76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 67 שו"ת סמס בנושא לימוד תנ"ך באמונה

תנ"ך קאסוטו

ש: הרב כתב שאפשר להשתמש בפירוש של קאסוטו על התנ"ך אך לא כן כתב בספרו "חיי עולם" 111.
ת: שם מדובר על הספרים של הרב קאסוטו על החומש שנושקים לביקורת המקרא, מה שאין כן הפירוש על התנ"ך שהוא רק מנהל הסדרה אך הפירוש נכתב על ידי פרופ' הרטום, והוא פירוש פשוט (ועיין בנושא בעטורי כהנים גליון 183, עמ' 22. גליון 224, עמ' 17).

תנ"ך קאסוטו

ש: האם לזרוק לפח תנ"ך עם פירוש קאסוטו?
ת: א. ראשית, זה לא קאסוטו אלא הרב קאסוטו שהיה תלמיד חכם ואיש צדיק. ב. לא הוא כתב אלא פרופ' הרטום גיסו. ג. זה פירוש פשוט וכשר.

עריכת התורה

ש: איך כתוב "ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה עד באם אל ארץ נושבת", שמות טו לה, הרי זה היה לפני חטא העגל?
ת: בסוף התורה עברה עריכה מפי ד' במעט או בהרבה. גיטין ס א. מגילה מגילה ניתנה או חתומה ניתנה. תוס' ושיטה מקובצת.

חלוקת התנ"ך

ש: מדוע התנ"ך מחולק על פי חלוקה נוצרית?
ת: אכן זה מצער, אבל הם היו המדפיסים הראשונים, ועכשיו כך מצוטט בכל הספרים ואי אפשר לשנות.

טושים בתנ"ך

ש: האם מותר לכתוב ולהדגיש בטושים זוהרים על תנ"ך, מה שעוזר לי בלימוד?
ת: מותר.

טעות בלימוד תנ"ך

ש: אני מורה לתנ"ך. לאחר שנים של הוראה גיליתי שגיאות חמורות שלי בגלל הכוונה לקויה. מה לעשות? האם לחפש את כל התלמידים שאותם הטעיתי כדי לתקן?
ת: לשלוח להם מכתב עם התנצלות בענווה. חמור מאוד לטעות.

תפילה על תנ"ך בגובה שמים

ש: אני מפחד להיכשל שלא אקפיד על תנ"ך בגובה שמים. יש תפילה על זה?
ת: אני מאמין באמונה שלמה שהראשונים כמלאכים ואנו כבני אדם. אני מאמין שרבותינו הקדושים הם מלאכים, שהראשונים מלאכים, שהאמוראים מלאכים, שהתנאים מלאכים, שאברהם יצחק ויעקב מלאכים, שמשה רבנו התקדש כמלאכים (רמב"ם הלכות יסודי התורה ז ו). יהי רצון מלפניך, ד' אלהי ואלהי אבותי, שלא אכשל בכבודם, שאזכה להיות עפר תחת רגליהם, לשמוע דבריהם ולירא מפניהם, כדי לעבוד אותך באמת ובתמים.

לימוד תנ"ך

ש: ראיתי את התוכנית החדשה לתנ"ך. אני מנהל בית-ספר. כיצד אוכל לעזור כדי להציל מהסכנות שאני רואה בה?
ת: התבטא בכל דרך אפשרית כדי להסביר מה הבעיה.

חינוך ממ"ד או עצמאי

ש: אני מנהלת אולפנא, האם לאור תכניות התנ"ך החדשות בהן יש בעיה של אמונה, יש לעבור לחינוך עצמאי? והרי גם בחינוך חרדי יש בעיה.
ת: זה נושא מורכב לסמ"ס. אפשר להתקשר. על כל פנים בחינוך העצמאי לא כופים עלייך ללמד דברים חרדיים. אין כפיה לחרדיות לא בתכנית הלימודים ולא בבגרות. אבל מפסידים כסף לעומת הממ"ד. אך לא נמכור נשמותינו בשביל כסף. מכל מקום נקווה שהגזרה הרעה תתבטל ויתאפשר להישאר בממ"ד שלנו.

לימוד תורה מתוך חז"ל

ש: האם ללמד ילדים את פשט הפסוקים או על פי חז"ל?
ת: ד' נתן את התורה עם פירוש, והפירוש הוא התורה שבעל פה. רמב"ם פתיחת משנה תורה.
הערות:

פשט

ש: למה ללמוד דברי חז"ל ולא הפשט?
ת: חז"ל גם ידעו פשט, עומק הפשט, והוכיחו את מה שאמרו מתוך הפסוקים.

לימוד מגויים

ש: למה לא ללמוד פירושים על התנ"ך מגויים או מכופרים אם אנו מסננים?
ת: כי זה מחלחל ומטמא, לכן אסרו ללמוד מאמגושי (שבת עה רש"י ורבנו חננאל).

מלחמת עולם

ש: האם תוכנית התנ"ך שווה מלחמת עולם?
ת: מלחמת עולמים.

אנו יותר מוסריים מהאבות

ש: מה הבעיה לומר שאנו יותר מוסריים מהאבות?
ת: אני מלמד עליך זכות שאינך מכיר אותם.

העיקר – מצוות

ש: מה הבעיה אם אבותינו היו נמוכים. העיקר לקיים מצוות?
ת: זה גם עוקר את המחוייבות למצוות.

גובה עיניים במשל פשוט

ש: מה זה תנ"ך בגובה עיניים, דרך משל פשוט?
ת: נמלה מסתכלת על פיל, רואה ציפורניו וחושבת שזה הפיל.

אבותינו

ש: מנין לנו מעיון בתנ"ך עצמו שאבות האומה היו ענקי רוח ולא סתם אנשים?
ת: אם היו סתם אנשים, לא היה ד' מתגלה אליהם ועושה דרכם מופתים.

רצח קין

ש: למה לא כתוב בתורה מה היתה תגובת אדם וחוה לרצח קין?
ת: אין צורך לכתוב דברים המובנים מאליהם, שהם נשברו מזה.

הגדרת תנ"ך בגובה עיניים

ש: מה ההגדרה של תנ"ך בגובה עיניים?
ת: א. הנמכת דמותם של גדולי האומה וראייתם כאנשים בעלי חולשות אנושיות כמונו. ב. עצמאות פרשנית כשיטה וביקורתיות כלפי הפרשנות של חז"ל.

לימוד תנ"ך

ש: איך ללמוד תנ"ך?
ת: אמר הגר"א: "תנ"ך – ללמוד עם פירוש רש"י ומצודת דוד ומצודת ציון ורד"ק – אך כל זה אינו מעכב. ושלא לדרוש אחרי פירושים שונים שזה בכלל מאמר חז"ל: מנעו בניכם מן ההגיון (ברכות כח), ושלא יהיה חס ושלום יצא הפסדו בשכרו" (כתר ראש, אורחות חיים נח).

קדושת אבותינו

ש: האם אבותינו בתנ"ך היו אנשים קדושים?
ת: איזו שאלה! קדושים בקדושה מעבר להבנתנו.

מסר מוסרי

ש: למה לא לתאר שמעשי אבותינו אינם מוסריים כדי להעביר לנו מסר מוסרי?
ת: תחבולה מחוכמת להשמיץ אבותינו.

לימוד תנ"ך ולשון הרע

ש: אם בלימוד תנ"ך מדברים לשון הרע על אבותינו, שמא עדיף לא ללמוד תנ"ך כלל?
ת: לא שמא אלא ודאי. ללמוד תנ"ך זו מצווה גדולה, ולשון הרע עבירה גדולה, ואין עושים מצווה על ידי עבירה. ורמז לדבר יש מה שאמר הגר"א לאשתו הרבנית שאם מדברים לשון הרע בבית הכנסת, שלא תלך לשם כלל וטוב יותר שלא תתפלל כלל (אגרת הגר"א).

לימוד תנ"ך בחוסר אמונה

ש: האם להוציא ילד במקום בו מכחישים רוח הקודש של גדולינו?
ת: עיין שו"ת דברי חיים מצאנז ב קה: "לכן המלמד המכחיש רוח הקודש של אור החיים הוא אפיקורוס שאינו מאמין בגדולי הדור שהעידו עליו שהיה ראוי לרוח הקודש, והמלמד הזה כפר בעיקר רוח הקודש ולעג על דברי הש"ס בבא בתרא יב ויפה עשיתם שלא עזבתם את בניכם בידו ויישר כחכם בזה".

מלחמה על התנ"ך

ש: למה להילחם על התנ"ך, והרי זה קרב אבוד?! זהו עניין של כוח, והכוח בידי משרד החינוך.
ת: הכוח בידי האומה. זאת ועוד, בשביל דבר כזה של פיקוח נשמה, שווה גם להילחם שנים.

    עמוד מתוך 3      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים