב והן מעולות, ואם המזון כבר הוסע ברכב, הוא מותר באכילה. עדיף שלא לאכול, אך אפשר להקל כי יש מקילים בדבר שלא נעשתה עבירה בגופו של הדבר, וכן המסיע חשב שמותר, וכן חייל זקוק למזון טוב (מ"ב בביאור הלכה שיח ד"ה אחת).

חייל גוי

ש: האם חייל גוי נחשב חסיד אומות העולם?
ת: כן. מוסר נפשו על עם ישראל.

מסדר מימיה

ש: האם צריך לברך כאשר עושים מסדר מימיה בצבא, כלומר שתיית מימיה שלמה תוך דקה, שהרי לא נהנים מזה?
ת: כן. כי בכל זאת, זו שתייה. בכלל, שאלות הלכה בצבא, להפנות לקו לחיילים של הרבנות הצבאית 057-8175767.

אכילה ושתייה בטנק בליל שבת

ש: אני משרת בשריון, ולפעמים בטנק בליל שבת. האם מותר לאכול ולשתות לפני קידוש?
ת: כן, משום חובת עירנות. הוא דין בפיקוח נפש.

דגל אש"ף

ש: אני חייל. האם מותר לי להחרים דגל אש"ף המייצג אידיאולוגיה השוללת קיום מדינתנו?
ת: יישר כוחך. אכן המדינה חייבת לחסל דגלים אלו ואידיאולוגיה זו. לכן שאל מפקדך כיצד לפעול למעשה.

מארב בשבת

ש: אני חייל בצבא קודש ובשבת קודש אני במארב, האם מותר לי להביא גם ממתקים?
ת: אם זה עוזר לעירנות. ובשאלות אלה פנה לרב צבאי או לקו לחיילים של הרבנות הצבאית 057-8175767.

תפקיד בצבא

ש: בצבא הציעו לי שני תפקידים. במה לבחור?
ת: סימן שתביא ברכה בשניהם, אז בחר זה שיש בו הכי הרבה יראת שמים.

חומש רש"י

ש: בצבא אנו עמוסים אך יש לנו גם זמן רב בכל מיני חורים. מה כדאי ללמוד?
ת: זה עניין אישי. אין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ. אבל ראוי חומש רש"י על הפרשה. זה מופלא.

בשר חלק לחייל

ש: אני חייל ספרדי האוכל רק בשר חלק אך לפעמים יש רק בשר רגיל. מותר לי לאכול?
ת: כן אם נצרך. כי צה"ל זה כמו מדינה אחרת. הגר"ש גורן. גם יש מקילים באורח. אך שאל בקו חיילים של הרבנות הצבאית 057-8175767.

נח"ל חרדי

ש: האם עכשיו שיש נח"ל חרדי אסור להתגייס ביחידה אחרת כי דומה לזה שחכמים גזרו להתרחק מסיכון רוחני?
ת: מה שגזרו גזרו, מה שלא גזרו לא גזרו. זה חשבון אישי של כל אחד, כפי כוחו הרוחני.

צבא לנשים

ש: האם מותר לאישה לצאת לקורס קצינים של חיל חינוך – לא קרבי?
ת: כל הצבא לא שייך לנשים. חינוך – בשירות לאומי, בתנאי שהוא כשר.

    עמוד מתוך 5      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים