76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 7 שו"ת סמס בנושא תחנון

תחנון ביום העצמאות ב'

ש: בישיבה החרדית בה אני לומד, אומרים תחנון ביום העצמאות, מה שנוגד את דעתי. האם לצאת?
ת: אפשר להשאר, ודי לא לומר. אבל לא בצורה הפגנתית, כי צריך כבוד התורה. והרי שם אתה לומד.

תחנון ביום העצמאות א'

ש: מי פסק שלא אומרים תחנון ביום העצמאות נגד גדולי הדור כגון הגרי"ש אלישיב?
ת: שאלה לא מובנת. סיפר לי הג"ר דוד כוהן שהתפלל בצעירותו בבית הכנסת תפארת בחורים וכאשר רצו לומר תחנון ביום העצמאות הגרי"ש לא הרשה.
הערות:

יום הולדת

ש: האם לומר תחנון ביום הולדתי?
ת: כן. וגם לעשות חשבון נפש (כך אמר רבנו הרב צבי יהודה).

תחנון ביום עלייה

ש: האם לומר תחנון ביום השנה של עלייתי ארצה?
ת: לא. זה יום חג. הרמב"ם קבע חג ממש ליום עלייתו.

כוהן שנשא גרושה

ש: האם כוהן שנשא גרושה פוטר מתחנון?
ת: ודאי לא. אין זה יום שמחה אלא יום עצב (דלא כהגרי"ש אלישיב שפוטר מאמירת תחנון, שסוף סוף הוא חתן ואצלו הווי יו"ט, אבל עלייה לתורה מסתבר שלא יקבל, כי למה יכבדו אותו והרי עבר על איסור. קב ונקי כה – רשם מ"צ).

סיגד

ש: האם יש לומר תחנון ביום חג הסיגד?
ת: כן. ועולי אתיופיה לא יאמרו.

ביטול אמירת תחנון כשיש ברית מילה

ש: האם יש לומר תחנון בשחרית בבית הכנסת כאשר באותו יום תתקיים שם ברית מילה, אך אין בעלי הברית מתפללים שם באותה תפילה?
ת: מובא ב'שולחן ערוך' (או"ח קלא, ד): "נהגו שלא ליפול על פניהם... בבית הכנסת ביום מילה". וכתב ה'משנה ברורה' (ס"ק כב): "רצונו לומר בבית הכנסת שימולו אחר כך בה את התינוק אף שאין מתפללין שם בעלי הברית. וכתבו האחרונים דאם בעלי הברית - אבי הבן, הסנדק והמוהל - מתפללין שם, אף שהמילה בבית אחר אין נופלים על פניהם". לכן לכאורה, אם תתקיים ברית מילה במשך היום באותו בית כנסת, אין אומרים תחנון בכל המניינים שלפני כן. אך אין זאת הוכחה, משום שב'שולחן ערוך' מדובר על מציאות קדומה בה היו מלים מיד אחר התפילה ואפילו לפני "עלינו לשבח", לכן התפילה מקושרת לברית המילה כי הכל רצף אחד. ברם אם אחר התפילה אנשים חוזרים לביתם ומאוחר יותר באים לברית המילה אנשים אשר רק חלק מהם השתתפו בתפילה - אין שום קשר בין התפילה לבין ברית המילה ואין לפטור מתחנון. כך דעת הג"ר שריה דבליצקי, שאין אומרים תחנון אלא אם כן ברית המילה נעשית לפני אמירת "עלינו לשבח" או בסמוך לגמר התפילה, או שעל כל פנים כמה מהמתפללים ישתתפו בברית המילה שתתקיים אחר כך ("זה השולחן", השמטות ומילואים בסוף הספר). אבל בשו"ת 'ציץ אליעזר' (ז, ט), הג"ר אליעזר ולדנברג חולק עליו וכותב שבעניינים אלה הכל הולך אחר המנהג, וישנה גם סברה לומר שזה תלוי בבית הכנסת ולא בציבור המתפללים - כיוון שבבית כנסת זה תתקיים מצווה גדולה זו, שהיא כשלעצמה מוטלת לא רק על האב אלא גם על כל עם ישראל (במקרה שהאב אינו מל), ואף אליהו הנביא בא לאותו בית כנסת - יש לבטא את השמחה הגדולה בכך שלא אומרים תחנון. עוד מוסיף שכך משמע מה'משנה ברורה' שדייק מלשון ה'שולחן ערוך' "בבית כנסת ביום המילה": "דכיוון שבבית כנסת זה ימול" אין לומר נפילת אפיים גם אם לא נמצאים שם בעלי הברית (שער הציון אות כא). הרי שזהו דין בבית הכנסת ולא בציבור המשתתפים, ולא שייך להקשות "ולשמחה מה זו עושה" לגביהם.
אכן, המנהג בבתי כנסת רבים בירושלים הוא לא לומר תחנון במקרה כגון זה (עיין שו"ת יביע אומר ח"ג או"ח ס' יא).
מובא בשו"ת 'דברי משה' (ס' ג), של הג"ר משה הלברשטאם, שהיה חבר הבד"ץ בירושלים, שבבית מדרש שהיה בו ברית מילה אחר תפילת שחרית ולאחר הברית כל בעלי השמחה הלכו, עמדו להתפלל מניין שני של תפילת שחרית ונסתפקו מה דינם לעניין אמירת תחנון. כאשר הג"ר הלברשטאם זכה להיפגש עם האדמו"ר מסטמאר, הג"ר יואל טייטלבוים, שאלו שאלה זו, והוא השיב שאין לומר תחנון באותו יום באותו בית מדרש בו הייתה ברית המילה, אע"פ שכבר עברה הברית. ובספר 'דרכי חיים ושלום' (אות קצ"ב) מובא שהאדמו"ר ממונקאטש, שהיה מוהל מפורסם, נהג שגם ביום שתיקן גדול או קטן שאינו מהול כראוי עפ"י הלכה באופן שנעשה ע"י תיקון זה נימול כהלכה, וגם ביום מילת הגר, לא לומר תחנון, וכן כשנתכבד להיות מוהל בעיר אחרת, לא אמר תחנון בתפילות של אותו היום, גם בתפילה לפני הברית.
לסיכום, יש להכריע שביום שמתקיימת ברית מילה אין לומר תחנון בכל התפילות שלפני כן או אחרי כן, אפילו אם בעלי הברית אינם נוכחים.

רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים