76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 45 שו"ת סמס בנושא גניבה / גזל

גניבה ממלון

ש: ומה עם סבון קטן ושמפו.
ת: זה ניתן לכם.

גניבה ממלון

ש: מותר לקחת מבתי מלון מגבות כי כך כולם עושים?
ת: חלילה. ומה שכולם עושים, אין זה מותר.

הורדת תוכנות

ש: האם מותר להוריד למחשב תוכנות של גוי?
ת: לא. גם לגוי יש זכויות יוצרים, ויש גם הסכמים בינלאומיים.

תוכנות לא חוקיות

ש: במקום עבודתי אני משתמש בתוכנה מועתקת לא חוקית, ואף נדרש לשקר לחברה המספקת. מה לעשות?
ת: לבקש לעבוד רק עם תוכנות כשרות, ואם אי אפשר, לעזוב, כי אסור לעשות עבירה כדי לא להפסיד כסף. שו"ע או"ח תרנו.

מחיר כוזב

ש: אני מוכרת בחנות. האם מותר לי לרשום מחיר כגון 5.99 במקום 6.00? האם אין בזה גזל?
ת: מותר. כי הקונה יודע שישלם 6.00. מלבד זאת, מותר לו לדרוש החזר של 1 אג'.
הערות:

קנייה מגוי שגזל

ש: האם מותר לרכוש בושם שנגנב מגוי על-ידי גוי?
ת: לא. "לפני עוור" (עבודה זרה ו ב. ספר החינוך רלג. מנחת חינוך שם).

קזינו

ש: יש צד גזל?
ת: ודאי, המשלם, לו ידע מראש שיפסיד, לא היה נכנס לזה, לכן אין התשלום בהסכמה גמורה, מה שנקרא שאין גמירות דעת (שו"ת אגרות משה או"ח ד לה).

קזינו

ש: האם מותר להמר בקזינו?
ת: כל ההימורים אסורים, הן בגלל צד של גזל הן בגלל שזה עיסוק בזוי.

הטענת סלולרי

ש: האם מותר להטעין טלפון סלולרי בתוך שקע במקום ציבורי?
ת: כן. זה סכום אפסי ויש מחילה.

צריבת דיסקים

ש: האם מותר לצרוב דיסקים?
ת: ודאי אסור. זכויות יוצרים. הרי היצרן השקיע (שו"ת שאילת שלמה ג תסג. וכן פסק הגרי"ש אלישיב. שים שלום עמ' כג מודפס בסוף משפט כהלכה)!

גניבה של ילד

ש: גיליתי שהילד שלי גנב מארנקי והוא הודה. מה לעשות?
ת: א. לתת לו דמי כיס סדירים. ב. להסתיר את כל הארנקים בבית. ג. לספר לו סיפורי יושר. ד. לשדר לו שהוא ילד ישר, שזו מעידה חד פעמית: "לא מתאים לך, כי אתה ישר".

יחד

ש: האם בבייביסיטר, מותר לי לאכול ארוחת ערב יחד עם הילדים או שזה גזל?
ת: מותר, מן הסתם הם מרשים. אך בוודאי כדאי לשאול.

גזל גוי

ש: מותר לגנוב מערבים? למה?
ת: איסור תורה של גזל. ועוד יותר חמור, כי יש חילול השם (ע' באר הגולה חושן משפט שמח א).

לובי

ש: האם זה גזל לשבת 5 שעות בלובי של בית מלון בלי תשלום?
ת: זה גזל, אפילו דקה אחת.

סעודת גזל

ש: האם להגיע לסעודת מצווה משפחתית לרגל הצלחתם לרמות את המדינה בהעלמת מס של מיליונים?
ת: חלילה. זו לא סעודת מצווה, אלא סעודת עבירה, סעודת חילול השם (ע' שו"ת מנחת יצחק י נח על הגדרת סעודת מצוה – רשם מ"צ).

דיווח כוזב

ש: האם מותר לזקן שאני מטפל בו לדווח על יותר שעות ממה שאני מקדיש לו כדי שאקבל יותר כסף?
ת: בוודאי לא. זה דיווח שקר וגם גזל.

צילום בלי רשות

ש: האם מותר לצלם אדם בלי רשותו?
ת: זו מחלוקת בין הפוסקים. הגרי"ח זוננפלד נשאל אם מותר לצלם בר ישראל נגד רצונו, דכיוון שאינו מזיקו ואינו מחסרו כלום, אולי אינו יכול למחות בידו ואפילו לכתחילה, והגם דנזכר על פי קבלה דשורה רוח טומאה (פ"ת יו"ד קמא ו), היינו על התמונה המצוירת, ואולי אין זה מזיק כלל לבעל הפרצוף שצולם, דאפשר לומר דאסור, דשייך בזה כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חברו. והוא השיב: "אין זה בפרתו של חברו, כי אם על ידי מעשה עצמו, ואם יציירו מדעתו, וכי יוכל לאסור? אין אדם אוסר דבר שאינו ברשותו, על חברו" (שו"ת שלמת חיים ב יט). על פי זה פסק שו"ת בצל חכמה: "מדינא קשה למחות במי שמצלם בר ישראל נגד רצונו" (ד פה).
אבל הג"ר מנשה הקטן כתב שהרי יש פוסקים שאוסרים לצלם, ואף על פי שהרוב מתירים, מי שמחמיר יוכל למחות, ואפילו מי שלא מקפיד, עליו נאמר: החובל בעצמו, אף על פי שאינו רשאי, פטור, ואחרים שחיבלו בו חייבים.
וכן הוא סובר שיש בזה משום גזל, כי יכול למכור את רשות הצילום למי שירצה, נמצא שמזיקו ממון. אמנם בראייה אין גזל, אבל לצלם אסור בלי רשותו (שו"ת משנה הלכות ז, קיז).
ויש לדון בדבריו, שהרי אינו גוזלו דבר, אלא רק מפסידו רווח, וזה גרמא, כדין מבטל כיסו של חברו, שפטור. אלא אם נדון מדין זכויות יוצרים. אך יש לומר שבמה שתיקנו תיקנו, ובמה שלא תיקנו לא תיקנו, ותיקנו רק במקרה שהשקיע בזה כסף, אך כאן המצולם לא השקיע דבר. לכן זה דין גרמא, אך גם גרמא אסור לכתחילה.
בסיכום: יש אוסרים משום גזל ומשום הדעה שאסור לצלם, ויש אומרים שאי אפשר למחות. לכן, יש להימנע מזה, ובוודאי אין זה נקרא "ואהבת לרעך כמוך". הרי אסור להזיק לזולת ולהזיק לו. אם אני מצלם אדם בעל כורחו, ודאי אני עובר על איסור תורה של "ואהבת לרעך כמוך".
הערות:

גזל גוי

ש: האם מותר לגזול מגוי?
ת: חלילה. ומלבד עניין גזל יש עוון חילול השם. וגם על פי סודות התורה, מאוד ניזק. האר"י ז"ל. ועיין כף החיים קנו יב.

עלונים

ש: בבית הכנסת שלנו עלוני השבת מבוקשים מאוד, האם בפעמים שהגעתי מוקדם אני יכול לקחת מספר עותקים למשפחתי, או שזה נחשב גזל ברמה מסוימת?
ת: רק אם יישאר לאחרונים, כי אין לזכות על חשבון הפסד חברים.

בושם בחנות

ש: האם מותר לי לנסות בושם בחנות כאשר איני מתכוונת לקנותו?
ת: אסור. זה לא רק הונאה אלא גזל.

גניבה מבית חולים

ש: אימי אחות בבית חולים, גונבת משם ציוד ומביאה לנו. מה לעשות?
ת: לסרב לקבל. לומר לה בדרך יראה וכבוד שאסור לה לקחת. אם לא מועיל, לדווח לבית החולים. חייבים להציל מהגונבים אותו.
הערות:

לקיחת שקית בטעות

ש: לקחתי בטעות שקית קניות של מישהו אחר בשוק. נתתי לבעל החנות. מה עוד עלי לעשות?
ת: זה קורה, לצערנו,את לא הראשונה שזה קרה לה. משום שאין לנו פתרון, צריכים לעשות מה שקוראים "משערים". צריך לשער כלפי מעלה את העלות של מה שהיה בשקית ולתת לצדקה שכל עם ישראל נהנה ממנה.כלומר, לא לתת לאיזו ישיבה ספציפית אלא לדבר שכולם נהנים ממנו, לדוגמה: צה"ל או בית חולים גדול בעיר. פעם היו נותנים את הצדקה למימון תחזוקת בורות שתייה לעולי רגלים.

צילום מספר

ש: מותר לצלם כמה דפים מספר לצורך לימוד בכיתה?
ת: כן. א. כיוון שזו העתקה מספר ולצורך אישי – מותר על פי חוק. ב. כיוון שממילא לא יקנה, מותר על פי הלכה.

שקיות מסופרמרקט

ש: האם מותר לי לקחת שקיות מחנות סופרמרקט לשימושי האישי אחר ביצוע הקנייה?
ת: ודאי לא.
הערות:

המכונה הוציאה שתי פחיות

ש: קניתי פחית קולה ממכונה והיא הוציאה שתי פחיות. מה לעשות?
ת: אין דרך להחזיר את הפחית למכונה. לכן, לכאורה, היה ראוי שתתחיל לחפש, לטלפן, להתקשר וכו' כדי למצוא את הבעלים ולהשיב להם. אלא, כשמחזירים אבידה מותר לדרוש תשלום על ההוצאות שנדרשו לצורך ההחזרה, כגון טלפונים וזמן.ומכיוון שפחית עולה כחמישה שקלים, וכל הטרחה להחזיר לבעלים עולה כעשרים שקלים, יוצא שכבר אין מה להשיב. לכן, אפילו שהפחית שייכת לבעל המכונה, אתה יכול לקחת אותה, כי הטרחה להשיב עולה יותר מהפחית.

    עמוד מתוך 2      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים