76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 65 שו"ת סמס בנושא תפילה – דינים שונים

תפילה תמיד מועילה

ש: התפללתי לשידוך מסויים והוא לא התקיים. לאן הלכו כל התפילות?
ת: תפילה פועלת, אך אינה קסם, וריבונו של עולם מחליט לאן להפנותה לברכה, ולא דווקא על פי שיקולנו אנו.
הערות:

תפילה על הגרלה

ש: האם יש בעיה להתפלל על זכייה בהגרלה?
ת: כן. יש בעיה להתפלל על דבר ששייך למשחק בקוביה (עיין רמב"ם גזילה ואבידה ו י-יא. ע' ערה"ש תרע ט. בה"ל שם. שו"ת שאילת שלמה ג רא).

רעידת אדמה

ש: האם נכון להתפלל שתהיה רעידת אדמה בטורקיה ובאיראן?
ת: לא. ייפגעו גם אנשים טובים. אלא להתפלל שיחזרו בתשובה, כמו שכתוב בעלינו לשבח. ואין צורך להוסיף על עלינו לשבח.

תפילת מגמגם

ש: האם יש ערך לתפילת אדם שמגמגם או אינו מצליח לבטא נכון את האותיות?
ת: בוודאי. עיין ספר חסידים יח (ועיין מגילה כד ב. שי כוהן של הג"ר שאר ישוב כוהן א).

מחלה

ש: למה אני מתפלל ומתפלל, וד' לא מרפא אותי ממחלתי?
ת: איננו יודעים. אבל השאלה היא הפוכה: למה מיד בעבירה הראשונה אנו לא נענשים בשיתוק איברים, כדברי הרמ"ק בתומר דבורה על מי אל כמוך.

תפילת צדיק בן צדיק או צדיק בן רשע

ש: למה "אינה דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע" (יבמות סד א. המובא ברש"י על בראשית כה כא), הרי נראה שצריך להיות הפוך, ש"במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים" (ברכות לד, ב)?
ת: תפילת צדיק בן צדיק עדיפה מתפילת צדיק בן רשע, כי בדרך כלל ילדים מורדים בהוריהם, והצדיק בן רשע נוהג כמידותיו, אך הצדיק בן צדיק מעביר על מידותיו ונעשה כמו אביו, לכן הוא עדיף.
הערות:

מבטא תימני

ש: שמעתי שהרב קוק אמר שכולם צריכים להתפלל בהגייה תימנית. האם עליי לעבור אליה?
ת: לא. מרן הרב קוק רק אמר שהיא הכי מדוייקת. אבל שכל אחד ילך כמנהג אבותיו. שו"ת אורח משפט (והסכמת מרן הרב לשו"ת משפטי עוזיאל).

טיול לשם תפילה

ש: האם מותר לטפס למצדה כדי להתפלל בראשה בהנץ החמה כעין טיול לשם מצווה?
ת: לא. נראה כי מטרת הטיפוס אינו להגיע לוותיקין אלא חווית הטיול. אבל אם יוצא חצי שעה לפני עלות השחר, מותר.
הערות:

חתול

ש: האם מותר להתפלל או ללמוד תורה בחצר בו יש חתול?
ת: מותר, אם לא מסריח (שו"ע או"ח עט ד).

תפילה לשבויים ונעדרים

ש: שמעתי שאין עניין להתפלל לשבויים ונעדרים מסולטן יעקב, כי ברור שהם הלכו לעולמם?
ת: כן. כך קבעה מזמן הרבנות הצבאית ביחד עם תלמידי חכמים גדולים. ד' ינקום דמם.

תפילה מעורבת

ש: האם מותר לי להשתתף בתפילה בה נשים חזניות וקוראות בתורה בשבת, שאם לא כן אנשים ייפגעו?
ת: בוודאי לא. זה מתן צידוק. ואין להם מונופול על פגיעות. הם נפגעים שאתה לא בא ואתה נפגע ממה שהם עושים. אז אתה לא תכפה עליהם והם לא יכפו עליך (גיטין סא א).

התבודדות

ש: האם לשם התבודדות מותר לנסוע לחוץ לארץ?
ת: ודאי לא. אפשר להתבודד בארץ די והותר. יתר על כן יש "התבודדות פנימית בחברת בני אדם" של דבקות בד' במחשבה ובהרגשה, כדברי רבנו הרב צבי יהודה (אור לנתיבתי קפט).

התבודדות

ש: האם מומלץ להתבודד?
ת: לשבת בינו לבין עצמו ולעשות חשבון נפש כמבואר במסילת ישרים (פרק ג). אפשר גם במקום שיש אנשים.

אני מאמין

ש: בסוף התפילה, אישה אומרת: אני מאמין או אני מאמינה?
ת: אני מאמינה.

תפילה על חולה אנוש

ש: האם מותר להתפלל שימות חולה אנוש חסר תקוה שמאוד מתייסר?
ת: כן. ר"ן נדרים (מ א). ובתנאי שזה לטובתו ולא מפני שזה מטרד על המשפחה. שו"ת ציץ אליעזר (ט מז).

תפילה מתוך סלולרי

ש: האם מותר להתפלל מתוך תפילות שבטלפון סלולרי?
ת: כן. אם אין סידור. כי מסיח תשומת לב (עיין שו"ע או"ח ס' צו).

הכל נגזר ביום הכיפורים

ש: למה להתפלל אם כבר הכל נגזר ביום הכיפורים?
ת: תפילה מועילה גם אחר גזרה. ראש השנה יז.

תפילה של חילוני

ש: יהודי שחי בחוץ לארץ כגוי גמור, מותר לו להתפלל ולברך?
ת: כן. אין אומרים לאדם שחוטא, שיחטא יותר. איגרת קידוש השם לרמב"ם. וכי מי שאכל שום וריחו נודף, יחזור ויאכל שום אחר ויהא ריחו נודף?! (ברכות נא א. עין איה שם).

הגיית תפילה

ש: באיזו הגייה יש להתפלל, האם בהברה הישראלית הרגילה?
ת: כמנהג אבותיו, אשכנז ספרד או תימן. אך אם התרגל למבטא ישראלי, ואם יחזור למבטא אבותיו זה יקלקל לו את הכוונה בתפילה, הכוונה עדיפה. רבנו הרב צבי יהודה, תחומין (ג 388. שו"ת שאילת שלמה א סג, רצו. ג י).

הפרדת נשים בתפילה

ש: אם אנשים מתפללים בחוץ, אני יכולה להצטרף מאחור על אף שאין מחיצה?
ת: כן. במרחק. בחוץ לא צריך מחיצה.

טחורים ותפילה

ש: אדם הסובל מטחורים ונוזלת ממנו ליחה סרוחה, מותר לו להתפלל וללמוד?
ת: יש לשים דבר המדיף ריח טוב המתגבר על הריח הרע. שו"ת מנחת יצחק ח ט.

תיקון חצות לאישה

ש: ראיתי בסידור של הג"ר מרדכי אליהו שאישה לא תאמר תיקון חצות, ואני מאוד משתוקקת לזה. מה הסיבה שלא?
ת: זה על פי בן איש חי שנ"א וישלח ו. שו"ת רב פעלים א סוד ישרים ט. ושם, טעמים שאין זה ראוי. אבל בכף החיים א טו כותב שאישה כן אומרת. לכן את יכולה לומר.

תפילה יותר מפעמיים

ש: האם אפשר להתפלל לזיווג ולפרנסה באופן קבוע, למרות מה שאומרים שאין לבקש דבר יותר מפעמיים?
ת: אין דין כזה. מותר.

סידור משומש

ש: יש לי סידור שנמצא אצלי שמונה שנים והוא קרוע ונראה מוזנח אך אני קשורה אליו מאוד. האם מותר לי להתפלל בו? האם זה מכובד?
ת: סידור משומש הוא מכובד מאוד. יש סיפור על קהילה שהיה להם רק אתרוג אחד וכל אחד ואחד קיים את המצווה איתו. אחד אמר ל'חתם סופר': "צבע האתרוג מתחיל להפוך לחום מרוב השימוש וכבר אינו מהודר". אמר ה'חתם סופר': "אתרוג משומש כזה, שכ"כ הרבה קיימו בו את המצווה, הוא מאוד מהודר!".
מכל מקום, ודאי שאפשר לכרוך את הסידור מחדש.
הערות:

אבנט

ש: האם חובה לחגור באבנט, גרטל, לתפילה?
ת: פעם היה צריך לשם תקינות הלבוש. בימינו לא חייבים (שו"ת שאילת שלמה ג לג).

    עמוד מתוך 3      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים