76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 40 שו"ת סמס בנושא מרן הרב קוק

משנה ברורה

ש: למה מרן הרב קוק לא מביא אף פעם את המשנה ברורה?
ת: כן מביא. כגון של ביה"ל קסז בענין טעימת הבוצע. או תרלז סק"ז בעניין סוכה העומדת משנה לשנה. גם רבנו הרב צבי יהודה מביא הרבה בסדור עולת ראיה.

כבוד מרן הרב קוק

ש: איך זה קרה שבזמנו של מרן הרב קוק כמעט כל גדולי הדור כבדוהו בכבוד עצום ובימינו רוב הרבנים החרדים מתעלמים?
ת: אכן, אין זה מובן. סבלנות.

מרן הרב קוק והאר"י

ש: האם זה נכון שהרב קוק הבין את כתבי האר"י יותר מרח"ו ואת הזוהר יותר מהאר"י?
ת: אין זה נכון. אלא ניתן לו כוח מן השמים להסביר.

כתיבת מרן הרב קוק

ש: למה הרב קוק כתב בשפה כל כך גבוהה?
ת: יש לו גם שפה גבוהה וגם שפה פשוטה, תלוי עבור מי הוא כתב. עיין אגרות וכן מאמרים בעיתון.

הכל

ש: מה מיוחד בישיבת מרכז הרב?
ת: כאשר נשאל רבנו הרב צבי יהודה שאלה זו, השיב: כלליות.

מרן הרב קוק כנביא

ש: הרב קוק זצ"ל ממש מנבא בכתביו. האם היתה לו נבואה?
ת: לא. הנבואה פסקה. אבל היתה לו רוח הקודש (ב"ב יד).

לשון הרע בבגרות

ש: זה יוריד לנו נקודות מהבגרות, כי זה חומר שאוהבים לשאול עליו.
ת: ד' ימלא חסרונכן. אך אם בכל זאת אתן לומדות, אז גם ללמוד במקביל את האמת לעומת הלשון הרע.

לשון הרע בבגרות

ש: אנחנו תלמידות שצריכות לעבור בגרות חרדית בהיסטוריה, והחומר הנלמד מכיל לשון הרע על הרב קוק. מה לעשות?
ת: אם כך הוא, לדלג, וכן על שאר ענייני לשון הרע. וד' יעזור לכן.

הבדל בין מרן הרב קוק לבין גדולי הדור

ש: מה ההבדל בין הרב קוק לבין כל גדול דור שהיה בעם ישראל?
ת: כל גדול יש לו שליחות מיוחדת, וזו של מרן הרב קוק: התורה הגואלת (אור לנתיבתי מרבנו הרב צבי יהודה רפ-רפב).

עיטור עם צלב

ש: כיצד ענד מרן הרב קוק עיטור עם צלב שקיבל מהבריטים, כפי שרואים בתמונה המפורסמת?
ת: "אותן שתי וערב שתולין בצוואר לזיכרון, לא מקרי צלם ומותר" (שו"ע יו"ד קמא א הגה). וכתב הש"ך שזה אם ידוע שלא השתחווה לו, ואם אינו יודע אסור (ס"ק ו). ועל פי זה כתב השואל ומשיב שמה שמלך נותן 'מאדלין', כלומר אותות כבוד של כבוד ליהודים ויש עליהם צורת שתי וערב, כיוון שהמלך שולח רק לכבוד ואינו מתכוון רק למזכרת אהבה שנשאו היהודים חן בעיניו, אין לחוש, וסיים בצ"ע (שו"ת שו"מ קמא ח"ג סי' עא. מובא בדרכי תשובה יו"ד קמא אות ז). ובשו"ת יין הטוב הביא מגדולי הזמן שהתכבדו באותות כבוד שעליהן שתי וערב (יו"ד סי' יא), וכן הביא בשערים מצוינים בהלכה עוד פוסקים רבים שמתירים בזה (קסז אות ב). ובכל זאת החמיר מרן הרב לכסות בספר כפי שרואים בצילום.

מרן הרב קוק והגר"מ פיינשטיין

ש: מה היה יחסו של הג"ר משה פיינשטיין לרב קוק?
ת: כשנשאל הגר"מ פיינשטיין על מרן הרב קוק, הוא אמר שלושה דברים בנידון: א. יש לראות את גדולתו ממה שטרח לחבר חיבור על הסימנים הראשונים שבשו"ע או"ח. ב. סיפר שבצעירותו היה הרב קוק עורך של ירחון תורני, והיו טוענים מכיריו שאין ראוי לאדם גדול שכמותו להיות עורך ירחון מפני שאינו לפי כבודו. ג. צריך לדעת שאפילו כשלא מסכימים עם השקפתו ודעתו של אדם גדול, הוא אינו מאבד תואר אדם גדול (רשומי אהרן כח. פעם כשעסק הגרמ"פ בתשובה אשר כתב נגד פסקו של הגרא"י ולדנברג שקובע לאסור הפלה במקום סכנת ספק לאישה, והראו לו את דברי מרן הרב קוק בעניין בשו"ת עזרת כהן עמ' שצח, אמר, להתפעלות הנוכח: "מה החידוש, הוא הלא היה גאון הגאונים"! והג"ר ניסן אלפרט - תלמיד מובהק של הגרמ"פ - אמר שהגרמ"פ היה "חסיד" של הרב קוק. הגרמ"פ אמר שעיין בספריו ומצא שם דברים גדולים, וגם הוסיף ואמר שאינו מבין מה רצו מהרב קוק זצ"ל. ליקוטי הראי"ה 60-59 – רשם מ"צ).

מרן הרב קוק ודגל המדינה

ש: האם מותר לעצב תמונה של מרן הרב קוק עם דגל ישראל?
ת: כן. מרן הרב קוק שייך למדינה.

עליית תימן ומרן הרב קוק

ש: שמעתי שחילוני מחופש לדתי בשם יבניאלי רימה את יהודי תימן לעלות ושהרב קוק היה שותף במעל בתומכו בו ובנותנו לו מכתב עם שאלות הלכתיות עבור רבני תימן.
ת: שקר. יבניאלי התחפש לא כדי לרמות את התימנים אלא כדי לרמות את התורכים שאסרו את העלייה. הראשון לציון הרב עוזיאל כותב שהיה אדם ישר. מרן הרב קוק ציפה שהעלייה מתימן תביא ברכה בכך שעליית אנשים רבים המתפרנסים מיגיע כפיהם שהם יראי שמים עוסקים בתורה ומצוות תביא ברכה לעומת החילונים. הוא כתב מכתב שאלות לא כדי לרמות רבנים אלא כדי לדעת מה נהוג בפועל כדי לדעת כיצד לפסוק (ספר אוהב ישראל בקדושה לרב בארי 179-169).

גאולה וקלות ראש

ש: האם זה נכון שמרן הרב קוק אמר שבשביל ישוב ארץ ישראל ותהליך הגאולה, אפשר להתפשר עם כמה הלכות?
ת: חס וחלילה. אלו שקרים שתלו בו. עיין אוצרות הראיה א 514. אלא אדרבה הדגיש שיש לבנות הכל בקדושה גמורה.

ישן וחדש

ש: האם דברי הרב קוק ישן או חדש?
ת: כאשר נשאל רבנו הרב צבי יהודה אם דברי מרן הרב קוק הם חדשים, השיב: זה ישן מכל ישן וחדש מכל חדש (כלומר ישן בצורה מחודשת). אכן על כל פסקה של מרן הרב, רבנו ציין מקור.

תמונת מרן הרב קוק בטלפון סלולרי

ש: ברקע של הטלפון הסלולרי יש לי תמונה של הרב קוק. האם אני יכול להכניס את הסלולרי לשירותים?
ת: מותר.

ספרי מרן הרב קוק

ש: באיזה גיל כדאי להתחיל ללמוד ספרי הרב קוק?
ת: שיעור א. וגם אז, בהדרגה ולא בדילוג.

מרן הרב קוק והבן איש חי

ש: מדוע מרן הרב קוק זצ"ל לא מתייחס בספריו למרן הבן איש חי זיע"א? והאם ידוע לנו שהם היו בקשרים אחד עם השני?
ת: בספרי אמונה שלו, מרן הרב קוק לא מזכיר אף שם. ובספרי הלכה, הוא לא מזכיר את האחרונים אלא רק כאשר יש נקודה ייחודית. אמנם מרן הרב מזכיר אותו באגרות (אגרת תעג): "...ספרים חדשים בפרטיות על שיעור קומה לא באו לידי. רק ספר אחד בשם 'דעת ותבונה' מרב ספרדי מבבל (ר' יוסף חיים ז"ל – הערות רבנו הרב צבי יהודה) שהיה חכם-בשי שם ז"ל, יש בו קיבוץ של דרושים יקרים, ע"פ דברי האר"י ז"ל, מלוקט יפה...".

רבו של מרן הרב קוק

ש: מי היה רבו של הרב קוק?
ת: היו לו כמה. אבל הכי מרכזי היה הנצי"ב.

כתבי מרן הרב קוק

ש: למה צנזרו את כתבי הרב קוק? טוב עשו?
ת: זה היה רצונו של מרן הרב קוק, שהרי אלו היו יומניו האישיים, לא מיועדים לרבים לכתחילה, לכן יש צורך בעריכה.

הנקודה המרכזית של מרן הרב

ש: מה הנקודה המרכזית של מרן הרב קוק?
ת: תשובה. הקדמת אורות התשובה. אך תשובה במובן הרחב והעמוק, כמבואר באותו ספר.

ספר אורות

ש: מה ההבדל בין ספר אורות לספר אורות הקודש?
ת: אורות הקודש הוא קדושת הפרט, אורות הוא קדושת הכלל, לכן הוא קודש קודשים. הקדמה לאורות.

אורות התשובה

ש: של מי ההערות באורות התשובה?
ת: של רבנו הרב צבי יהודה.

אורות התורה

ש: בספר אורות התורה שהרב ערך ישנם פסקאות שאינן מופיעות בהוצאות שונות. מה מקורן?
ת: רבנו הרב צבי יהודה הכין אותן למהדורות הבאות.

הברה אשכנזית

ש: האם מרן הרב קוק ורבנו הרב צבי יהודה התפללו ונתנו שיעורים בהברה אשכנזית?
ת: תפילה – כן. שיעורים: מרן הרב בהברה אשכנזית, רבנו בהברה עברית חדשה.

    עמוד מתוך 2      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים