76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 23 שו"ת סמס בנושא קדושת כוהנים

דרך למעלה הזיתים

ש: האם מותר לכוהנים ללכת בדרך למעלה הזיתים כי אומרים שיש קברים תחת הכביש?
ת: מותר, כי לא בטוח שיש קברים, וזה ספק טומאה ברשות הרבים, או בית הפרס בגלל קבר שנחרש ומותר כי מכוסה בכביש או מדרכה של בטון, וקל וחומר ברכב שדינו אוהל, ועיין שו"ת שאילת שלמה חלק א (ס' תכג. שו"ת ציץ אליעזר י מא במלואים. ולא כשו"ת מנחת יצחק י קכג. ארחות רבנו א שז).

הלכות קודשים

ש: האם כדאי שכוהנים ילמדו כבר עכשיו הלכות קודשים ומקדש?
ת: יש דברים קודמים (לנתיבות ישראל א כג).

אשת כוהן

ש: מותר לאשת כוהן שבהריון ללכת לקבר רחל ושאר קברי צדיקים, כי אולי יש לה בן?
ת: מותר גם אם ודאי יש לה בן (טהרת הכהנים כהלכתה עמ' כו).

כוהן בלידה

ש: אני כוהן. אשתי רוצה שאהיה איתה בתהליך הלידה. מותר?
ת: מותר לכוהן להכנס לבית-חולים לצורך מצווה. החשש הוא מדרבנן ורחוק (עי' תורת היולדת עא-עב).

כוהן מחזיר גרושתו

ש: כוהן שהתגרש ועתה הם מצטערים ורוצים לחזור, האם יש פתרון?
ת: לצערנו, אין.

כוהנים ביד ושם

ש: מותר לכוהנים להכנס ליד ושם, כי יש שם אפר?
ת: אפר אינו מטמא (שו"ת במראה הבזק ה קב. ע' שו"ת חלקת יעקב יו"ד ריז).

פיאות לכוהנים

ש: האם מותר לכוהן לגדל פיאות ארוכות ופראיות היום, שמא פתאום ייבנה בית המקדש (עיין ראש השנה ל א)?
ת: אז יגזור אותן. סנהדרין כב ב.

פיאות לכוהנים

ש: האם בבית המקדש היו לכוהנים פיאות ארוכות?
ת: אסור לכוהן להיות פרוע ראש, כלומר שערות ארוכות יותר משלושים יום. ולגבי הפיאות, תלוי אם זה מסודר או פרא (וכן השיב הגרי"ש אלישיב. קב ונקי סי' תרצא).

אשת כוהן

ש: מותר לאשת כוהן שבהריון ללכת לקבר רחל ושאר קברי צדיקים, כי אולי יש לה בן?
ת: מותר גם אם ודאי יש לה בן (טהרת הכהנים כהלכתה עמ' כו).

קבר דוד

ש: יהודי קבור שם?
ת: גם לא ברור שזה יהודי. עכ"פ כוהן צריך להימנע להיכנס – רשם מ"צ].

קבר דוד

ש: דוד המלך קבור שם?
ת: לא ברור.

קבר דוד

ש: האם מותר לכוהנים להיכנס בקבר דוד המלך?
ת: אסור.

קבר דוד

ש: האם מותר לכוהנים להיכנס בקבר דוד המלך?
ת: דוד המלך אינו קבור שם אבל כנראה שזה יהודי. עיר הקודש והמקדש להגרי"מ טיקוצ'ינסקי ב עט. לכן אין לכהנים להיכנס.
הערות:

כוהנים במירון

ש: האם מותר לכוהנים להיכנס למתחם של קבר רבי שמעון בר יוחאי?
ת: מחלוקת. יש רבנים שאסרו כי כל המתחם הוא בית קברות עתיק, שהתגלה בשיפוצים, ואין על פי רוב חלל טפח בין המת לעפר שעליו, שזו טומאה רצוצה שהיא בוקעת ועולה. ויש התירו בטענה שאין כאן בית קברות עתיק, ומערות קבורה תוכננו כך שאין טומאה עוברת, ומציאות קברים בלי חלל טפח היא ספק, ואין חוששים לספק טומאה ברשות הרבים, והיא גם טומאה מדרבנן, ושאיסור לעלות הוא בזיון לרשב"י. אדמו"ר אחד כוהן (האדמו"ר מתולדות אהרן) ביקר בקבר רשב"י במבנה עץ סגור שעל מכונית מדין אוהל זרוק. לבסוף הגיעו להסכמה שמותר לעלות לציון רשב"י בדרך המקובלת הנקראת "דרך בורמה" (ע' קום התהלך בארץ סי' לו).

ויתור על כהונה

ש: האם זה נכון שכוהן יכול לוותר על כהונתו ולהתחתן עם גרושה?
ת: ודאי לא. כמו שיהודי אינו יכול לוותר על יהדותו ואדם על אנושיותו.

"וקידשתו"

ש: האם אפשר לשלב כוהן בתורנות בגלל "וקידשתו"?
ת: מותר כי זה תמורת מה שאחרים עושים בעבורו.

כוהן בבית-חולים

ש: האם מותר לכוהן להיכנס לבית-חולים כדי לבקר חולים?
ת: כן. יש חששות רחוקים והם נדחים מפני המצווה (שו"ת ציץ אליעזר טז לג. עי' שו"ת אגרות משה יו"ד א רמח. ב קסו. ועייין תורת היולדת עא-עב).

כבוד כוהן

ש: מה לעשות כאשר מכבדים אותי ככוהן?
ת: אין זה אישי, אלא לנשמה.

כוהנים במערת המכפלה

ש: אבל הערבים בכלל לא נתנו ליהודים להיכנס למערת המכפלה בזמן הרב קוק?
ת: לא רק שמרן הרב לא נכנס לקברי צדיקים, אלא גם הכריע שלא להיכנס.
הערות:

כוהנים במערת המכפלה

ש: האם מותר לכוהנים להיכנס למערת המכפלה?
ת: יש מתירים כי בית הכנסת הוא בקומה שנייה וחדר בקומה ראשונה חוצץ. וכן יש אומרים שקברי צדיקים כמו האבות אינם מטמאים. ויש אוסרים, וסוברים שאותו חדר אינו חוצץ, שקברי אבות כן מטמאים, וגם שיש חשש של בית קברות יהודי, גם אסור לנגוע בקירות וכן יש להתרחק ארבע אמות. ר' דוד כהן הנזיר עמד על המדרגה השביעית בחוץ, אך יש אומרים שבינתיים חלו שינויים וגם זה אסור. לסיכום, יש מתירים ויש אוסרים ויש מתירים בשעת צורך ויש מתירים לצורך גדול. והכי טוב לא להיכנס. עיין קום התהלך בארץ עמ' קצו. ומרן הרב קוק לא נכנס (שו"ת שאילת שלמה ג שכח).

כוהן עיוור צבעים

ש: האם כוהן עיוור צבעים נפסל לעבודה?
ת: לא. כי זה לא ניכר.

לימוד רפואה לכוהן

ש: האם מותר לכוהן ללמוד רפואה וכיצד יעשה עם טומאת המת?
ת: יכול לסמוך על עצת הגר"ש גורן לבקש מחבר לקחת מפתח ולגעת במת, אז למפתח יש דין אבי אבות הטומאה, והכוהן יתלה על צווארו, ואז הוא ממילא במגע עם אבי אבות הטומאה, ואז כיוון שזו שעת הדחק, יכול לסמוך על השיטה שבמצב זה מותר לו להיטמא הלאה (רמ"א יו"ד שסט, א. ש"ך שם. קובץ כל הכתוב לחיים).
הערות:

כוהן בעל מום

ש: למה כוהן בעל מום פסול לעבודה? כי לא נראה טוב? אבל התורה היא תורת אמת?
ת: כך בספר החינוך שאנשים מושפעים על ידי מראה חיצוני. התורה אמת, לא האנשים. וגם כי זה סימן לתופעה נשמתית. פרדס רימונים לרמ"ק.

רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים