76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


סך הכל: 13 שו"ת סמס בנושא נטילת ידיים / רחיצה

בית כסא

ש: האם הנכנס לבית כסא שלא לשם עשיית צרכיו צריך ליטול ידיים או לרחוץ ידיים?
ת: לא. א. כי זה דומה לבית כסא דפרסאי שהלכלוך היה נופל מיד למרחוק (שו"ת אגרות משה אע"ה א קטז). ב. כי האסלה עשויה מחומר שמתנקה לגמרי. עיין שו"ת זקן אהרן א א. שו"ת ארץ צבי קי. שו"ת מנחת יצחק א ס. שו"ת אהל משה קכו ג בשם הגרי"א הנקין. חזו"א ק"ש יז ד.

גזיזה למישהו אחר

ש: הגוזז ציפורניים של מישהו אחר כגון ילד, צריך נטילת ידיים?
ת: לא. אבל מי שגוזזים לו, חייב (עיין שו"ע או"ח ד יח-יט ונו"כ שם).

נטילת ידיים ללובש כפפות

ש: אדם שיש לו פצעים בידיים, ואסור לו להרטיבן – אם ילבש כפפות, האם יהיה פטור מנטילה אחרי צרכיו?
ת: פטור הן אחרי קטנים והן אחרי גדולים. שו"ע או"ח ז ב. ערוה"ש שם ז ג.

ברכת נטילת ידיים

ש: מי שנטל ידיים בבוקר אך שכח לברך ונזכר לאחר התפילה, האם יברך?
ת: הפסיד את הברכה, ויכול לברך לפני מוסף, ויש אומרים שיכול לברך לפני מנחה אם עשה צרכיו. פסקי תשובות ד ג.

ג'ל לנטילת ידיים

ש: האם מותר להשתמש בג'ל חיטוי במקום מים לנטילת ידיים?
ת: לא. רק למים אחרונים (עי' שו"ע או"ח ד א. מ"ב סק"ה).

נטילה אחרי תרומת דם

ש: האם אחרי תרומת דם חייבים ליטול ידיים כמו בהקזת דם?
ת: לא, כי בעניינים סגוליים, רק מה שאמרו אמרו. הליכות שלמה כ, יט. אמנם יש אומרים שתרומת דם היא הקזת דם, ושטוב להחמיר. פסקי תשובות ח"א עמ' נח.
הערות:

נטילת ידיים

ש: האם אחרי עשיית צרכים צריך ליטול עם כלי או די לשטוף?
ת: יש מחמירים בכלי, אך די לשטוף (מ"ב ד ס"ק לט).

פצירת ציפורניים

ש: נשים רבות נוהגות לשייף את הציפורניים בפצירה. מה דין הפירורים והאבקה הנוצרים על ידי שיוף זה? האם יש להקפיד לשייף רק מעל כיור וכדומה? האם בפירורים קטנים אך בעלי ממשות יותר מאבקה, יש לנהוג כציפורן שנגזזה, ולהשליכם אך ורק במקום הראוי לכך? האם הרב ממליץ שלא להשתמש בפצירה?
ת: אין בזה בעיה. כיוון שעניין זה הוא סגולה, אין מוסיפין. חכמים הזכירו ציפורניים (נדה יז א), ולא הזכירו אבקת ציפורניים. יתר על כן, אומרים בשם ה'חזון איש' שעל חלק של ציפורן אחת, אין צורך ליטול ידיים (בית ברוך ח"א מילואים כלל ב ס"ק מ) והוא הדין לענייננו. בסיכום, אפשר להשתמש בפצירה ואין לחשוש.

נטילת ידיים לתינוק

ש: האם צריך ליטול ידיים לתינוק בן חודשיים?
ת: לא. רק מגיל חינוך. שו"ע הגר"ז (סו"ס ד).

הקדמת ימין

ש: בספר 'שאילת שלמה' (ג, ח) כתוב שלגבי שטיפת הגוף אין הוראה מפורשת שיש להקדים ימין, ובכל זאת מידת חסידות לנהוג כן. אם אין הוראה מפורשת, מדוע יש מידת חסידות?
ת: אין הוראה שנפסקה ברמב"ם ושו"ע, אך כיוון שזה מוזכר בגמרא, יש מקום לחסידות, וכן מוזכר ב'משנה ברורה' ב סק"ז.

ארבע אמות בבוקר

ש: למה יש שאינם מקפידים לא ללכת ארבע אמות כשקמים בבוקר לפני שנטלו ידיים?
ת: כי זה לא נפסק ברמב"ם וב'שולחן ערוך'.
הערות:

חיסכון במים

ש: האם עדיף לנטילת ידיים שפע מים בנטלה מלאה או לחסוך במי ארץ ישראל?
ת: שפע. לעומת הצריכה הכוללת זה זניח ואפסי.

נגיעה ביד מי שעדיין לא נטל

ש: אם אדם נטל ידיים בבוקר ונגע ביד מי שעדיין לא נטל, האם צריך לחזור וליטול או לא?
ת: יש מחמירים ויש מקילים.
הערות:

רשימת הנושאים:
אבלות | אינטרנט
אירוסין | אישי התנ"ך
אלול | אמונה
אמונות תפלות / דרכי אמורי | אנטי ציונים חריפים
ארבעה מינים | ארץ ישראל
בגדים / יופי | בידור
בין המצרים | ביקור חולים
בישול עכו"ם | בית הכנסת ובית המדרש
בית-משפט | בכור בהמה
בל תשחית | בעלי חיים – שונות
בר מצווה | ברית מילה
ברכות – שונות | ברכות התורה
ברכות על מזון | ברכת המזון וברכה אחרונה
ברכת כוהנים | בשם אומרו
בשר בחלב | גאולה
גידול ילדים | גיטין / גירושין
גניבה / גזל | גניבת דעת
גניזה | גרים
האוכל בשוק | הגומל
הכותל המערבי | הלוואה
הלכות "שבת שלום" | הלכות אוטובוס
הלכות בין הזמנים | הלכות בין המצרים לחייל
הלכות ביקור במוזיאון | הלכות דירה וחנוכת הבית
הלכות התעטשות | הלכות חגים לחייל
הלכות חורף | הלכות חנוכה לחייל
הלכות טרמפ | הלכות יום הכיפורים לחייל
הלכות סוכות לחייל | הלכות פורים לחייל
הלכות ראש השנה לחייל | הלכות שומרים
הלכות תענית | הפרשת חלה
הר הבית ובית המקדש | הרצל
השבת אבידה | זכר לחורבן
חב"ד | חברות
חדש | חודש אדר
חול המועד | חוקות הגויים
חוקי תנועה | חינוך ילדים
חנוכה | חתונה
טבילת גבר | טבילת כלים
טהרת הברית | טהרת המשפחה / מקוה
טיולים בארץ ישראל | טלפון
יהונתן פולארד | יום הולדת
יום העצמאות | יום השואה / השואה
יום טוב | יום טוב שני של גלויות
יום כיפור | ייחוד
ימי ספירת העומר | יציאה לחו"ל
יצרים | ישיבה
יששכר וזבולון | כבוד הספרים
כיבוד אב ואם | כיסוי ראש
כיפה | כפירה
כשרות | כתובת קעקוע
ל"ג בעומר | לא ילבש
לולב | לידה
לימוד תורה | לימוד תנ"ך באמונה
מבצע "עמוד ענן" | מדי צה"ל
מדינת ישראל | מזוזה
מידות טובות | מלחמה
מלמדים ותלמידים | ממשלת ישראל
מנחה / מעריב | מסחר
מצוות / הלכה | מקובלים
מרן הרב קוק | משיח
נדרים / שבועות | נוסח התפילה בדור של גאולה
נזקים | נטיות הפוכות
נטילת ידיים / רחיצה | נטילת ידיים לסעודה
נישואים | נעליים
סגולות | סוכה
סיום | סכנה
סמ"ס | סעודה / מזון
ספירת העומר | ספר תורה
עבודה | עבודה זרה
עברית | עדות
עירובין | עם ישראל
עמלק | ענייני פיוס ומחילה
ערב וקריאת שמע על המיטה | ערבים
פדיון הבן | פורים
פורים טיש | פסח – חמץ וקטניות
פסח – ליל הסדר | פסח – מצה
פסח – שונות | פרייה ורבייה
פרשת גלעד שליט | פרשת זכור
צדקה ומעשר כספים | צה"ל
ציצית | צניעות
צער בעלי חיים | קבורה / בית קברות
קברי צדיקים | קדושת כוהנים
קונטרס אהבת ישראל ואכילה | קידוש השם
קריאת התורה | קריאת שמע
ראש השנה | ראש חודש
רבי נחמן | רבנו הרב צבי יהודה
ריבית | רפואה
שבועות | שבע ברכות
שבת – הבדלה ומוצאי שבת | שבת – הכנות, הדלקת הנרות וכו'
שבת – מוקצה | שבת – מלאכות
שבת – קידוש וסעודות | שבת – שונות
שבת – תפילות, קריאת התורה ושמו"ת | שהחיינו / הטוב והמטיב
שו"ת נכדים וסבים | שו"ת על הגירוש מגוש קטיף, לפניו ולאחריו
שונות | שחייה
שידוכים | שילוח הקן
שינה והטבת חלום | שירה
שירות לאומי | שירותים
שם ד' | שמונה עשרה
שמות | שמחת תורה
שמיטה | שמירת הלשון
שמירת נגיעה | שקר
תאריך נוצרי | תוכחה ומחאה
תחנון | תלמיד חכם
תנועת נוער | תספורת וגילוח
תענית אסתר | תפילה – דינים שונים
תפילה – שליח ציבור | תפילה במניין
תפילין | תפילין של רבינו תם
תפילת הדרך | תרומות ומעשרות
תרומת איברים | תשובה
תשעה באב |


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים