76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 16 שו"ת סמס בנושא תפילה – שליח ציבור

קעקועים

ש: האם בעל תשובה שכל גופו מקועקע יכול להיות שליח ציבור?
ת: כן. אך יכסה בבגד או טלית (שו"ע או"ח נג ה. עיין שו"ת מנחת יצחק ג יא).

בית-ספר חילוני

ש: האם נכון שמי ששולח ילדיו לבית-ספר חילוני או מעורב לא יכול להיות שליח ציבור?
ת: הכל כפי תקנות בית-הכנסת.

שליח ציבור שונא

ש: האם אדם שמכנה את השוטרים בשם S.S. יכול להיות שליח ציבור?
ת: ודאי לא. אבל לא להיכנס לריב (עיין שיחות הרב צבי יהודה - שמות 45).

ש"ץ עם טלוויזיה

ש: האם מי שמחזיק טלוויזיה יכול להיות שליח ציבור?
ת: תלוי אם באותו ציבור העבירה הזאת נפוצה (עי' עין איה שבת לא א).

ש"ץ מחלל שבת

ש: מה לעשות אם יש שליח ציבור מחלל שבת?
ת: לצאת בשקט (גיטין סא א).

ברכת ש"צ על טלית

ש: האם שליח ציבור צריך לברך על טלית של בית הכנסת?
ת: המנהג הוא שלא. פסקי תשובות יד ז.

שרוול קצר לש"ץ

ש: האם אדם לאומי-דתי יכול להיות שליח ציבור עם שרוול קצר?
ת: תלוי במנהג המקום. אך לעולם ראוי להחמיר בזה. וראוי להתעטף בטלית כדי לכסות. וכן נהג רבנו הרב צבי יהודה. אבל אין הלכה לחוד ללאומי-דתי (שו"ת שאילת שלמה ב כד).

חזנות

ש: האם אפשר לחזן לנגן באמצע מילה?
ת: לא. כי לחצי מילה אין משמעות. מ"ב קכח ס"ק קסט.

ש"ץ שחוזר

ש: מה לעשות אם זה קורה? להפסיק אותו?
ת: לא. לשאול אחר כך את הרב שם.

ש"ץ שחוזר

ש: מותר לשליח ציבור ששר את התפילה לחזור כמה פעמים על אותם מילים או חלקי משפטים?
ת: אסור, מלבד איפה שבסידור עצמו יש חזרה. מתאימים את המנגינה למילים ולא את המילים למנגינה (שו"ת שאילת שלמה א ל).

שיער ארוך

ש: האם אדם עם שיער ארוך יכול להיות חזן לציבור עם שיער רגיל?
ת: אי אפשר. הרי זה איסור תורה חמור (שו"ת שאילת שלמה א כג. עיין עי' עין איה שבת לא א).

נכה שליח ציבור

ש: האם נכה על כסא גלגלים יכול להיות שליח ציבור?
ת: יש מחמירים. אך מותר ואדרבה יש מעלה ללב נשבר. מ"ב נג יג.

ש"ץ שמתפלל עם טעויות

ש: האם צריך לעצור אדם שמתפלל עם טעויות?
ת: קודם כל, בוודאי שצריך לעזור לו לתקן בדרכי נועם. בכל זאת, גם תפילה עם טעויות נחשבת תפילה. חז"ל אמרו זאת לגבי לימוד התורה שכתוב (שה"ש ב ד) "ודגלו עלי אהבה" – "ודילוגו עלי אהבה" (שה"ש רבה שם). כלומר הוא קורא בצורה מדולגת ובמקום לומר אהרן הוא אומר הרן, או במקום מושה משה, או במקום "ואהבת את ד'" הוא אומר "ואיבת" מלשון איבה, ובכל זאת יוצא ידי חובתו (תוספות עבודה זרה כב ב). גם כתוב בגמרא מגילה (כד ב): "אין מורידין לפני התיבה לא אנשי בית שאן, ולא אנשי בית חיפה, ולא אנשי טבעונין, מפני שקורין לאלפין עיינין ולעיינין אלפין". ובכל זאת בדיעבד יוצאים ידי חובתם (ש"ע או"ח נג יב ומפרשים). היה רב בגמרא שלא יכל לבטא ח' ובמקום "וחכיתי לד'" (ישעיהו ח יז) אמר "והכיתי לד'" וזה הופך לחירוף וגידוף - ובכל זאת העלו אותו לתיבה כי היה תלמיד חכם גדול (מגילה שם עם רש"י). גם בחו"ל לא ידעו לדבר עברית בצורה תקנית והרבה התפללו בצורה משובשת ובכל זאת יצאו ידי חובתם. הכוונה הכוללת היא לעשות את רצון ד' והתפילה מתקיימת.

ש"ץ מגמגם

ש: ומה עם כבוד ד'?
ת: יראת שמים חשובה יותר מחסרון זה. הגמרא מספרת על ש"צ שלא ביטא טוב אותיות (עיין ספר חסידים יח. מגילה כד ב. עיין שי כוהן של הג"ר שאר ישוב כוהן א א).

ש"ץ מגמגם

ש: האם מגמגם יכול להיות שליח ציבור?
ת: אם הציבור מסכים.

קול יפה או צדיק

ש: מה עדיף, שליח ציבור ששר יפה או צדיק?
ת: ודאי צדיק. אין כאן שאלה (עיין רמ"א או"ח תקפא א).

רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים