76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 52 שו"ת סמס בנושא כיבוד אב ואם

כבוד הורים ומכות

ש: עד היכן כיבוד הורים? אני כבר גדול והם עדיין מכים אותי?
ת: אל תתן להם להכותך, אך אל תפגע בכבודם (ערוה"ש רמ לב).

קריאה בשם אביו

ש: אבא שלי מורה בבית הספר וכל בית הספר קוראים לו בשמו הפרטי, איך עלי לנהוג?
ת: לקרוא לו: אבא (שו"ע יו"ד רמ ב. בן איש חי ב שופטים אות ד).

בקשת דעתי

ש: כיצד להשיב להוריי כאשר מבקשים את דעתי והיא עלולה להיות ביקורת?
ת: אפשר להביע דעה אבל בהכנעה וענווה ובדרך שאלה (ערוה"ש יו"ד רמ יב).

כיבוד הורים וגיוס לצה"ל

ש: הוריי אינם רוצים שאתגייס, האם אני חייב לשמוע להם?
ת: לא. אין כבוד הורים לדבר שהוא מצווה. כמובן יש לפייסם ולהרגיעם (שו"ע יו"ד רמ יד).

נישואים וכבוד הורים

ש: אם אבי מתנגד בחרוף נפש לחתן ספרדי האם אני חייבת לשמוע לו?
ת: לא. אמר לו אביו לעשות עבירה, לא ישמע לו, כולל שנאת חינם (שו"ע יו"ד רמ טו. כה).

ילד שנולד מאונס

ש: האם ילד נולד מאונס חייב לכבד את אביו?
ת: אם עשה תשובה גדולה (רמ"א יו"ד רמ יח).

כבוד הורים ונעלי שבת

ש: הוריי לא אוהבים שאני נועלת נעלי טבע בשבת. האם אני חייב לעשות כרצונם?
ת: מן הדין לא, כי אלו חייך. אך כן לפנים משורת הדין, כי את גרה אצלם, וגם הם מתנהגים כלפייך לפנים משורת הדין, לכן בדברים לא חשובים וותרי להם.

כבוד הורים ולימוד תורה

ש: אם הוריי מבקשים ממני לעשות דבר עבורם וזה על חשבון לימוד תורה, אני חייב לשמוע?
ת: כן. כי כל מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, מפסיקים לימוד תורה. מועד קטן ט א-ב. רמב"ם, תלמוד תורה פרק ג.

סיגריות לאביו

ש: מותר לי לקנות סגריות לאבי?
ת: כן, כי אין זה נזק מיידי אלא מצטבר (וכן פסק הגרי"ש אלישיב. וישמע משה ב רז).

אביו שנוהג לא ע"פ הלכה

ש: אם אני רואה שאבי נוהג דבר מה לא נכון על פי ההלכה, להעיר לו?
ת: לשאול אותו בענווה אם הוא מסכים שתעיר לו (שו"ע יו"ד רמ יא).

נישואים עם אתיופי

ש: אני רוצה להתחתן עם בחור אתיופי והוריי מתנגדים, אומרים שלא יעזרו כספית ולא יבואו לחתונה. האם אני חייבת לציית להם משום כיבוד אב ואם?
ת: לא. את מחליטה. אין חובת כיבוד הורים לעשות עבירה – כגון שנאת חינם (שו"ע יו"ד רמ טו, כה).

ענווה

ש: האם מותר לי לספר להוריי על הצלחותי או זו גאווה?
ת: זה כיבוד אב ואם. אין הכוונה להתגאות אלא לשמח אותם וקצת דומה לעשה דוחה לא תעשה בגאווה. ס' מוסר אביך.

ברכה על כיבוד אב ואם

ש: למה אנחנו לא מברכים על מצוות כיבוד אב ואם?
ת: כי זו מצווה שכלית כלל אנושית (ערוה"ש חו"מ תכז, י).

כרטיס אדי

ש: האם מותר לבן לחתום על כרטיס אדי לתרומת איברים נגד רצון הוריו?
ת: כן. כי אין זה נוגע לחייהם. עיין שו"ת מהרי"ק קסו, מובא בשו"ע יו"ד רמ כה הגה.

סנדק או עזרה לאם

ש: כיבדו אותי להיות סנדק, אך אימי בקשה ממני שאעזור לה. מה עדיף?
ת: ודאי כיבוד אם. וכבר כתב בעל פלא יועץ בצער על אנשים שמפזרים ממון לפתיחת היכל או להיות סנדק שזה לא מן התורה ולא מדרבנן אלא חיבוב מצווה, והשומע בקול אביו ואמו זו מצווה גדולה מן התורה. ערך כיבוד אב ואם (מועד קטן ט א-ב. רמב"ם, תלמוד תורה פרק ג).

פרנסת אמא

ש: לאמא אין כסף למחייה ואני סטודנטית. מה לעשות?
ת: הפסיקי ללמוד ופרנסי אותה. מה את רוצה? שזרים יפרנסו את אמך?

שידוכים

ש: מה אני חייבת לספר להוריי כשאני נפגשת עם בחור למטרת נישואים?
ת: לא חייבת, זה עניין אישי.

תרומת דם

ש: האם מותר לי לתרום דם אם זה למורת רוחם של הוריי?
ת: כן. כי זו מצווה. עיין שו"ע יו"ד רמ בסוף. כיוון שזה מצווה וכן אין זה נוגע להם. אך להשתדל לפייסם כמה שאפשר.

חובל באביו

ש: שיחקתי כדור סל עם אבי, והכדור נפל על פניו ויצא ממנו דם. הרי חובל באביו חייב מיתה!!
ת: לא כלום. זה לא במזיד ולא בשוגג אלא אונס כי שיחקת רגיל. וזה נדיר מאוד ולא צפוי. והוא מוחל.

מערת המכפלה וכבוד הורים

ש: אני רוצה להתפלל במערת המכפלה אך אימי רועדת מפחד שיקרה לי משהו. לוותר לה?
ת: כן. אמנם אין זה מסוכן, אך לוותר לפנים משורת הדין. אם אמרה לו אמו לעבור עבירה מן התורה או מדרבנן או אפילו מנהג קבוע בישראל, לא ישמע. אבל מערת המכפלה אינה מאלה על אף שזה דבר חשוב (ספר חסידים שמ. מובא בבית לחם יהודה בשו"ע יו"ד רמ כה).

התנגשות בין כיבוד הורים לבין קיום ההלכה

ש: מה לעשות אם יש התנגשות בין כיבוד הורים לבין קיום ההלכה?
ת: לכבד את ההורים עד הגבול האחרון של היתרים בהלכה בשעת הדחק (והורה הגראמ"מ שך לבני ישיבות שאין דעת הוריהם נוחה ממנהגיהם ודקדקי ההלכה שלהם ומתווכחים איתם על הנהגותיהם, ובאים לידי ריב ומדון, שבכל דבר שכתבו הפוסקים שבמקום הפסד מרובה יש להקל, אזי ג"כ כאן יש להקל, מפני ש"ריב עם ההורים נחשב להפסד מרובה". קונטרס "הלכה כרבי אלעזר" מהרב שמואל ברוך גנוט עמ' 36 - רשם מ"צ).

כבוד חמי

ש: חמי וחמותי לועגים לי ומבזים אותי ומזלזלים בי ומעליבים אותי כל הזמן ואני מאוד נפגע. האם להעיר להם?
ת: אם יועיל, להעיר בעדינות. אם לא, להתחזק בענווה. עיין שמונה פרקים פרק ד.

גר בכבוד הוריו

ש: האם גר צדק חייב בכבוד הוריו הביולוגיים?
ת: הוא חייב כמו שבן נח חייב בכבוד הוריו. כיבוד הורים שייך לל"א מצוות בני נח, (מלבד ז' שחייבים עליהן מיתה) וכידוע עשיו היה רשע אך כיבד אביו. אלא שבתורה כיבוד אב ואם הוא יותר חמור, ובזה גר הצדק אינו חייב. אך לא שיבוא מקדושה חמורה לקדושה קלה ויירד במדרגתו. לכן במה שהיה חייב בתור בן נח, גם עקב חובת הכרת טובה, הוא ממשיך להיות חייב בכבוד הורים גויים (שו"ע יו"ד רמא ט. ע' שו"ת אגרות משה יו"ד ב קל. שו"ת יחוה דעת ו ס).

עזרה לאמא

ש: אם בליל שבת אמא מבקשת ממני עזרה ואני מעוניינת ללכת לתפילה, מה לעשות?
ת: ודאי לעזור לאמא, שזו חובה גמורה, לעומת תפילה בבית הכנסת לאישה שהיא מידת חסידות. בכלל אין זו עזרה, כאילו זה בית פרטי של אמך ואת עושה לה טובה, זה גם בית שלך וגם את צריכה לישא בעול (עיין מועד קטן ט א-ב. רמב"ם, תלמוד תורה פרק ג).

כבוד אב שבגד

ש: מי שאביו בגד באמו חייב לכבדו?
ת: לפי השו"ע יש לכבד רשע. לפי הרמ"א לא. שו"ע יו"ד רמ יח.

    עמוד מתוך 3      »  
רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים