76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 24 שו"ת סמס בנושא שמירת נגיעה

החלקה על הקרח

ש: האם מותר לי לעזור לבת להחליק על הקרח, הרי זו לא נגיעה של חיבה?
ת: כל הכבוד ליצר הרע על היצירתיות שלו לגרום לאנשים להחליק בהלכה!

פיגור

ש: האם יש איסור נגיעה בטיפול בילד עם פיגור עמוק?
ת: מותר (שו"ת שאילת שלמה ג שפט, שצ. ד רפז).

מנהג העדה

ש: בעדה שלנו האתיופית לא נהגו לשמור נגיעה, כך שמבוגרים נעלבים ממני. מה לעשות?
ת: לחמוק בחכמה. למשל לומר: הרבנית שלי אמרה לי. או: זה שמור לבעלי.

שניהם רעים

ש: מה גרוע יותר, לחטוא בשמירת הברית או להציב גבולות ברורים בנגיעה?
ת: שניהם רעים! צריך להיות טהור, וזה בכוחו של האדם!

קרובי משפחה

ש: מי שלא שומר נגיעה וכן המחבק קרובי משפחה פסול לעדות לחופה?
ת: כשר. שו"ע חו"מ לד ד.

קרובי משפחה

ש: אך אני מפחד שקרובי משפחה ייפגעו – מה לעשות?
ת: לא נורא – גם אתה נפגע בינתיים, לדודות אין מונופול להיות נפגעות.

קרובי משפחה

ש: האם יש לשמור נגיעה בקרובי משפחה, סבים וסבתות, דודים ודודות, בני דודים כו'?
ת: כן. יש דיני צניעות כלפי כל קרובי משפחה מלבד אב ואם, סבא וסבתא. ובין אח ואחות מותרת נגיעה בלי חיבה. עיין רמב"ם איסורי ביאה כא. קצור שו"ע קנב י.

אימוני מד"א

ש: האם באימוני מד"א מותר לגעת בנות בבנים?
ת: ודאי לא. אגב, לא רק זה אסור, אלא בכלל יש להתרחק מאוד מאוד (קצשו"ע קנב ח).

הובלת עיוורת

ש: האם מותר לאיש לעזור לעיוורת ללכת ברחוב ולהחזיק בידה?
ת: לאחוז בבד של השרוול ובתנאי שאין אישה לעשות זאת (עי' שו"ת שאילת שלמה ב שנ).

נגיעה דרך בגדים

ש: האם איסור נגיעה זה רק על הגוף אך דרך בגדים מותר?
ת: ודאי אסור. יש להתרחק מאוד מאוד. קיצור שו"ע קנב ח-ט-י. כמה היצר הרע עובד שעות נוספות!

בת מאומצת

ש: שמעתי שיש שאסרו לאמץ ילדים בגלל זה?
ת: מן הדין מותר. וכן להתחתן נישואים שניים עם אישה עם ילדים. או להיפך (ועיין בשו"ת אגרות משה יו"ד א קסב. אהע"ז א ז. ספר ברכת בנים פי"ד סי' א).

בת מאומצת

ש: האם אב מאמץ יכול לגעת בבתו?
ת: כן, אם אומצה ממש קטנה. ואז מותרת גם כשגדלה. שו"ת ציץ אליעזר (ו מ-מא. ז מד-מה).

חיבוק לשם שמים

ש: האם מותר לאיש לחבק אישה לשם שמים כדי לחזקה, על פי הריטב"א סוף קידושין?
ת: הריטב"א לא התיר זאת, וגם הוא מדבר על אנשים שהם מלאכי אלוהים. ספר החינוך קפב.

הרב שלמה קרליבך

ש: האם דרכו של הרב שלמה קרליבך בקירוב רחוקים, שלא עמדה באמות מידה של הלכות צניעות, קיבלה אישור מגדולי הפוסקים?
ת: לא ידוע על כך. הרב שלמה קרליבך בעצמו סיפר: "כמובן, כשעבדתי עבור לובביץ', אף פעם לא נתתי יד לאישה. הייתי מוכן לקפוץ מהחלון ולא לתת יד לאישה, חס ושלום. ככה פעלתי ואמרתי: 'אנשים בצד אחד, נשים בצד שני. נשים אל תשירו'. ובכן, יום אחד נכנסתי לרבי מלובביץ' ואמרתי לו: 'המציאות היא שאם באים מאה אנשים, ואני אומר: אנשים בצד אחד, נשים בצד שני – כבר איבדתי תשעים איש. כי הם אומרים: זה לא בשבילי. וכשאני אומר: נשים אל תשירו – אני מאבד עוד תשעה. במקום לדבר עם מאה אנשים אני מדבר עם אחד'. אמרתי לרבי: 'והצעירים האלו, לא יודעים כלום על יהדות והם מוכנים להיהפך לגויים כבר מחר בבוקר'. הרבי ענה לי: 'אני לא אומר לך מה לעשות, ואני לא אומר לך מה לא לעשות. אבל אם אתה רוצה לעשות משהו על דעת עצמך, יהי רצון שתצליח'. איך שהוא הגיע הזמן שלי לעזוב את לובביץ'" (שבת עם ר' שלמה. גיליון 20).
נוסח דומה: "רציתי לעסוק בקירוב אך היו לי כמה בעיות וסיפרתי עליהן לרבי. יום אחד סיפרתי לו: 'אתמול בלילה, היו מאה אנשים שבאו אליי ללמוד ולשיר'. עמדת הרבי הייתה שאסור לנשים לשיר עם גברים. אז אמרתי לרבי: 'כאשר אמרתי להם שעליהם לשבת בנפרד גברים מנשים, איבדתי 90 איש, וכאשר אמרתי להם שנשים אינן יכולות לשיר, איבדתי עוד 9, והאדם היחיד שנשאר היה האידיוט הכי גדול. כך שבמקום להקדיש שעתיים לאנשים שרוצים לדעת משהו על יהדות, בזבזתי את זמני על אידיוט אחד. נניח שחשוב מאוד שגברים ונשים לא ישבו ביחד. אך זו עדיין מניקורה של יהדות, העושה אותה מאוד יפה. אבל אם לאדם יש התקף לב, אז לא יעשו לו מניקורה. בדרך זו לא יוכלו לעסוק בקירוב'. אז הרבי אמר לי: 'איני יכול לומר לך ללכת בדרך זו, אך אני יכול לומר לך לא ללכת בדרך זו. כך שאם אתה רוצה ללכת בדרך משלך, ד' יהיה איתך'. כך שהתפצלתי. לו נשארתי, והרבי היה הולך עם מה שאמרתי, הוא היה יכול להיות הרבי של כל העולם ולא רק רבי של חסידים" (תיקון מגזין. תשרי תשנ"ח).
וגם מובא מתוך הספר ר' שלוימל'ה, למ"ח ברנד (עמ' 21): "בשנת תשט"ו, בביקורו בברוקלין, נכנס אצל הרבי (מלובביץ') לשיחת יחידות ושטח בפניו את בעייתו, כי אם ידקדק עם הנוער קלה כחמורה, אין הוא יכול לפלס אליהם דרכים, ואם הוא מפריד את הגברים לכאן והנשים לכאן, הרי הוא בעיניהם כנטע זר, וכיצד יבוא עמהם בדברים של ידידות עמוקה ונבכי נפש? הרבי הביט בו בהתבוננות ארוכה. יש בעיות הלכתיות מסובכות, אמר. אם אינך יכול לשמור, בזאת נפרדו דרכינו, לך ועשה כפי הבנתך. מיום זה והלאה, נסתיימה למעשה שליחותו החב"דית והוא היה לאיש של עצמו בלבד".

הרב שלמה קרליבך

ש: איך יתכן שהרב קרליבך נגע בנשים? מותר הדבר לצורך מצווה?
ת: לא מובן. אסור (עיין שו"ת אגרות משה אבן העזר א צו).
הערות:

שיאצו

ש: האם אישה יכולה לטפל בשיאצו, טיפול רפואי על ידי מגע בגבר?
ת: בלי לדון אם טיפול זה מועיל, הוא מותר ככל טיפול רפואי, אך לעשות נשים לנשים אם אפשר.

נתינת יד לגבר

ש: אם ברבים גבר מושיט לי יד, האם אני יכולה להחזיר לו, כדי שלא יתבייש?
ת: לא. כמו גבר שיאמר לך לאכול טרף שהוא בישל, או לחלל שבת כדי לסייע לו. ואפילו יציע לך נישואים ברבים, ואם תסרבי הוא יתבייש.

לחיצת יד אישה

ש: אם אישה חילונית מושיטה לי יד מותר להחזיר?
ת: לא. להתנצל באדיבות: "סליחה, זה שמור לאשתי" (שו"ת שאילת שלמה ד רצח).

לחיצת יד אישה

ש: אבל לא צנוע לאישה להגיד: אני שומרת את היד לבעלי. מה אישה תגיד?
ת: אז לומר: לא, תודה.

לחיצת יד אישה

ש: אם אישה מושיטה לי יד, האם מותר להחזיר כדי שלא תעלב ולהתחשב ברגשות?
ת: לא. אין להעליב חברו. אבל כאן הוא שגורם לעצמו בושה. הגר"ע יוסף לא החזיר יד לראש הממשלה גברת גולדה מאיר. הגר"מ אליהו לא החזיר יד למלכת אנגליה. ובערב שניהם קיבלו התנצלות. אכן יש להתחשב ברגשות של שומרי הלכה. ויש להתחמק בחכמה, כגון: אני שומר את היד לאשתי (שו"ת אגרות משה אע"ה א נו. ד לב. ועיין שם או"ח א קיג. שו"ת שאילת שלמה ד רחצ).

ספר גבר

ש: האם מותר לכלה ללכת לספר גבר כדי לעצב שערה?
ת: אסור. שאילת שלמה (ב שמט).

חינוך לצניעות

ש: מאיזה גיל להתחיל לחנך ילד לשמור נגיעה?
ת: ככל ענייני חינוך, מגיל חינוך, 6.

מקורות על שמירת נגיעה

ש: איפה המקור בתורה שאסור לי לגעת בבנות כמו טפיחה וכאלה?
ת: לא תקרבו. ויקרא יח ו. ובאריכות ספר החינוך קפח. אך לא רק נגיעה אסורה אלא כל קרבה. מסילת ישרים יא, מיעוטם בעריות. וקצור שולחן ערוך קנב ח: "צריך האדם להתרחק מן הנשים מאד מאד, אסור לקרוץ בידיו או ברגליו ולרמוז בעיניו לאשה, ואסור לשחוק עמה להקל ראשו כנגדה או להביט ביפיה...".

טעם איסור נגיעה

ש: למה אסור לנגוע בבת?
ת: לפני שנהנים ממזון מברכים ברכה אחת, לפני שנהנים מאשתו, יש לברך שבע ברכות תחת החופה.

רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים