76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 44 שו"ת סמס בנושא רבי נחמן

נסיעה לאומן

ש: מה הם למשל?
ת: תשובה. צדקה. חסד. לימוד תורה. שרות בצבא ועוד. כל המצוות.
הערות:

נסיעה לאומן

ש: אך רבי נחמן הבטיח שמי שיבוא לקברו, הוא יעלה אותו מגיהינום? אז כדאי!
ת: יש דברים הרבה יותר בטוחים לאין ערוך כדי לעלות מגיהינום, שחז"ל הבטיחו ואפילו ריבונו של עולם עצמו.

נסיעה לאומן

ש: למה הם לא שואלים רבני ברסלב לפשר הדבר?
ת: רבני ברסלב הזקנים והוותיקים מתנגדים (ע' החוברת "ראש בני ישראל" של חסידי ברסלב).

נסיעה לאומן

ש: האם נסיעה לאומן זה טוב או רע?
ת: כללית אין לצאת לחו"ל, אלא למצווה. ביקור בקברי צדיקים אינו מוגדר כמצווה. אמנם זו מעלה, אבל המבלי אין קברים בארץ ישראל?! אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה הינם יותר עליונים מרבי נחמן (שו"ת אורח משפט קמז).

ר' נחמן וסתירות

ש: יש אצל רבי נחמן מברסלב הרבה מאוד דברים שסותרים את התורה – דברים נוראים?!
ת: חלילה. הוא אדם קדוש. לכן, אין להבין דברים אלה כפשוטם, אלא להסביר אותם בהתאם לתורה.

להיות בשמחה

ש: האם לדברי רבי נחמן להיות בשמחה תמיד יש מקור?
ת: רמב"ם דעות פרק א.

להיות בשמחה

ש: כיצד להתייחס להדרכות ר' נחמן לשמוח בחלקו ולהתרכז במה שיש לו בלי להשוות לאחר?
ת: בוודאי טוב. כמובן אין זו המצאה של ר' נחמן מברסלב. יחד עם זה, כמו בכל דבר, אין להפריז.

רופאים

ש: רבי נחמן אמר לא לפנות לרופאים כלל בשום מצב. האם ללכת אחריו בעיניים עצומות?
ת: בשולחן ערוך נפסק ללכת לרופאים, וכן כל פוסקי זמננו. ודאי זו לא כוונת רבי נחמן (שו"ע יו"ד שלו).

מרכזיות כדור הארץ

ש: רבי נחמן מברסלב עומד בכל תוקף על כך שהשמש מסתובבת מסביב לכדור הארץ. כיצד להבין זאת?
ת: אכן לא מובן.

תיקון הכללי

ש: האם יש ערך חשוב ב"תיקון הכללי"? האם אין זו אמונה טפלה או מין כישוף לחשוב שאמירת פסוקים עושה פעולה מעצמה?
ת: ודאי חשוב, ככל פסוקי תהילים. אמנם אסור להתרפאות בדברי תורה מדין "חובר חבר" (דברים יח א), אבל אם אומר מזמורי תהילים כדי לעורר נפשו ליראת ד' ולזכך נפשו, אותה זכות עומדת ומגנה עליו. ספר החינוך תקיב.

נ נח נחמ נחמן מאומן

ש: אם כן, למה זה לא דרכי האמורי לחשוב שזה פועל ישועות?
ת: הם לא חושבים כן, אלא זה לעורר אצלם יראת שמים. בעניין דרכי האמורי עיין פסחים קיב א לגבי שברירי ברירי רירי ירי רי ושו"ת רשב"א א קסז (נר באישון לילה 221-220).

נ נח נחמ נחמן מאומן

ש: הוא עצמו המקור?
ת: צריך מקור בתורה. גם אם תנא אומר דבר שואלים מה מקורו בתורה. ואם זה אמורא מה המקור במשנה. וכן הלאה.

נ נח נחמ נחמן מאומן

ש: אבל המקור הוא הפתק של רבי ישראל אודסר!
ת: ידוע. אלא שאין מקור לתוכן הפתק.

נ נח נחמ נחמן מאומן

ש: מה המקור של נ נח נחמ נחמן מאומן?
ת: אין לזה מקור. זה חדש.

כתבי רבי נחמן

ש: שמעתי שרבנו הרב צבי יהודה רצה ללמוד רבי נחמן בצעירותו ומרן הרב קוק עצר בעדו, זה נכון?
ת: נכון. זו לשונו: "הנני מלא תודה על ספר שיחות הר"ן ששלחת לי. כבר עברתי עליו. התכונה הפנימית של האיש הגדול צריכה לימוד הרבה. אבל צריך על זה לב בריא ונפש בריאה והנהגה היגיינית יפה במובן הפסיכי [נפשי] ובמובן הפיזיולוגי וחיבור הגון ומיושר עם שאר עיונים, שהם בעד וכנגד השקפות כאלה, אז יאירו הדברים כראוי" (ליקוטי הראי"ה ב 262. חיי הראי"ה קעב. צבי קודש א 20). לכן יש להתרחק משתי קיצונויות: א. לחשוב שהיא מחוץ לתורה. ב. לחשוב שהיא כל התורה. אכן היא חלק אבל לא תמיד הלכה כמותו. לכן מרן הרב קוק הדריך את רבנו הרב צבי יהודה ללמוד את רבי נחמן רק אחרי שלמד את השיטות האחרות הסותרות. וגם קודם מסילת ישרים מאה פעמים.

כתבי רבי נחמן

ש: שמעתי שמרן הרב קוק העריך מאוד את רבי נחמן מברסלב, זה נכון?
ת: נכון מאוד, הוא למד הרבה את דבריו אך הוא לא היה חסיד ברסלב. גם רבנו הרב צבי יהודה מאוד העריך אותו (לנתיבות ישראל א ריד-רטו) אך לא היה חסיד ברסלב.

כתבי רבי נחמן

ש: קראתי דברים קשים שאומר רבי נחמן על מתנגדיו ונפגעה הערכתי אליו. אני צודק?
ת: לא, עלינו לכבד את כל תלמידי החכמים.

כתבי רבי נחמן

ש: אם הוא אדם גדול כיצד הוא אסר ללמוד מורה נבוכים? וכיצד מעיד על עצמו "אני מנהיג הדור היחידי ואין מנהיג כמוני"?
ת: לא מובן לי, לא מבינים הכל.

כתבי רבי נחמן

ש: יש לי הרבה הרהורים וערעורים על רבי נחמן – מה לחשוב עליו?
ת: תלמיד חכם גדול, אך לא הסכימו איתו.

כתבי רבי נחמן

ש: למה על שאלות נוקבות ומביכות על רבי נחמן הרב כותב שאינו מבין?
ת: כי רבי נחמן מברסלב היה גאון גדול וקדוש ויש להגן על כבודו ולהודות בענווה שלא מבינים. גם מי שלא ברסלבי צריך לכבדו.

כתבי רבי נחמן

ש: אני תלמיד בישיבת הסדר וכל ערב לומד חצי שעה ליקוטי מוהר"ן. האם עליי לחדול? אני גם אומר תיקון כללי ומרגיש שזה עוזר לי, האם יש טעם בכך?
ת: עליך לשאול את ראש הישיבה שלך – כל ישיבה והשיטה שלה, ויש לכבדה. אם אתה לומד בישיבה שלך, עליך לתת אמון בראש הישיבה.

כתבי רבי נחמן

ש: לאור אותה התנגדות האם אין עלינו לפתוח עתה במלחמה נגד ברסלב?
ת: גם מי שאינו ברסלב צריך לכבד את רבי נחמן כי היה אדם גדול וקדוש, ובכלל ריבונו של עולם לא אוהב מלחמות.

כתבי רבי נחמן

ש: מלבד הסבא משיפולי מיהם גדולי הדור שלא הסכימו עם רבי נחמן מברסלב?
ת: רבי נחמן רצה שכולם יהיו ברסלבים ובפועל אף אחד מגדולי הדור לא הלך בדרכו.

כתבי רבי נחמן

ש: איך הרב מעז להשוות חב"ד לברסלב – הרי רבי נחמן הסביר שההר של זבל שבמעשה י"ג סובב על כת חב"ד (חיי מוהר"ן צח)?
ת: חב"ד לא נראה הר של זבל למי שלומד אותו.

כתבי רבי נחמן

ש: למה הרב אמר שלרבי נחמן אין מונופול? הרי הוא אמר: "כיום כאשר הספר שלי כבר ידוע ונפוץ מחויבים ללמוד אך ורק בספר שלי" (חיי מוהר"ן שצא).
ת: כל חכמי ישראל האחרים לא סברו כן. למשל חב"ד.

    עמוד מתוך 2      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים