76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 36 שו"ת סמס בנושא שמונה עשרה

יחף

ש: האם מותר להתפלל יחף?
ת: לא. רק כמו שעומדים בפני מלך (שו"ע או"ח צא ה).

תפילה עם סנדלים

ש: האם מותר להתפלל עם סנדלים?
ת: כן, אם הרגליים נקיות (שו"ע או"ח צא ה. שו"ת שאילת שלמה ג ל).

תפילה עם תינוק

ש: מותר להתפלל שמונה-עשרה כאשר קשור על האבא תינוק במנשא קדימה או אחורה?
ת: רק אם אין ברירה (מ"ב צו סק"ב).

אכילה לפני תפילה

ש: האם מותר לשתות קפה ולאכול עוגה לפני התפילה, ואם לא, מדוע נפוץ מנהג זה?
ת: אסור. מנהג לא טוב, אלא אם כן הכרחי (שו"ע או"ח פט ג-ד).

חולצה עם ציור

ש: האם מותר להתפלל מאחורי אדם הלבוש בחולצה שעליה ציור?
ת: אכן אסור כמו מאחורי כל ציור על הקיר המושך תשומת לב (שו"ע או"ח צ כג. עיין שו"ת דבר חברון או"ח פח).

תפילה עם ידיים בכיסים

ש: האם מותר להתפלל עם ידיים בכיסים?
ת: לא. אלא כמו מול מלך (שו"ע או"ח צח א).

מאחר לתפילה

ש: מי שמאחר לתפילה ידלג על פסוקי דזמרא כדי להתפלל שמונה עשרה עם הציבור, כדעת השו"ע, או כמשכנות יעקב מובא במ"ב שאמירת ברוך שאמר, אשרי וישתבח עדיפה מתפילה בציבור. כמי לנהוג?
ת: כשו"ע. כן פסק רבנו הרב צבי יהודה ב'עולת ראיה' (שו"ע או"ח נב א. מ"ב ו. עולת ראיה א רסה).

כוונה

ש: אם לא כיוונתי בכמה מילים בתפילה, לחזור?
ת: בימינו אין חוזרים (רמ"א או"ח קא א. שו"ת יביע אומר ג או"ח ח).

הארכת שמונה עשרה

ש: אני מאריך בשמונה עשרה ועקב זה מפסיד קדיש וקדושה. האם לקצר?
ת: לא. אלא באותו זמן לשתוק ולהקשיב. שומע כעונה (שו"ע או"ח קד ז. עיין שו"ת אגרות משה או"ח ג ד. שו"ת שאילת שלמה ד כט).

תפילה בגילוי ראש

ש: האם מי שהתפלל בגילוי ראש, צריך לחזור?
ת: דיעבד בשוגג לא. כשיטת הגר"א או"ח ח (ישועות משה טו. הליכות שלמה - תפילה ב טז. דלא כשו"ת אגרות משה או"ח ד מ אות יד).

ילד בשמונה עשרה

ש: ילד בוכה באמצע שמונה עשרה, האם מותר לגשת אליו ולחזור לתפילה?
ת: א. לכתחילה יש להתפלל במקום בו אין הפרעה. ב. כאשר ילד בוכה, לא תמיד יש לגשת אליו מיד, זה עושה אותו מפונק. ג. אם יש בכי דחוף שמפריע להתפלל, מותר לגשת, כי רק הפסקה בדיבור אסור, אבל ההליכה מותרת, אם זה נצרך לתפילה (מ"ב קד ב. עי' פסקי תשובות שם).

תפילה אישית על המדינה

ש: איפה להוסיף תפילה על מדינת ישראל בשמונה עשרה, גאל ישראל, מצמיח ישועה או שומע תפילה?
ת: באלהי נצור (עיין ברכות טז ב).

שמונה עשרה בקול רם

ש: האם מותר להתפלל שמונה עשרה בקול רם אם זה עוזר לכוונה?
ת: כן, אם מתפללים לבד (שו"ע או"ח תקפב ט. מ"ב ס"ק כד).

הפסקה בשמונה עשרה

ש: באמצע שמונה עשרה גיליתי שחסרים דפים בסידור ואיני יודע בעל פה?
ת: מותר ללכת לקחת סידור. זה לא נחשב הפסק לעניין (מ"ב קד סק"ב. פסקי תשובות שם. שו"ת באר משה ג יג).

תפילה בנסיעה

ש: האם במצב של חוסר ברירה, כגון נסיעה ארוכה, מותר לומר תפילת שמונה עשרה בישיבה או האם עדיף שלא לומר כלל?
ת: בישיבה (שו"ת באר משה ג יד).

תפילה בעמידה

ש: אני סובל מכאב גב וקשה לי להתפלל בעמידה. מה עדיף - להתפלל בישיבה עם יותר כוונה או בעמידה עם פחות כוונה?
ת: בעמידה, שזה עצם הדין, ותוספת כוונה היא תוספת מעלה.

עניית אמן

ש: האם עונים אמן כששומעים את הברכות של מי שמתפלל תפילת שמונה עשרה בלחש?
ת: אין לענות.
הערות:

ברכת המינים

ש: כנגד מי מכוונת ברכת המינים בשמונה עשרה?
ת: נוצרים, מסיונרים. עיין רמב"ם הלכות תפילה ב א (עיין פירושו של הרב על הסידור תפלת עמך ח"ג עמ' 93-89).

סלולרי בתפילה

ש: שכחתי לכבות את הסלולרי שלי והוא מצלצל באמצע שמונה עשרה בבית הכנסת. מותר לי ללכת צעד אחד כדי לכבותו?
ת: כן. הליכה לצורך כזה מותרת (מ"ב קד ב. עיין פסקי תשובות שם. שו"ת באר משה ג יג. שו"ת משנת יוסף ט כט).

בגדי תפילה

ש: האם מותר להתפלל במכנסיים קצרים?
ת: זה הכלל – בגד שבו עומדים מול מלך (שו"ע או"ח צח א).

בגד לא נקי

ש: אם יש לכלוך על הלבנים שלי, אני יכול להתפלל כך?
ת: כן מן הדין. מג"א עו סק"ו. ויש מחמירים. שו"ע הגר"ז שם ד.

תפילה בבגדי שינה

ש: האם מותר להתפלל בבגדי שינה?
ת: לא, בשמונה עשרה צריך בגדים כמו מול מלך (שו"ע או"ח צא ומ"ב ס"ק א, יב-יג).
הערות:

הכאה בסלח לנו

ש: האם הכאה על הלב בברכת סלח לנו היא הלכה או הנהגה טובה?
ת: יש נוהגים. מקור חיים קיצור הלכות סוס"י קטז.

לימוד בחזרת הש"ץ

ש: האם אפשר ללמוד תורה בזמן חזרת הש"ץ, אם יש מניין בלעדי?
ת: לא. הרי חז"ל קבעו: "זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד". שבת י א. עיין 'משנה ברורה' (קכד יז).
הערות:

תינוק בוכה

ש: מה לעשות אם תינוק בוכה במיטה ואני באמצע תפילת שמונה עשרה?
ת: מותר לך ללכת אליו בלי לדבר (מ"ב קד ב. פסקי תשובות שם).

    עמוד מתוך 2      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים