76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 24 שו"ת סמס בנושא גניזה

עטיפת טלית

ש: התיק מפלסטי שעוטף את תיק הטלית צריך גניזה?
ת: לא. תשמיש דתשמיש דתשמישי מצווה (עי' שו"ע כא א. מ"ב א).

בול עם פסוקים

ש: האם בול עם פסוק חייב גניזה?
ת: כן, אפילו שאין בו שם השם, יש בו קדושה (עי' בית לחם יהודה יו"ד רפב ה. שו"ת שאילת שלמה א שפח).

בית מזוזה

ש: האם בית מזוזה צריך גניזה?
ת: כן. תשמישי קדושה (שו"ע או"ח קנד ג).

ציציות ישנות

ש: ציציות ישנות לזרוק או לשים בגניזה?
ת: כיוון שאינן תשמישי קדושה אלא תשמישי מצווה, אפשר לזרוק אותם דרך כבוד, כלומר לא לפח, אלא לגניזה או להניח בטבע (שו"ע ורמ"א או"ח כא א. מ"ב א. פסקי תשובות שם).

ב"ה או בס"ד

ש: האם מותר לכתוב ב"ה או שחייבים לכתוב בס"ד?
ת: מותר לזרוק לפח אם כתוב ב"ה, כי זה ראשי תיבות (שו"ע יו"ד רעו י. שו"ת יחוה דעת ג עח. שו"ת שאילת שלמה א שפא).

גניזה או מיחזור

ש: האם מותר לשים במיכלי מיחזור דברי תורה בלי שם ד'?
ת: כולם מוגדרים כפירושי התורה ואסור לנהוג בהם בזיון (שו"ת שאילת שלמה א שפט. ג ש).

גניזת דיסק

ש: האם דיסק עם דברי תורה טעון גניזה?
ת: לא. אין זו כתיבה ניכרת שהתורה אסרה לאבד (שו"ת אגרות משה יו"ד א קעג. שו"ת שאילת שלמה ד רלז).

ברית חדשה וקוראן

ש: מצאתי ברית חדשה וקוראן ורוצה לזרוק לפח. אפשר?
ת: ברית חדשה כן, כי זו עבודה זרה (שו"ת אגרות משה יו"ד א קעב). בקוראן, יש גם שם ד' ודברי אמונה, לכן לעטוף טוב ולשים בגניזה (גנזי הקודש קא).

עלוני שבת

ש: ולפח מיחזור?
ת: יש להקל אם אין שם ד' וזה ממוחזר רק לדברי תורה, מה שלא מציאותי (עיין שו"ת הר צבי יו"ד רלא, רלג. שו"ת עין יצחק ס ה).

עלוני שבת

ש: האם מותר לשים עלוני שבת בשתי שקיות ולזרוק לפח או יש לגנוז?
ת: לגנוז. יש שם דברי תורה (מ"ב מ ד. קנד ז. חזו"א יו"ד קסד ג. שו"ת שאילת שלמה א שפד).

ספרים עם כפירה

ש: מה לעשות עם ספרים עם דברי קודש שיש בהם כפירה – לזרוק או לגנוז?
ת: לגנוז, אבל אחרי עטיפה טובה, כי יש אנשים מחפשים בגניזה (גנזי הקודש קא).

אנציקלופדיה

ש: האם מותר לזרוק אנציקלופדיה לפח?
ת: יש להוציא משם דברי התורה ולגונזם (מ"ב מ ד. קנד ז. חזו"א יו"ד קסד ג).

פסוק בהזמנה

ש: האם לכתוב פסוק בהזמנה לחתונה או תודה לד'?
ת: לא. כי ייזרק לאשפה, והוא חייב גניזה. עיין ראש השנה יח שחכמים קבעו חג ביום שהצליחו לבטל הזכרת שם ד' בשטרות (שו"ת אגרות משה יו"ד ב קלה. שו"ת שאילת שלמה ד רלג, רלה).
הערות:

בקבוק עם דברי תורה

ש: האם מותר לזרוק לפח בקבוק שתייה שכתוב עליו: 'אסור לפתוח בשבת'?
ת: יש מחמירים, אך מותר, כיוון שאין זה לימוד תורה אלא הוראה ללא נימוקים, וגם אינו מיועד להישמר אלא זה דבר חד פעמי במהותו. עיין בשו"ת זקן אהרן (ב, ע) והליכות שלמה – תפילה (פ"כ הערה 72).
הערות:

עלוני שבת לחילוניים

ש: האם לחלק עלוני שבת לחילוניים אם יש חשש שיזרקו לפח?
ת: כן, אם יקראו. בלפני עוור, תולים (משנה גיטין ה ט). וכן אינו בעיה מיידית (עיין בה"ט קסט סק"ד בשם הב"ח).

שם ד'

ש: אם רשום שם בן ד אותיות, האם אפשר להאריך את אות ה שתהיה ק ואז לזרוק אותו?
ת: לא. כי בעצם ההארכה הזאת יש מחיקה.

זוהר בעייתי

ש: מחלקים פרשיות של הזוהר על ידי מכון לחקר הקבלה שהרבנים פסקו לא להשתמש בו. אז מה לעשות איתו?
ת: לעטוף אותו היטב כדי שלא יוציאו ולגנוז אותו (שו"ת וישב הים ב יז).

מחברות וספרי קודש של ילדים

ש: האם יש לגנוז מחברות וספרי קודש של ילדים?
ת: כן. כל דברי תורה (שו"ת שאילת שלמה א שפד, שפט. ג שא).

בעזרת ד'

ש: דף שכתוב עליו בעזרת ד' טעון גניזה?
ת: לא. אין זה פסוק או דברי חז"ל. ואות ד' היא ראשי תיבות (שו"ע יו"ד רעו י. ערה"ש כח).

עיתון

ש: האם עיתון צריך גניזה?
ת: דברי תורה שבו (שו"ת מלמד להועיל ב פט. שו"ת מנחת יצחק א יז-יח. שו"ת שאילת שלמה א שפח. ד רלג).

תמונת רב

ש: האם חייבים לגנוז תמונה של רב? האם מותר להשתמש לנקוי בעיתון שיש בו תמונה של רב?
ת: לא חייבים לגנוז. אפשר לנקות, אך לא לכלוך גס.

מיסיון

ש: האם מותר לזרוק לפח חומר מיסיונרי שבו יש פסוקים בשם ד'?
ת: כן. אין בו שום קדושה כספר תורה שכתבו מין (שו"ת אגרות משה יו"ד קעב. שו"ת שאילת שלמה ד רלד).

נ נח נחמ נחמן מאומן

ש: לפתק של הרב אודסר דרושה גניזה?
ת: כן (רמ"א או"ח קנד, ג).

פסוק בלי שם ד'

ש: האם פסוק בלי שם ד' אפשר לזרוק לפח?
ת: לא. יש לגנוז. ככל דברי קדושה (מ"ב קנד כד).

רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים