76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 21 שו"ת סמס בנושא יציאה לחו"ל

שליחות לחו"ל

ש: מותר לצאת לשליחות לחו"ל?
ת: כן, לשיטת התוספות מדין מצווה. ולשיטת הרמב"ם מדין ללמד תורה ולהציל יהודים (תוס' ע"ז יג א. רמב"ם מלכים ה ט).

נסיעה לחו"ל לשם פרנסה

ש: האם מותר לנסוע זמנית לחוץ לארץ לצורך פרנסה?
ת: כן. אפילו להרחבת פרנסה. אך לא לטיול. רמב"ם מלכים ה ט.

טיול בירדן

ש: למה לא לטייל בירדן, הרי זו ארץ ישראל?
ת: כן, אך זו ירידה במדרגת הקדושה כי אין זה בריבונותנו, כמו דוד המלך שברח לגת, תחת שלטון פלישתים, ואמר שזה כמו עבודה זרה. כתובות (קי ב). שנית, יש בזה סיכון, ובשביל טיול לא נכנסים אף לסיכון קטן (שו"ת שאילת שלמה ג שיב).

טיול בסיני

ש: האם מדבר סיני הוא ארץ ישראל?
ת: כן. אך לא לטייל שם, בגלל שאינו מדינת ישראל וכן בגלל הסיכון. בשביל טיול אין נכנסים אף לסיכון קטן. בשביל מצווה ופרנסה, כן (שו"ת שאילת שלמה שיב).

טומאה בחו"ל

ש: רבנים אמרו לי שאסור לנסוע לחוץ לארץ כי זה מטמא את הנפש, אך איני מרגישה טומאה זו, האם יהיה מותר לי לנסוע?
ת: ההלכה אוסרת, גם אם את לא מרגישה. כמו שדבר לא כשר אסור באכילה גם אם לא מרגישים שנטמאים.

יציאה לחו"ל לקצין

ש: האם מותר לי לצאת לחו"ל כקצין ללמידה שם בצבא?
ת: ודאי. זו יציאה לצורך מצווה גדולה (תוס' עבודה זרה יג א).

מסע לפולין

ש: האם לנסוע למסע לפולין בתיכון?
ת: אם זה נתון לבחירתך, אל תצא לחוץ לארץ עבור זה (עם וארצו ב 167).

נסיעה לפולין

ש: האם כדאי לנסוע לפולין, כדי לראות מה היהודים עברו?
ת: לא. יציאה לחוץ לארץ הותרה עבור מצווה, ואין זה מוגדר כמצווה (תוס' ע"ז יג א). עדיף ללכת ליד ושם, ואת כסף הנסיעה לתת לעניים פה עכשיו (באהבה ובאמונה ג מד).

סוכן נסיעות

ש: בתור סוכן נסיעות, אני יכול לסייע לנסיעה לחו"ל, שיש מותרת ויש אסורה?
ת: מותר. בלפני עיוור או מסייע לדבר עבירה "תולים" (משנה גיטין ה ט).

היתר טיול בחו"ל

ש: מובא בשם הרב וואזנר בתחומין ב 404 שמותר לצאת לחו"ל כדי להתפעל מבריאתו של ד'. מה להשיג על זה?
ת: זו סברא מחודשת שאין לה מקור. גם אנשים נוסעים לא לשם כך אלא כדי ליהנות.

נסיעה לאומן - ב

ש: הרב כתב לא לנסוע לאומן, אבל שמעתי שהרב מאיר מאזוז אמר לנסוע לפחות פעם אחת בחיים?
ת: לא אמרתי דברי בשם הגאון הרב מאזוז. אך כמובן מי שהוא תלמידו, יעשה כפי הוראתו, וגם מי שאינו תלמידו יכול להחליט ללכת על פי דרכו. על כל פנים בדקתי וראיתי שהוא חזר בו, בגלל קלקולים רבים שיצאו מזה, כגון עזיבת אישה וילדים בראש השנה ללא תפילה, בחורים שהתקלקלו שם עם גויות ועוד. ולכן המליץ במקום זה ללמוד בראש השנה ספר המידות של רבי נחמן. מקור נאמן תתקלח.

נסיעה לאומן - א

ש: אני יודע שאסור לרדת לחוץ לארץ, אבל שם אוכל לקבל כלים רוחניים לעבודת ד', אם כן זה בבחינת חלל שבת אחת על מנת לקיים שבתות הרבה?
ת: אפשר לקבל בארצנו כלים יותר גדולים לאין ערוך לעבודת ד', אותם הכלים שד' קבע: לימוד תורה כולל לימוד מוסר, תפילה בכוונה, חשבון נפש, אהבת הבריות ועוד.

פרסומות על נסיעות לחו"ל בעלוני שבת

ש: האם מותר לפרסם בעלוני השבת פרסומות על טיולים לחו"ל? – הרי על פי ההלכה מותר לצאת לחו"ל רק במקרים מסויימים ולא לטיול.
ת: ודאי שאסור. אסור לנסוע לטייל בחו"ל. לפי הרמב"ם (מלכים ה ט) מותר לצאת לחו"ל זמנית לצורך פרנסה, על מנת ללמוד תורה באופן זמני, או לצורך חתונה. לפי התוספות (ע"ז יג) גם בשביל מצוות אחרות, אך לא לצורך טיול. כמובן איננו זורקים אבנים על מי שמטייל בחו"ל, אבל לעודד זאת על ידי פרסום, ודאי לא.
יש לנו סבלנות רבה לאנשים שאינם שומרים את התורה כולה, אך אין לעודדם בדרכם. מעשה באחד העלונים היה מאמר של הראשון לציון, הגאון הרב מרדכי אליהו, בו אסר לנסוע לחו"ל לטיול. באותו עמוד למטה היו פרסומים על טיול בחו"ל. שאל קורא: סתירה באותו הדף?! השיבו בעלי העלון: אין שום סתירה. זו מחלקת הלכה וזו מחלקת פרסום. אין זו תשובה משכנעת.
ב"ה, יש עלונים שאינם מפרסמים על טיולים לחו"ל, כמו 'באהבה ובאמונה' ו'מעייני הישועה' ועוד. צריך לדעת שבגלל זה הם מפסידים כסף, כי עלונים מתקיימים על ידי הפרסומות. ישנן חברות המארגנות נסיעות לא רק לחו"ל, אלא גם בארץ. אבל הן מתנות: או שתפרסמו הכל, או שום דבר. ב"ה, בצע כסף לא משכנע את בעלי העלונים.

יציאה מארץ ישראל לקברי צדיקים

ש: האם מותר לצאת מארץ ישראל על מנת להשתטח על קבר הרמ"א?
ת: מרן הרב קוק אמר שלא יוצאים לחו"ל כדי להשתטח על קברי צדיקים. המבלי אין קברים בארץ?! "ולמה לא תספיק אהבת אבות העולם ישני חברון, עד שנצרך לצאת על זה מא"י לחו"ל?!" (שו"ת משפט כהן ס' קמז). ועוד, אם תשאל את הרמ"א, ודאי היה עונה שמי שבאמת רוצה לחפש את שורשי הרמ"א, יפתח את השולחן ערוך עם הרמ"א.
הערות:

טיול שורשים - ב

ש: האם לצאת לטיול שורשים לחוץ לארץ עם סבא וסבתא?
ת: לחמוק בחכמה. השורשים שלנו אינם בארצות הנכר, גם לולא האנטישמיות, אלא בארצנו הקדושה, קום התהלך בארץ, כמו שאמר ד' לאברהם אבינו (עיין ב"ב ק א).

טיול שורשים - א

ש: מה ההתייחסות לטיול חיפוש שורשים?
ת: באופן יסודי, אין לנו עניין לצאת לחו"ל לחפש את השורשים שלנו. השורשים שלנו אינם בפולניה או במרוקו, אלא כאן בארץ הקודש, בירושלים, בתל-אביב, במשואות יצחק ובעין חרוד. כאן השורשים שלנו (עיין שו"ת שאילת שלמה ד רמה).

יציאת כוהן לחו"ל

ש: האם בזמננו לכוהן היוצא לחו"ל יש איסור נוסף על כל יהודי?
ת: כן (אגרות הראיה ב קמז. הליכות שלמה - תפילה פ"י הערה 12. דלא כויואל משה מאמר ישוב א"י קלב אות יא).

ביקור קרובים בחו"ל

ש: האם מותר לנסוע לחוץ לארץ כדי לבקר קרובים ורק למטרה זו?
ת: כן. משנה ברורה (תקלא יד).

כבוד הורים

ש: האם מותר לגר לנסוע לחו"ל כדי לבקר שם את הוריו הביולוגיים?
ת: כן. נחשב מצווה, אם אינם יכולים לבוא (תוס' ע"ז יג א. רמב"ם מלכים ה ט).

טעם איסור טיול לחוץ לארץ

ש: מדוע אסור לנסוע לחוץ לארץ לטיול באופן זמני לראות את יופי הבריאה?
ת: כמו שאסור לבעלך לנסוע עם אישה אחרת רק לטיול באופן זמני לראות את יופיה.

טיול בחו"ל

ש: מותר לטייל בחו"ל לשם התחדשות והתרעננות?
ת: לא. רמב"ם מלכים ה ט. שו"ע או"ח תקלא. אלא יש להתרענן בארצנו.

רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים