76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 44 שו"ת סמס בנושא בגדים / יופי

שמלה עם פרח

ש: מותר ללבוש שמלה שרקום עליה פרח גדול מלפנים או מאחור?
ת: לא. כי מושך עין.

אורך חצאית

ש: אם אני גורבת גרביים, מותרת חצאית מעל הברך?
ת: חלילה. צריך חצאית 10 ס"מ תחת הברך. וזה איסור חמור. קונטרס אוהל ברכה (גן נעול 38-37).

צניעות צוואר

ש: האם אפשר קצת לגלות ולכסות עם תכשיט כגון שרשרת?
ת: ודאי לא.

צניעות צוואר

ש: מה חובה לאישה לכסות בצוואר?
ת: מותר לגלות את הפנים, אסור לגלות את הגוף. הצוואר שייך לפנים. לכן מותר לגלות את הצוואר, ויש לכסות את הגוף, ויש גומחה בגוף במקום שמתחבר הצוואר לגוף. לגבי הגומחה עצמה יש מחלוקת אם חייבת לכסות. משבצות זהב לבושה פרק יב. ועיין גם יערות דבש ח"א דרוש ב.

אורך שרוול

ש: עד איפה צריך להגיע שרוול של אישה?
ת: למטה מן המרפק. ויש להיזהר שהשרוול לא יהיה רחב או מתרומם. קונטרס אוהל ברכה.

לבוש חרדי

ש: למה חרדים לובשים כובע וחליפה בשיא החום?
ת: כדי לא לשנות מהמסורת, כי המסורת שומרת על האדם.

חולצת מחזור

ש: האם עדיף לשים על חולצת מחזור ציור או סמל או דבר תורה?
ת: עדיף ללא כלום. לא מושך עין. אגב, דברי תורה צריכים שני כיסויים בשירותים (שו"ע או"ח מ. מ"ב ס"ק ה-ז).

רדיד

ש: האם זה טוב שאישה תתעטף ברדיד – שאל?
ת: כן. זה צנוע. אך באופן שלא מושך עין.

גרביים

ש: האם נשים שלא לובשות גרביים, יש להן על מה לסמוך?
ת: על המשנה ברורה ס' עה. וגם הגרש"ז אוירבך כתב שאין לכפות על נשים לגרוב גרביים ומותר להן לסמוך על המשנה ברורה. אורו של עולם 94. ועיין שם שגם אומר כן על מנהג נשות חב"ד לחבוש פאה נכרית (עיין גן נעול עמ' 38-37).

מעיל מד"א

ש: כיוון שאסור ללבוש בגד אדום, האם יש בעיה במעיל מד"א אדום?
ת: מותר. כי אלו מדים כלליים ולא בגד אישי.

בגד בורדו

ש: האם בגד בורדו מותר?
ת: כן. רק בגד אדום אסור. קיצור שו"ע ג ב (וכן כתב בשו"ת מים ההלכה מהרב יונה מצגר ד עב בשם הגרי"ש אלישיב).

בגד אדום

ש: האם מותר לאישה ללבוש בגד אדום בבית כשהיא לבד ואין אף גבר שם?
ת: מחלוקת הפוסקים. מלבושי כבוד עמ' יט.

בגד אדום

ש: נכון שאסור לבן או לבת ללבוש בגד אדום?
ת: אסור, הוגדר כחוקות הגויים, ראה קצשו"ע ג ב, וגם בימינו מושך את העין (שו"ת אגרות משה יו"ד א פא. שו"ת משנה הלכות יב שיג. שו"ת באר משה ד קמז אות יג. שו"ת תשובות והנהגות א קלו. ועי' אורחות רבנו ד קפ).

שרוול גבר

ש: מה דין שרוול גבר?
ת: מותר קצר, ראוי ארוך (שו"ת שאילת שלמה ג יב).

תכשיטי אישה

ש: אם מטרת תכשיטים היא כדי שאהיה יפה בעיני בעלי, אז למה לי להתקשט בחוץ אפילו בתכשיט אחד?
ת: אכן את צודקת. ראוי מאוד לא להתקשט כלל בחוץ.

צניעות הרבנית

ש: הרבנית שלי שאני מאוד מעריכה מתלבשת בצורה פרובוקטיבית. כיצד להתייחס?
ת: אכן לא מובן! אך אדם נדון על פי רובו (רמב"ם, הלכות תשובה ג א).

שער פזור

ש: מותר לבחורה לילך בשער פזור?
ת: בתנאי שאינו מושך תשומת הלב. ועדיף קלוע (שו"ת שאילת שלמה ג תיב).

בגדים בבית

ש: אפשר להסתובב בבית בבגדים לא צנועים אם אף אחד לא רואה?
ת: לא. יש להיות צנוע. גם לבד בבית וגם בחושך. גם איש וגם אישה. כי הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. קצור שו"ע ג א.

צניעות כפשוטה

ש: נהוג להקפיד על אורך השרוולים ועל אורך החצאית ועל סנטימטרים של כיסוי השיער. כמובן, אני מאמינה בכל אלה, אבל אני מרגישה שצריך להקפיד על צניעות כפשוטה.
ת: את ודאי צודקת, יסוד הכול הוא לא למשוך תשומת לב. חז"ל אמרו: "ילמדנו רבנו, מהו שתצא אישה ב'עיר של זהב' (תכשיט זהב בצורת ירושלים) בשבת...? אמרו חכמים: אף בחול אסור לצאת בהן לרשות הרבים, מפני שהעם מסתכלין בה, ופגם הוא לאישה, שלא ניתנו תכשיטים לאישה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה" (תנחומא וישלח ה). יופיה של האישה שייך לאהבה ואחווה ושלום ורעות בין בני הזוג ואינו עניין המיועד לראווה לעיני כל.
בוודאי שיופי אינו דבר שלילי, בוודאי שהוא מתנת אלוהים, אך הוא דבר אישי, אינטימי, פרטי. הוא דבר צנוע – והצניעות, כשמה כן תהילתה.
לכן אין די בכך שהבגד מכסה, צריך צבע שקט ודוגמה שקטה, ולא חצי בגד בצבע אחד וחצי בצבע אחר, צבעים מתחלפים באורך, ברוחב ובאלכסון, משבצות גדולות בולטות בניגודי צבעים, צבע "צועק" וזורח ומבריק, חגורות בולטות, קישורים ורוכסנים שאינם במקומם, אפליקציות ועיטורים על הגב.
כך כתב רבנו יונה גירונדי: "וצריכה האישה שתהא צנועה ונזהרת שלא יסתכלו בה בני אדם" (איגרת התשובה אות נח). פאה נכרית שנויה במחלוקת, אבל גם המתירים מסכימים שהיא צריכה להצניע ולא למשוך את העין, כגון: ארוכה מדי, מנופחת או קצוצה כתסרוקת בן, מכסה את הפנים, מתנועעת בצדדים עם תנועות הראש, בעלת עיצוב בולט כגון פוני שמכסה גבות, גל מוגבה, מראה רטוב, מראה פרוע וכדומה.
בל נעשה שקר בעצמנו. חז"ל אומרים שהאישה נבראה מן הצלע, מקום צנוע, כדי שתהיה צנועה. הכי גרוע זו גזרה צמודה והדוקה, ובכלל זה טריקו קיצי. כדי להבין זאת, לא צריך לשאול רב. גם על צווארון רחב ועל שסע, לא צריך לשאול רב. גם לא על בושם בכמות מוגזמת.
מה נעשה, יש מצוות עם מזל ויש מצוות בלי מזל... לכשרות ושבת – יש מזל, מחמירים ומחמירים בהם בלי סוף. שמירת הלשון, יושר בענייני ממון וצניעות אין להן מזל, כדברי הרמח"ל (מסילת ישרים י-יא). וכפי שמובא בגמרא על דברי ישעיה הנביא "יען כי גבהו בנות ציון" (ישעיה ג; ועיין שבת סב ב), מאז ועד הנה. זה הכלל: "אמת ויציב וטוב ויפה" (ברכות קריאת שמע). אם זה טוב, זה יפה. אם זה לא טוב, זה גם לא יפה.
"והצנע לכת עם אלהיך".

  «       עמוד מתוך 2   
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים